E-learning beschermingsbewind

E-learning
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8.6 gebaseerd op 126 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
4 maanden
Certificaat
Post HBO Beschermingsbewind
Prijs
€ 999,00
E-learning-beschermingsbewind

Beschrijving

Als iemand zijn eigen financiën niet meer kan beheren, dan kan (een deel van) zijn/haar vermogen onder bewind gesteld worden.
Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind. Het doel van deze beschermingsbewind is het scheppen van overzicht in de financiële situatie, die door ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin een klant zich kan bevinden is ontstaan. Daarnaast is het de taak van de bewindvoerder om inkomsten en uitgaven van de klant te optimaliseren. De bewindvoerder heeft altijd te maken met een betrokkene die handelingsbekwaam is.

Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap.

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Deze kantonrechter toetst of civiele bewindvoering werkelijk noodzakelijk is. De bewindvoerder legt ook aan deze kantonrechter verantwoording af over het door hem gevoerde financiële beleid.

Met deze opleiding word je opgeleid tot professioneel bewindvoerder ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is beschermingsbewind

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is een beschermingsmaatregel om mensen te beschermen tegen zichzelf of anderen.
De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank.

Een onder meerderjarigenbewind gestelde persoon verliest het beheer over zijn goederen

Dit heeft wel ver gaande consequenties voor de betrokkenen. Meerderjarigen wiens goederen onder bewind zijn geplaatst kunnen niet meer zelfstandig over die goederen beslissen. Maar blijven wel handelingsbekwaam. Zij kunnen bijvoorbeeld wel vragen om meer huishoudgeld of vakantiegeld mits daar uiteraard voldoende financiële dekking tegenover staat. Alle vaste lasten en eventuele schulden moeten immers op tijd kunnen worden voldaan.

Het is tevens de taak van de bewindvoerder om op een goede en vooral heldere wijze uit te leggen waarom er geen ruimte is om een budget te verhogen. Dit valt niet altijd mee. Het vraagt om geduld en inlevingsvermogen.

Automatisering

Een bewindvoerder moet om zijn werk goed te kunnen uitvoeren over een adequate automatisering beschikken. Dit om alle betalingen stipt op tijd te kunnen uitvoeren.
Cliënten en familie dan wel begeleiders van cliënten moeten regelmatig (liefst) maandelijks) een goed en helder overzicht ontvangen van de inkomsten en uitgaven. Dit voorkomt veel vragen en geeft vertrouwen.

Doelgroep en vooropleiding

Je dient te beschikken over een passende MBO-4 diploma en 2 jaar relevante werkervaring of een passende HBO opleiding.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau erkent opleidingen niet als algemeen geschikt.
De geschiktheid van een opleiding hangt af van de specifieke situatie van een persoon.
Als de opleiding in een specifiek geval als geschikt wordt gezien is dit geen garantie dat dit bij andere verzoekers ook het geval is. Dit is namelijk afhankelijk van de vooropleiding van een persoon.

Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.
Bekijk hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders en hoe je een opleidingstoets kan indienen. In het overzicht van passende opleidingen staan ook opleidingen vermeld welke passend te maken zijn met een aanvullende opleiding. Onze opleiding is een aanvullende opleiding welke voldoet aan de eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Niveau

HBO niveau

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van huiswerkopdrachten dien je rekening te houden met een studiebelasting van 10 à 15 studie uren per week.

Instituut Certificaat

Voor alle drie de examenvakken moet een ruime voldoende worden gehaald, minimaal een 6. Daarna wordt het Instituut certificaat uitgereikt.

Herexamen

Er bestaat de mogelijkheid van een herexamen voor 1 of meerdere examen vakken.

Opleidingsduur

Je kunt de E-learning beschermingsbewindvoerder binnen vier maanden afronden mits je rekening houdt met minimaal 15 uur studiebelasting per week.
Je hebt maximaal 1 jaar toegang tot de E-learning.

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?

Na de opleiding beschermingsbewind heb je diverse doorgroeimogelijkheden:

Wat onze klanten vertellen

Programma

 • Het werk van de bewindvoerder

  De opleiding start met het werkveld van de bewindvoerder. Wie is de bewindvoerder, wat doet hij en wat is zijn rol in relatie tot derden? Je raakt bekend met het beroepsprofiel en krijgt inzicht in de verschillende stappen van het werkproces van de bewindvoerder. Daarnaast maak je kennis met de activiteiten van de bewindvoerder bijvoorbeeld hoe voer je een intakegesprek en hoe zet je een financiële administratie op?

  Gedurende opleiding maak je opdrachten als afsluiting van elk hoofdstuk. Per opdracht is het verschillend of je deze zelf nakijkt of inlevert bij de docent.

 • Zorgstelsel, hypotheken en verzekeren

  Als bewindvoerder moet je van verschillende markten thuis zijn om de belangen van je klant te kunnen behartigen. Je hoeft geen expert in alles te zijn, maar toch is het belangrijk dat je bekend bent met het zorgstelsel, hypotheken, belastingen en verzekeren. Aan de hand van een casus worden de verschillende kennisvelden aan de orde gesteld.
  Uiteraard wordt er ook stil gestaan bij uiteenlopende praktijksituaties en praktische vraagstukken waar je als bewindvoerder voor kunt komen te staan. Aan jou de uitdaging om met deze opdrachten aan de slag te gaan.
 • De bewindvoerder en zijn cliënten

  In deze module staat de relatie en communicatie met klanten centraal. De communicatie is één van de belangrijkste instrumenten van een bewindvoerder. Je krijgt handvatten voor communiceren aan de telefoon of face to face. Naast de theorie over verschillende gesprekstechnieken wordt er tijdens de praktijkdag geoefend om je vaardiger te maken in je communicatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voeren van een intakegesprek. In de online omgeving tref je diverse webcolleges aan met onder andere een voorbeeld van een slecht nieuws gesprek.
 • Schuldsituaties

  Tijdens dit onderwerpt wordt er ingezoomd op schuldsituaties van de klant. Wat doe je als bewindvoerder wanneer er sprake is van schulden? Welke rol heb je dan? Wat zijn schulden en welke mogelijke acties kun je als bewindvoerder dan ondernemen?
  Verder zullen we ingaan op zaken als schuldhulpverlening, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, deurwaarders en incasso en vergoedingen.
 • Belastingen en toeslagen

  Het Nederlandse belastingstelsel is een zeer omvangrijk onderwerp met veel regels en uitzonderingen. Als financieel hulpverlener heb je een bepaalde basiskennis nodig van het belastingstelsel. Deze module biedt jou deze basiskennis.
  Als financieel hulpverlener bekijk jij op basis van de gegevens van de cliënt, of alle fiscale mogelijkheden met betrekking tot de inkomstenbelasting en of toeslagen volledig worden benut.
  De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Het boxenstelsel
  • Het begrip partnerregeling
  • Persoonsgebonden aftrek
  • De eigen woningregeling
 • Beslaglegging

  Als Bewindvoerder kun je te maken krijgen met een beslagleggingssituatie bij de onder bewind gestelde.
  De klant kan worden geconfronteerd met verschillende wijzen van beslag. De meest voorkomende wijze is loonbeslag. Daarnaast kennen we ook beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, derdenbeslag, executoriaal beslag en conservatoir beslag.
  Daarnaast behandelen we ook het verloop van een faillissement en de beëindiging.
 • Theorie examen

  Ter voorbereiding op het theorie examen ontvang je diverse kennisvragen in zowel multiple choice als casus opdrachten. Tevens is het mogelijk om de memotrainer in te stellen voor een examendatum, om zo gericht te trainen.

Al het lesmateriaal staat in je persoonlijke online omgeving zodat jij kan studeren waar en wanneer jij wilt. Het is ook mogelijk om het werkboek thuis te ontvangen voor €89,95.
Onder begeleiding van een docent haal jij het beste uit de opleiding.

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten in het proces vraagt van de bewindvoerder een goede kennis van onder andere wet- en regelgeving, procedures en financiële aspecten. Daarnaast dient een bewindvoerder over uiteenlopende vaardigheden te beschikken om een goede dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Zo moet de bewindvoerder communicatief vaardig zijn, kan hij budgetplannen opstellen en is hij in staat om klanten te adviseren.

De kennis, inzichten en verschillende vaardigheden waarover de Bewindvoerder moet beschikken zijn door de Learncare Academy vertaald in een profiel. Tijdens de opleiding krijg je handvatten aangereikt om je binnen dit profiel verder te professionaliseren.

Live webcollege en praktijkdag

Het live webcollege wordt online verzorgd en de praktijkdag klassikaal.

Voor aanvang van de praktijkdag kan je al je punten doorgeven die je graag wilt bespreken tijdens de praktijkdag, zodat je optimaal wordt voorbereid op het examen.

Tijdens de praktijkdag zullen voornamelijk de communicatieve vaardigheden worden geoefend.
Het middagdeel staat in het teken van het examenonderdeel praktijk-assessment.

Alle data voor het live webcollege en praktijkdag tref je in de E-learning aan. Om de 2 à 3 maanden is er een live webcollege en praktijkdag ingepland.

Examen

Het examen bestaat uit drie onderdelen; theorie examen, praktijk-assessment en de Scriptie Sociale Kaart.
Het praktijk-assessment is een mondeling examen waarbij de volgende componenten worden getoetst:

 • Houding en uitstraling. Is de kandidaat in staat de houding en uitstraling aan te nemen die past bij een bewindvoerder;
 • Communicatie. Hier worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat beoordeeld;
 • Argumenteren en onderbouwen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de kandidaat in staat is oplossingen en adviezen te formuleren die nodig zijn voor een succesvol opzetten en continueren van een bewindvoeringstraject.

Uitslag examen

Binnen 10 werkdagen. Het theorie examen maak je online, de scriptie sociale kaart lever je online in en het praktijk-assessment wordt afgenomen tijdens de praktijkdag.

Kosten

Deelname kosten inclusief examen: € 999,-. Vrijgesteld van btw.

Keuze uit betalen met factuur, IDEAL of betalen in 4 termijnen

 • Na betaling met IDEAL staat de E-learning klaar in de studieomgeving.
 • Digitaal lesmateriaal is gratis. Studiemateriaal thuis ontvangen €89,95.

Wil je inschrijven of heb je een andere vraag?

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.