Certificaat: Post HBO Scheidingscoach
Online studeren
Live webcollege en praktijkdag
PE punten KIWA: 6 kennis- en 6 vaardigheidspunten


Aantal echtscheidingen terug op hoog niveau
Het aantal echtscheidingen neemt nog jaarlijks toe. Dat de belofte om eeuwig bij elkaar te blijven moeilijk is na te komen, bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). In 2017 besloot 39 procent om een eind te maken aan hun huwelijk. Dat is jaarlijks 32.768 scheidingen.

Een echtscheiding is vaak een langdurig, emotioneel en kostbaar proces. Scheidende echtparen laten zich helaas (wel begrijpelijk) leiden door hun emoties, waardoor de verstoorde verhouding nog verstoorder kan worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de (financiële)toekomst van de partners en hun kinderen.

FISO methode
In de opleiding Scheidingscoach ligt de nadruk op de financiële gevolgen van echtscheiden en wordt gebruik gemaakt van een door Learncare Academy ontwikkeld individueel financieel en sociaal stappenplan de FISO (financieel/sociaal) methode. Een methode waarbij beide partners in de gelegenheid worden gesteld om op een aanvaardbare en respect volle wijze uit elkaar te kunnen gaan.

Wanneer mensen besluiten te scheiden is het van groot belang dat zij de financiële consequenties daarvan kennen. Helaas is dat in veel gevallen niet zo. Dat kan nu en later tot onaangename verassingen leiden en ingrijpende gevolgen hebben voor het inkomen en de daaruit voortvloeiende financiële situatie. Een goede coaching en juist acteren kan veel ellende besparen.

Kennis van financiële en juridische zaken
Om mensen te kunnen begeleiden dient een coach kennis te hebben van onder meer de financiële en juridische zaken die bij een scheiding relevant zijn. Daarnaast zal een Scheidingscoach moeten kunnen begeleiden ten aanzien van ouderschapsplannen, convenanten en omgangsregelingen. Daar waar nodig dient de coach deskundige hulp in te roepen.

Gidsende benadering
De Scheidingscoach hanteert een ‘gidsende benadering’ waarmee koppels diverse mogelijkheden aangereikt krijgen die recht doen aan hun behoeften en hun mogelijkheden.

Voor specialistische werkzaamheden zoals bijvoorbeeld alimentatieberekeningen, het wijzigen van de hypotheek of het indienen van een verzoek tot scheiding bij de rechtbank werkt de Scheidingscoach samen met daartoe gemachtigde partijen. En omdat scheiden in de meeste gevallen niet zonder (soms heftige) emoties gaat, dient de Scheidingscoach in staat te zijn met deze emoties en gevoelens op gepaste wijze om te gaan om er zorg voor te dragen dat die het nemen van evenwichtige beslissingen niet in de weg staan. De FISO-methode borgt alle genoemde expertisegebieden en brengt ze samen. Hiermee voorziet de FISO-methode de Scheidingscoach van een onderscheidend profiel in een groeiende markt naar deskundig advies.

Voor wie
Een intensieve praktijkgerichte opleiding voor iedereen die mensen in moeilijke omstandigheden van dienst willen zijn. Heeft u affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken en bent u daarnaast sociaal en communicatief vaardig? Gaat u het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg? Dan is de opleiding scheidingscoach geschikt voor u.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel gaan we er vanuit dat u beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.

Voorbereiding en studiebelasting
U kunt de E-learning binnen 3 maanden afronden als u rekening houdt met 10 uur studiebelasting per week.

Programma

De Opleiding Scheidingscoach leidt op tot professioneel dienstverlener als coach om partners zorgvuldig de weg te wijzen met betrekking tot de financiële, juridische en sociale consequenties van hun scheiding. De coach helpt hen door de scheidingsprocedure heen. Onder begeleiding van de scheidingscoach worden koppels in staat gesteld om op een aanvaardbare en respectvolle wijze uit elkaar te gaan.

Werkwijze
In de opleiding wordt gewerkt met de methodiek van ‘ervarend leren’. De opleiding vindt plaats in een praktische setting met gebruik van simulaties, cases uit de realiteit en oriëntatie op het werkveld. Het uitvoeren van verschillende opdrachten maakt deel uit van de opleiding.

Zelfstandig leren is een belangrijk gegeven. Wij verwachten dat je de lessen zelfstandig door kunt nemen en dat je nadenkt over de vraag hoe je de aangereikte leerstof praktisch kunt inzetten. Het is van belang je eigen voortgang in de gaten te houden en jezelf te blijven motiveren. Voor deze opzet is bewust gekozen omdat dit vakgebied vraagt om zelfstandige en communicatieve probleemoplossers.

• Het huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen.
Deze module staat in het teken van Personen en Familierecht, en het Huwelijksvermogensrecht. Het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is aan vormvereisten verbonden, bovendien brengen deze verbintenissen veel consequenties met zich mee. Deze module gaan we dus vooral de juridische kant van het huwelijk en geregistreerd partnerschap bekijken en wordt een begin gemaakt met het behandelen van de financiële gevolgen van de echtscheiding zoals bijvoorbeeld de alimentatie.
• De Scheidingscoach in relatie tot zijn cliënt en derden
Deze module staat geheel in het teken van de communicatie waarbij het volledige hoofdstuk Communicatie aan de orde komt. Tijdens deze module worden vanuit de FISO-methode de Intake- en Afstemmingsgesprekken behandeld. Naast de theorie van deze gesprekssoorten besteden we aandacht aan de verschillende gesprekstechnieken- en vaardigheden zoals beschreven in het hoofdstuk Communicatie. Communicatie komt aan bod in de diverse webcolleges en tijdens de praktijkdagen.
• De financiële gevolgen van een echtscheiding
Tijdens deze module gaan we de theoretische kant van de financiële gevolgen van een echtscheiding onder de loep nemen. Aan de orde komen bijvoorbeeld fiscaliteiten, de eigen woning, hypotheek en pensioenvoorzieningen


Beroepsmogelijkheden

Cliënten begeleiden bij hun zoektocht naar financiële oplossingen en hen aan de andere kant ondersteunen als deze financiële oplossingen door omstandigheden minder positief uitpakken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je cliënt zo goed mogelijk bijstaan. Niet alleen in goede tijden, maar ook in minder goede tijden. Docent B. Seegers

Live webcollege en praktijkdag

Het live webcollege wordt online verzorgd en de praktijkdag klassikaal.

Voor aanvang van de praktijkdag kan je al je punten doorgeven die je graag wilt bespreken, zodat je optimaal wordt voorbereid op het examen.

Alle data voor het live webcollege en praktijkdag tref je in de E-learning aan. Om de 2 à 3 maanden is er een praktijkdag ingepland.

Onderwerpen tijdens de praktijkdag:
• Examentraining voor het assessment;
• Praktische communicatietraining;
• Eind van de dag is het examenonderdeel praktijk-assessment. (verplicht examenonderdeel)


Examen

Het examen bestaat uit een theorie examen met multiple choice en open vragen. Het praktijkexamen is een assessment met een rollenspel.

Certificaat
Na slagen van het examen ontvang je het Post HBO certificaat.

 

Kosten en data

Deelname kosten inclusief examen: € 1049,-

Keuze uit betalen met factuur, IDEAL of betalen in 4 termijnen

    • Na betaling met IDEAL staat de E-learning klaar in de studieomgeving. Klik hier om in te loggen, indien je al een account hebt.
    • Studiemateriaal thuis ontvangen €59,95.


Inschrijven

Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen