PE punten

KIWA 4 kennispunten
BPBI Bewindvoerders 4 punten
WSNP Bewindvoerders 4 kennispunten
NBPB Bewindvoerders 4 punten

 • Klassikale bijeenkomst

 • 4 uur

 • PE certificaatMasterclass sociale zekerheid

Sociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.

Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van.
Juist ook cliënten met financiële problemen, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen.
Voor veel financiële hulpverleners blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze masterclass de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de praktijk.

Er zijn onlangs ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg en de jeugdzorg. Van de AWBZ naar Wet Langdurige Zorg, Wmo en Zvw.
Ook introduceerde de overheid de Wet Werk en Zekerheid welke is bedoeld om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet.

Voor wie
De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, schuldregelaars, bewindvoerders Wsnp, Civiele Bewindvoerders.

Deelname certificaat
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Programma

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Als Schuldhulpverlener, Budgetcoach en Bewindvoerder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Op deze manier kan je je cliënt optimaal begeleiden.

 • Volksverzekeringen – AOW, ANW, AKW, Wet Langdurige Zorg en ZVW;
 • Werknemersverzekeringen – WIA, WAO, WAZ, WW (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid) en de Ziektewet);
 • Sociale voorzieningen – (Participatiewet, Toeslagenwet, Bijzondere Bijstand);
 • Kostendelersnorm en het verschil tussen een partner en een kostendeler.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de masterclass dien je minimaal één Cases in te brengen. De cases kan gebaseerd zijn op een situatie uit de praktijk waar je tegen aanloopt.

Tijdsduur
De masterclass wordt verzorgd in één bijeenkomst van 10:00 uur t/m 14:30 uur.

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15


Kosten en data

Deelname kosten: € 145,-


Inschrijven

Utrecht
17 mei 2018
09:00
13:00
+
Utrecht
11 oktober 2018
09:00
13:00
+

Incompany

Wij kunnen voor u incompany kennismodules ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op uw praktijksituatie.

Uw winst: gemotiveerde werknemers en optimaal resultaat!

 • De inhoud wordt aangepast aan de vragen binnen uw eigen organisatie;
 • Uw medewerkers herkennen de inhoud en sluiten daardoor beter aan;
 • Uw medewerkers stimuleren de interactie;
 • De onderlinge betrokkenheid is hoger;
 • Geen extra reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Meerdere deelnemers van één organisatie geeft een prijsvoordeel.
Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen