PE punten

KIWA 4 kennispunten
BPBI Bewindvoerders 4 punten
WSNP Bewindvoerders 4 kennispunten
NBPB Bewindvoerders 4 studie uren
NVVBS 4 kennispunten

 • Klassikale bijeenkomst

 • 4 uur

 • PE certificaatMasterclass sociale zekerheid

Sociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.

Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van.
Juist ook cliënten met financiële problemen, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen.
Voor veel financiële hulpverleners blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze masterclass de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de praktijk.

Bekijk alle klantervaringen

Er zijn onlangs ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg en de jeugdzorg. Van de AWBZ naar Wet Langdurige Zorg, Wmo en Zvw.
Ook introduceerde de overheid de Wet Werk en Zekerheid welke is bedoeld om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet.

Voor wie
De doelgroep bestaat uit budgetcoaches, schuldhulpverleners, schuldregelaars, bewindvoerders Wsnp, Civiele Bewindvoerders.

Deelname certificaat
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Programma

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Als sociaal financiële hulpverlener is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Op deze manier kan je je cliënt optimaal begeleiden.

 • Volksverzekeringen – AOW, ANW, AKW, Wet Langdurige Zorg en ZVW;
 • Werknemersverzekeringen – WIA, WAO, WAZ, WW (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid) en de Ziektewet);
 • Sociale voorzieningen – (Participatiewet, Toeslagenwet, Bijzondere Bijstand);
 • Kostendelersnorm en het verschil tussen een partner en een kostendeler.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt voor de masterclass online aangeboden. Als extra voorbereiding willen wij jou vragen om het lesmateriaal alvast door te lezen. Je zult de inloggegevens voor de start per e-mail ontvangen. Je hebt tot 31 december 2019 toegang tot het lesmateriaal, alle nieuwe updates ontvang je ook en je kunt contact houden met de docent. Graag een laptop/Ipad meenemen naar de bijeenkomst.

Voorbereiding
Voorafgaand is het mogelijk om een casus op te sturen.
De casus kan één week voor de start van de bijeenkomst per e-mail worden doorgegeven aan: info@learncare.nl


Tijdsduur

De module wordt verzorgd in één dagdeel van 09:00 uur t/m 13:00 uur.

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15


Kosten en data

Deelname kosten: € 189,-


Inschrijven

Utrecht
2 juni 2020
09:00
13:00
+
Alkmaar
15 september 2020
09:00
13:00
+
Utrecht
18 december 2020
09:00
13:00
+

Incompany

Wij kunnen voor u incompany kennismodules ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op uw praktijksituatie.

Uw winst: gemotiveerde werknemers en optimaal resultaat!

 • De inhoud wordt aangepast aan de vragen binnen uw eigen organisatie;
 • Uw medewerkers herkennen de inhoud en sluiten daardoor beter aan;
 • Uw medewerkers stimuleren de interactie;
 • De onderlinge betrokkenheid is hoger;
 • Geen extra reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Meerdere deelnemers van één organisatie geeft een prijsvoordeel.
Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen