Hoe stel je een plan van aanpak voor bewindvoering op?

Geplaatst op

In het plan van aanpak staat aangegeven hoe de bewindvoerder de financiële zaken van de klant gaat beheren. Ook worden activiteiten benoemd die nodig zijn om inkomsten en uitgaven te optimaliseren. De aanpak van (niet) problematische schulden wordt benoemd en eventuele schulden en betalingsregelingen worden vastgesteld.

Verder worden alle afspraken schriftelijk in het plan van aanpak vastgelegd die van belang zijn voor het bewind. Een korte beschrijving van de klant, aandachtspunten in de omgang en afspraken over de communicatielijnen zijn raadzaam om op te nemen in het plan van aanpak.

Het plan van aanpak geeft houvast en richting in de bewindvoering. De bewindvoerder bewaart dit plan in het eigen klantdossier. Verplicht bijvoegen bij de aanvraag bewindvoering. In dit artikel beschrijven we daarom een concept Plan van Aanpak en noemen we enkele belangrijke onderdelen. Het is raadzaam deze onderdelen in ieder geval op te nemen in het plan van aanpak. Uiteraard kun je in jouw eigen praktijk als bewindvoerder besluiten zaken te wijzigen of onderdelen toe te voegen of weg te laten.

Concept Plan van Aanpak

1. Omschrijf de aanleiding
De eerste alinea van je plan van aanpak bestaat uit de aanleiding of probleemstelling. Wat is de huidige situatie van de betrokkene? Wat zijn de problemen? Zorg dat je hier feitelijk, neutraal en objectief zaken vastlegt.

2. Noem de doelstelling
Beschrijf dit doel zorgvuldig, zodat het ook voor de klant/hulpverleners/collega’s duidelijk is waar je naar toe wilt werken.

3. Beschrijf de taak
Geef in de taakomschrijving niet alleen duidelijk aan wat er allemaal gaat gebeuren, maar noem hier ook welke zaken er in dit geval wel en welke niet tot de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder worden gerekend. Dus wat doe je wel en wat doe je niet.

4. Noem de betrokken personen/partijen
Noem in deze alinea alle partijen/personen én hun contactgegevens, die bij de klant betrokken zijn.

5. Stel een activiteitenlijst samen
Hoe concreter je plan van aanpak, hoe groter de kans is dat het daadwerkelijk op deze manier zal gebeuren. Een werk- of activiteitenlijst is een grote hulp voor een soepel verloop van het bewind. Maak een duidelijk overzicht van alle taken (in chronologische volgorde), met daar achter degene die verantwoordelijk voor deze taak is, (en eventueel wanneer de taak start en afgerond is en het aantal uren dat voor deze taak nodig is).

Om zo volledig en transparant mogelijk te zijn, kun je achter elke taak eventueel ook de kosten noemen. Dit mag in hoofdlijnen. Een uitvoerige begroting van het project kun je als bijlage toevoegen.

6. Maak duidelijke afspraken
Het is erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de klant, hulpverleners en/of familie.

Do’s en Don’ts bij het opstellen van een Plan van Aanpak
• Maak duidelijke afspraken
• Leg vast wie voor wat verantwoordelijk is om niet voor onverwachte verrassingen (en kosten) te komen te staan.
• Begin niet zomaar met het uitvoeren van je plan van aanpak, maar zorg ervoor dat ook alle samenwerkende partners het met het plan eens zijn.

Bekijk de online of klassikale opleiding tot beschermingsbewind