De Miljoenennota: een prins op het witte paard voor de laagste inkomens?

Geplaatst op

Voor vakidioten als ik is de periode rond Prinsjesdag altijd weer een boeiende tijd. Wat zijn de plannen van het kabinet? Wat gaan we ervan merken? En wat valt me op als ik mijn sociaal financiële bril opzet? En het antwoord op de laatste vraag is simpel: heel veel!

Docent Bart Seegers

Ambitieuze plannen schulden- en armoedebeleid

Het kabinet heeft niet stil gezeten. Er liggen ambitieuze plannen klaar. En dankzij de economische groei in Nederland kan er een fors budget worden vrijgemaakt, om die plannen uit te voeren.

Zo krijgen we bijvoorbeeld te maken met lastenverlichtingen mede dankzij wijzigingen in de inkomstenbelasting. We zien meer kansen in de woningmarkt voor starters dankzij maatregelen om het woningtekort te verkleinen. De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het geboorteverlof voor partners wordt verlengd. En dit is nog maar een kleine greep uit de Miljoennota. Ik dan heb het nog niet eens gehad over enorme investeringen die er worden gedaan om Nederland te verduurzamen.

Maar wat is men in Den Haag van plan met het schulden- en armoedebeleid? Want daar is nog wel een hoop eer te behalen, zoals we weten. Nou, ruim een jaar na de presentatie van het Actieplan Brede Schuldenaanpak door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het kabinet nu met een aantal concrete stappen.

1. Kom uit je schuld

Er is extra geld beschikbaar gesteld voor de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ van start. Met deze campagne wil het kabinet het grote taboe op problematische en risicovolle schulden wegnemen. Het is de bedoeling dat door posters, flyers en andere communicatiekanalen schuldenproblemen bespreekbaar worden en de schaamte hierover zal afnemen. Want dat is vaak de reden dat mensen zich thuis opsluiten en de problemen onzichtbaar worden.

2. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt binnenkort ingevoerd. Dankzij een gewijzigde berekeningswijze worden mensen met schulden beter geholpen voldoende geld over te houden voor hun vaste lasten. Het gevolg is dat de belastingvrije voet minder afhankelijk wordt van de informatieverstrekking door de schuldenaar.

3. Vereenvoudigen toeslagensystematiek

De toeslagensystematiek wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het makkelijker voor de aanvrager toeslagen aan te vragen en is het beter te begrijpen of er recht is op toeslagen en zo ja, wat de hoogte ervan is.

4. Schouders eronder

Het professionaliseringsprogramma ‘Schouders eronder’ wordt verder uitgebreid. Met ‘Schouders eronder’ worden gemeenten, organisaties en professionals ondersteund bij het doorontwikkelen waardoor ze beter aansluiting blijven houden bij de continue wijzigingen in de praktijk.

5. Algemene heffingskorting en arbeidskorting

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd. Met name de lagere inkomens zullen hiervan profiteren.

6. De Wet gemeentelijk schuldhulpverlening (Wgs)

De Wet gemeentelijk schuldhulpverlening (Wgs) wordt gewijzigd op het gebied van gegevensuitwisseling. Het moet dan mogelijk worden dat bepaalde organisaties zoals het CAK en zorgverzekeraars gemeenten tijdig kunnen inseinen over mogelijke achterstanden (vroegsignalering) om grotere schuldproblemen te voorkomen.

Kortom, aan de ambities van het kabinet zal het zeker niet liggen. Er wordt hard gewerkt aan het schulden- en armoedebeleid. Maar het zijn nog maar plannen, of werken in uitvoering. De daadwerkelijke effecten moeten nog duidelijk worden. Ik hoop dat de lagere inkomens niet meer zo lang hoeven te wachten op verbetering. Want de economische groei moet toch door iedere Nederlander gevoeld kunnen worden.

Bart Seegers