Certificaat: Beschermingsbewind
Studieduur: 6 bijeenkomsten
21,5 punten KBVG
58 registerpunten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor Registerplein. Meer informatie


 • Heb je affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken?

 • Ben je daarnaast sociaal en communicatief vaardig?

 • Heb je de zaken graag goed op orde en ga je het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg?

Dan is de opleiding beschermingsbewindvoerder geschikt voor jou!

 
Algemeen
Mensen kunnen door bijzondere omstandigheden in de situatie terecht komen dat ze niet meer in staat zijn om zelf hun financiën goed te regelen. De oorzaak hiervan is vaak de geestelijke of lichamelijke toestand waarin iemand verkeert. In veel gevallen neemt de bewindvoerder de financiële administratie over: onder bewindstelling. De bewindvoerder zorgt dan bijvoorbeeld voor het beheer van het vermogen en betalingen, het aanvragen van subsidies en controle over inkomsten en uitgaven. Met deze opleiding wordt je opgeleid tot professioneel Civiele Bewindvoerder ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is beschermingsbewind
Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is een beschermingsmaatregel om mensen te beschermen tegen zichzelf of anderen.
De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank.

Een onder meerderjarigenbewind gestelde persoon verliest het beheer over zijn goederen
Dit heeft wel ver gaande consequenties voor de betrokkenen. Meerderjarigen wiens goederen onder bewind zijn geplaatst kunnen niet meer zelfstandig over die goederen beslissen. Maar blijven wel handelingsbekwaam. Zij kunnen bijvoorbeeld wel vragen om meer huishoudgeld of vakantiegeld mits daar uiteraard voldoende financiële dekking tegenover staat. Alle vaste lasten en eventuele schulden moeten immers op tijd kunnen worden voldaan.

Het is tevens de taak van de bewindvoerder om op een goede en vooral heldere wijze uit te leggen waarom er geen ruimte is om een budget te verhogen. Dit valt niet altijd mee. Het vraagt om geduld en inlevingsvermogen.

Dankbaar maar niet makkelijk
Al met al een niet makkelijk vakgebied maar wel dankbaar als je op de juiste wijze kunt omgaan met emoties en vaak onmacht van cliënten.

Automatisering
Een bewindvoerder moet om zijn werk goed te kunnen uitvoeren over een adequate automatisering beschikken. Dit om alle betalingen stipt op tijd te kunnen uitvoeren.
Cliënten en familie dan wel begeleiders van cliënten moeten regelmatig (liefst) maandelijks) een goed en helder overzicht ontvangen van de inkomsten en uitgaven. Dit voorkomt veel vragen en geeft vertrouwen.

Doelgroep en vooropleiding

Je dient te beschikken over een passende MBO-4 diploma en 2 jaar relevante werkervaring of een passende HBO opleiding.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet.
De geschiktheid van een opleiding hangt af van de specifieke situatie van een persoon.
Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.
Bekijk hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders en hoe je een opleidingstoets kan indienen.

Niveau
HBO niveau

Kwaliteitseisen bewindvoering

Let op belangrijk! Bekijk de kwaliteitseisen
Om benoembaar te zijn als professionele bewindvoerder dien je ten minste te beschikken over een MBO 4 diploma en een passende beroepsopleiding. Indien je benoemd wilt worden in bewinden wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden (hierna: ‘schuldenbewind’) moet je tenminste beschikken over een HBO diploma. Ook dit diploma moet van een passende opleiding zijn. Je kunt ook in schuldenbewind benoemd worden als je beschikt over een MBO 4 diploma en je daarnaast tenminste 2 jaar ervaring als curator of bewindvoerder hebt. Als je op 1 april 2014 nog geen professionele bewindvoerder was, moet je meteen bij je eerste benoeming aan deze opleidingseis voldoen. Als je op 1 april 2014 al in meer dan twee zaken bewindvoerder was, heb je twee jaar de tijd om aan de opleidingseis te gaan voldoen.

Het Landelijke Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) controleert of je voldoet aan de kwaliteitseisen. Het benoemen als bewindvoerder in een individuele zaak is de verantwoordelijkheid van de kantonrechter. Het blijft ook de verantwoordelijkheid van de kantonrechter in dat arrondissement om toezicht te houden in individuele zaken. De jaarlijkse controle (handhaving) of je nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen, is na 1 januari 2016 een taak van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Het Landelijk Kwaliteitsbureau is gevestigd bij de rechtbank Oost-Brabant. Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.
Bekijk hier meer informatie over de kwaliteitseisen en de toelatingseisen.

Alles wat je uit boeken kunt halen heb je mij niet voor nodig. Over de dagelijkse praktijk kan ik je alles vertellen.

Probeer ’t en je weet ‘t.
Docent C. Sonneveldt

Samen online leren

Tijdens de klassikale bijeenkomsten krijg je alle benodigde theoretische kennis aangereikt om aan de slag te gaan als bewindvoerder. Samen met je medecursisten heb je de mogelijkheid om online aan de slag te gaan met opdrachten. Samen leren om zo nog beter resultaat te behalen. In de online omgeving ontvang je diverse examentrainingen en opdrachten om je extra goed voor te bereiden op het examen. Liever leren via mobiel of tablet? Dat kan met onze gratis memotrainer App. Dagelijks ontvang je vragen en heb je de mogelijkheid om een examendatum in te stellen om zo gericht te trainen.

 • Inclusief handige memo trainer waarbij je dagelijks kunt oefenen met examenvragen
 • Samen leren met je medecursisten voor nog beter resultaat

Programma

Als Civiele Bewindvoerder ondersteunt je mensen die zelf geen beslissingen kunnen of willen nemen over hun financiële zaken. Je leert op welke manier je je rol als Bewindvoerder uitvoert en je de financiën van iemand overneemt, structureert en beheert. Als Bewindvoerder ben je ook aanspreekpunt voor de betrokkene(n). Daarom leer je op welke wijze je het beste kunt communiceren en hoe je op de juiste manier gesprekken voert.

Zelfstandig leren
Bewindvoerder is zowel een sociaal als financieel/juridisch vak. Zelfstandig leren is een belangrijk gegeven. Wij verwachten dat je de lessen zelfstandig door kan werken en er over nadenkt hoe je de aangereikte leerstof praktisch inzetbaar kan maken. Het is van belang je eigen voortgang in de gaten te houden en jezelf te blijven motiveren.
Voor deze opzet is niet zomaar gekozen. Ook dit vakgebied vraagt om in verschillende situaties snel te kunnen schakelen en zelfstandig problemen te kunnen oplossen.

Inhoud
• Bijeenkomst 1:
Het werk van de Civiele Bewindvoerder
Op deze eerste dag van de opleiding staat het werkveld van de bewindvoerder centraal. Wie is die Civiele Bewindvoerder, wat doet hij en wat is zijn rol in relatie tot derden? Je raakt bekend met het beroepsprofiel en krijgt inzicht in de verschillende stappen van het werkproces van de bewindvoerder.

Natuurlijk besteden we deze eerste dag ook aandacht aan de uitleg van de opleiding, het materiaal en jouw leervragen. Aan het einde van de eerste dag heb je een goed beeld van de opleiding en weet je op welke manier je kunt studeren voor het examen.

De Civiele Bewindvoerder aan het werk
De ochtend zoomt in op schuldsituaties van de klant. Wat doe je als bewindvoerder wanneer er sprake is van schulden? Welke rol heb je dan? Wat zijn schulden en welke mogelijke acties kun je als bewindvoerder dan ondernemen?

Op deze dag wordt verder stil gestaan bij uiteenlopende praktijksituaties en praktische vraagstukken waar je als bewindvoerder voor kunt komen te staan. Samen met je medecursisten zoek je oplossingen voor deze vragen.

Kennisvelden van de Civiele Bewindvoerder
Deze ochtend worden de verschillende kennisvelden van de bewindvoerder verder uitgewerkt. Als bewindvoerder moet je van verschillende markten thuis zijn om de belangen van je klant te kunnen behartigen. Je hoeft geen expert in alles te zijn, maar toch is het belangrijk dat je bekend bent met het zorgstelsel, hypotheken, belastingen en verzekeren. Aan de hand van een casus worden de verschillende kennisvelden aan de orde gesteld.

Een context voor wat betreft inkomstenbelasting wordt tijdens de middag aangebracht. Je krijgt praktische tips waarmee je het inkomen van de klant kunt beïnvloeden.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Het boxenstelsel
 • Het begrip partnerregeling
 • Persoonsgebonden aftrek
 • De eigen woningregeling
De Civiele Bewindvoerder en zijn klanten
In deze module staat de relatie en communicatie met klanten centraal. De communicatie is één van de belangrijkste instrumenten van een bewindvoerder. Je krijgt handvatten voor communiceren aan de telefoon of face to face. Naast de theorie over verschillende gesprekstechnieken wordt er vooral veel geoefend om je vaardiger te maken in je communicatie.
Ochtend: Nog enkele belangrijke puzzelstukjes
Op de valreep wordt deze ochtend ingegaan op zaken als Schuldhulpverlening, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Deurwaarders en Incasso en vergoedingen Civiele Bewindvoerder.
Als laatste komen enkele vaktechnische en praktische dilemma’s voorbij.

Middag: Vragenuurtje, Proefexamen en………..schriftelijk examen
Uiteraard wordt je op deze laatste middag voorbereid op het schriftelijk theorie examen en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen en te oefenen.

Het schriftelijk theorie examen bestaat uit multiple-choice vragen, open vragen en uit casussen waarin berekeningen gemaakt moeten worden. In het schriftelijk examen wordt de theoretische vakkennis getoetst. Dit examen zal 1,5 uur in beslag nemen.

Assessment examen
Het assessment examen verloopt met gebruik van een casus en vergt per kandidaat 30 minuten, waarvan 5 minuten voorbereiding en 5 minuten feed-back examinatoren.
Het assessment bestaat uit een rollenspel waarin je een intakegesprek houdt met een “client”. In het assessment worden de communicatieve competenties getoetst.

Daarnaast maak je gedurende de opleiding drie opdrachten, waarvan de Scriptie sociale kaart de examenopdracht is:

 • Opdracht leercontract
 • Opdracht reflectieverslag
 • Scriptie sociale kaart

De uitwerking van deze opdrachten lever je op de dag van het assessment bij één van de assessoren in.

 • Webcolleges ter ondersteuning van het lesmateriaal;
 • Inclusief handige memo trainer waarbij je dagelijks kunt oefenen met examenvragen;
 • Samen leren met medecursisten voor een nog beter resultaat;
 • 12 maanden toegang tot het online platform;
 • Contact met de docent;
 • Laptop/Ipad benodigd tijdens de bijeenkomsten. In het online platform staat het lesmateriaal welke te downloaden is.

Voorbereiding en studiebelasting
Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van huiswerkopdrachten dien je rekening te houden met een studiebelasting van ca. 8 – 10 uur per studiebijeenkomst.

Examen

Het examen bestaat uit drie onderdelen; schriftelijk examen, praktijk-assessment en de Scriptie Sociale Kaart.
Met het mondeling examen worden de volgende componenten getoetst:

 • Houding en uitstraling. Is de kandidaat in staat de houding en uitstraling aan te nemen die past bij een bewindvoerder;
 • Communicatie. Hier worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat beoordeeld;
 • Argumenteren en onderbouwen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de kandidaat in staat is oplossingen en adviezen te formuleren die nodig zijn voor een succesvol opzetten en continueren van een bewindvoeringstraject.

Uitslag examen
Binnen 3 tot 4 weken

Instituut Certificaat
Voor alle drie de examenvakken moet een ruime voldoende worden gehaald, minimaal een 6. Daarna wordt het Instituut certificaat uitgereikt.

Herexamen
Er bestaat de mogelijkheid van een herexamen voor 1 of meerdere examen vakken. De kosten bedragen 150 euro.

Opleidingsduur

6 bijeenkomsten inclusief examen
De opleiding wordt gegeven in hele dagen van 9.00 uur t/m 17.00 uur gedurende een periode van 6 weken.

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 14

Accreditaties

21,5 punten KBVG
58 registerpunten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor Registerplein. Meer informatie

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?
Na de opleiding civiele bewindvoerder heeft u diverse doorgroeimogelijkheden:


Kosten en data

Deelname kosten: € 2.499,-

 • Digitaal lesmateriaal is gratis. Lesmateriaal thuis ontvangen €39,95.


Inschrijven

Service na de opleiding

Wij vinden het belangrijk dat je na de opleiding er niet alleen voor staat.
Na de opleiding heb je de mogelijkheid om binnen 12 maanden een gratis webinar te ontvangen. Je hebt de keuze uit het webinar aanbod.
Het webinar aanbod is erg divers waardoor jij je nog eens extra kunt verdiepen in een onderwerp naar keuze.

Kennis- en expertisecentrum
Heb je na de opleiding nog vakinhoudelijke vragen? Dan kun je kosteloos terecht bij onze kennis- en expertisecentrum.

Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen