Studenten in de spotlight

Lees de interessante verhalen van onze studenten.
Regelmatig zetten wij studenten in de spotlight met een verhaal achter het volgen van een opleiding bij Learncare en wat voor vervolg zij hieraan hebben gegeven. Ook in de spotlight staan? Neem contact met ons op!

Ilse Bianchi – Opleiding budgetcoach NEN 8048

“Klassikale lessen spreken mij aan omdat je ook van de studiegenoten die weer in andere gebieden werkzaam zijn veel opsteekt. De vele praktijkvoorbeelden en het oefenen in gesprekstechnieken vind ik een grote meerwaarde. Leren van en met elkaar!”

Wat is het leuk om jongeren bewust te laten worden van geld! Als budgetcoach in het mbo onderwijs heb ik dagelijks te maken met studenten rond de leeftijd van 18 jaar. Opeens zijn ze zelf financieel verantwoordelijk en dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Door persoonlijke gesprekken, voorlichting in de klas en vooral te signaleren welke trends er zijn begeleid ik studenten om financieel zelfredzaam te zijn.
Verder lezen >>
In 2013 heb ik de opleiding tot budgetcoach gevolgd bij Learncare. Fijne klassikale lessen waarin ik veel heb geleerd en alles omtrent geldzaken als mijn passie ben gaan voelen. In 2019 heb ik dit vervolgd met de KIWA certificering. Best pittig maar wederom veel van opgestoken. Klassikale lessen spreken mij aan omdat je ook van de studiegenoten die weer in andere gebieden werkzaam zijn veel opsteekt. De vele praktijkvoorbeelden en het oefenen in gesprekstechnieken vind ik een grote meerwaarde. Leren van en met elkaar! Sinds kort heb ik een collega budgetcoach die ook de opleiding bij Learncare heeft gevolgd. Fijn om samen te sparren en nog meer studenten op weg te helpen!

René Achten en Patricia van Tilburg – Opleiding beschermingsbewind

“Steeds meer merkten we beiden dat de toekomst niet meer in het bankwezen lag. Echter, dankzij de vele opleidingen die we destijds hebben gevolgd, hebben we een rijke bagage aan financiële kennis en mensen-ervaring opgedaan. “

Na bijna 20 jaren werkzaam te zijn geweest voor een landelijke bank hebben we in 2018 de regie in eigen handen genomen en zijn we ons eigen kantoor voor Financiële Zorgverlening gestart, namelijk Melior Bewind & Financiële coaching.

Patricia van Tilburg en René Achten waren collega’s van elkaar en hebben beide de opleiding beschermingsbewindvoerder via Learncare gevolgd. Verder lezen

Steeds meer merkten we beiden dat de toekomst niet meer in het bankwezen lag. Echter, dankzij de vele opleidingen die we destijds hebben gevolgd, hebben we een rijke bagage aan financiële kennis en mensen-ervaring opgedaan. Die kennis komt nu optimaal tot zijn recht in het beroep dat we nu uitoefenen in de vorm van financiële zorgverlener. En dat is heel breed!

Zo zijn we beiden benoemd tot beschermingsbewindvoerder. Daarnaast zijn we budgetbeheerder, budgetcoach. We proberen zo goed als mogelijk mensen te helpen, te begeleiden en ontzorgen bij hun financiën. Ons doel is om mensen te coachen om de regie (weer) zoveel mogelijk in eigen handen te krijgen. Ook zijn we met gemeentes en onze vorige werkgever in overleg hoe we mensen vroegtijdig kunnen bijstaan en coachen bij financiële problemen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen in een liefst zo vroeg mogelijk stadium geholpen worden Iedereen heeft recht op een financieel gezond leven. Dat is waar wij voor gaan en staan.

Daarnaast zijn we ook financial life coach. Een financial life coach helpt mensen om hun financiële (levens)doelen helder te krijgen en werkt vervolgens met de cliënt samen om die doelen binnen het gestelde tijdsbestek te realiseren. Zo begeleiden we mensen die zich zorgen maken over hun familievermogen in relatie tot bijvoorbeeld wilsonbekwaam worden of bij overlijden. We zijn vaak de vertrouwenspersoon van onze cliënten en regisseren dat de juiste specialisten op liefst een juist moment aan tafel schuiven. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een levenstestament, het benoemen van een levensexecuteur, of het maken van een testament en het benoemen van een testamentair bewindvoerder indien de erflater zich zorgen maakt over de bescherming van het familievermogen na zijn of haar dood. Wij kunnen in die situatie, ook vanuit onze bancaire verleden en de opgedane kennis, hier een belangrijke rol in vervullen.

Learncare heeft ons dus gebracht dat we veel breder inzetbaar zijn geworden, mede dankzij de opleiding tot beschermingsbewindvoerder. Mensen zijn gelukkiger als hun geldzaken op orde zijn. Dat geeft een gerust gevoel en opent de weg naar een financieel gezond leven. Neem gerust een kijkje op onze website; https://www.meliorbewind.nl/l Tips voor de studenten van Learncare: Meld je aan voor vrijwilligerswerk. Dat hebben wij ook gedaan bij Humanitas. Hun project thuisadministratie geeft je de mogelijkheid mensen te helpen die jouw kennis heel goed kunnen gebruiken. Dat voelt goed!

Lida Muurling – Opleiding budgetcoach

“Naast budgetcoaching hebben mijn man en ik een assurantiekantoor”

Mede dankzij de vele gelegenheden om de coaching-aspecten met elkaar te oefenen, maakte dat het voor mij van toegevoegde waarde was om deze klassikale opleiding te volgen. Verder lezen
Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben voor verschillende financiële dienstverleners heb ik de keuze gemaakt om (naast het adviseren van verzekeringen en hypotheken) mensen te helpen met hun financiën en grip op geld te krijgen en te houden. Daartoe ben ik bij onze gemeente te rade gegaan. De gemeente heeft mij geadviseerd om hiertoe een gecertificeerde opleiding te volgen en heeft mij doorverwezen naar Learncare Academy.
Ik heb in januari 2016 telefonisch contact gezocht met Learncare. Later in die maand werd er een nieuwe opleiding gestart in Zwolle. Er was nog net 1 plaats vrij. Tezamen met 9 andere studenten heb ik met veel plezier de opleiding gevolgd.
Met name de praktijkvoorbeelden en ruime ervaring van onze docent (de heer Robert Westphal) maakte dat het een boeiende en leerzame opleiding was. Mede dankzij de vele gelegenheden om de coaching-aspecten met elkaar te oefenen, maakte dat het voor mij van toegevoegde waarde was om deze klassikale opleiding te volgen.
Mijn doel was om het certificaat te behalen (wat m.b.t. het theorie-gedeelte best lastig was) en dan vervolgens als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat is beide gelukt! Ik heb inmiddels een website: www.muurlingbudgetcoaching.nl Nu ben ik zowel als vrijwilliger en professional actief voor particulieren en op scholen.

Pieter van Dam – Opleiding budgetcoach, schuldhulpverlener, bewindvoerder en scheidingscoach

“Doordat ik nu langer werkzaam ben in deze branche – en verschillende opleidingen heb gevolgd bij Learncare – ervaar ik de kracht van het op de praktijkgerichte en vakinhoudelijke van de diverse opleidingen als nuttig en goed toepasbaar in de praktijk”

Er is geen mooier vak dan schuldhulpverlener. De kennis die ik in deze opleiding op gedaan heb, is een goede aanvulling bij de werkzaamheden als schuldhulpverlener. Verder lezen
Ik ben Pieter en in 2008 heb ik eerst de opleiding tot budgetcoach gevolgd. Aansluitend die van schuldhulpverlener gevolgd. In eerste instantie heb ik dit gedaan omdat ik gewend was geraakt aan de prettige , vakinhoudelijke en goed georganiseerde lesstof van de opleiding.
Ik had de opleiding nog niet afgerond en kon toen aan de slag bij een grote gemeente op de afdeling schuldhulpverlening. Er is geen mooier vak dan schuldhulpverlener. Ondertussen heb ik om mijn kennis te verbreden de NEN certificering behaald en ook de opleiding tot bewindvoerder, budget life planner en in 2016 ook de opleiding scheidingscoach behaald.
De kennis die ik in deze opleidingen op gedaan heb, is een goede aanvulling bij de werkzaamheden als schuldhulpverlener. Nu ben ik een all-round schuldhulpverlener en voer ik ook voor budgetcoach.nl regelmatig opdrachten uit en heb ik ruime ervaring opgedaan bij diverse gemeente.
De opleidingen van Learncare ervaar ik als prettig, inzichtelijk en ze zijn een goede mix tussen theorie en praktijk. Doordat ik nu langer werkzaam ben in deze branche, en verschillende opleidingen heb gevolgd bij Learncare, ervaar ik de kracht van het op de praktijk gerichte vakinhoudelijke van de diverse opleidingen als nuttig en goed toepasbaar in de praktijk.