Life-events – inkomen en pensioen

E-learning
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8 gebaseerd op 65 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
30 uur
Certificaat
PE-certificaat
Prijs
€ 679,00

PE punten

KIWA 30 punten
E-learning-Life-events-inkomen-en-pensioen

Beschrijving

Als sociaal financieel hulpverlener heb je kennis en vaardigheden op het gebied van budgettering, schulden en schuldhulpverlening. Van jou wordt verwacht dat je jouw cliënt daarin optimaal ondersteunt. En als er bepaalde zaken spelen die jouw expertise overstijgen, dan verwijs je de cliënt door naar flankerende hulp.

Voor een goede doorverwijzing is het wel van belang dat je signalen herkent die erop wijzen dat flankerende hulp nodig is. Je kunt je dan afvragen of je weet wanneer jouw cliënt een bepaald risico loopt. Want dan pas kun je inschatten of je het zelf kunt (en wilt) oppakken, of dat je cliënt beter op zijn plaats is bij een andere expert.

We nemen je mee in de theorie over inkomen in de meest brede zin van het woord. Welke soorten inkomens kennen we? Welke inkomen is bij welk life-event van belang? Hoe wordt dit inkomen fiscaal behandeld? En hoe gaat men binnen de sociaal-financiële hulpverlening om met het inkomen van de cliënt? Allemaal vragen die in deze opleiding worden beantwoord.

Inkomen

Inkomen is een heel breed begrip. Je kunt inkomen hebben uit tegenwoordige arbeid (zoals loon of winst uit onderneming), maar ook inkomen uit een zogenaamd vroegere dienstbetrekking (zoals een WW-uitkering of een pensioen). Feit is dat je inkomen nodig hebt, om te kunnen leven. Als sociaal financieel hulpverlener is het belangrijk goed in beeld te krijgen welk inkomen de cliënt heeft en mogelijk zou kunnen krijgen.

Inkomstenbelasting en toeslagen

Maar hoe gaat de Belastingdienst om met het inkomen. Ben je inkomstenbelasting verschuldigd of is een bepaald inkomen belastingvrij? En komt jouw cliënt eventueel in aanmerking voor toeslagen? Een goed inzicht hierin is van groot belang voor jouw als sociaal financieel hulpverlener. Niet alleen voor het berekenen van het VTLB, maar ook om jouw cliënt nog beter te leren kennen en ondersteunen.

Sociale zekerheid

De Nederlandse sociale zekerheid is een complex stelsel dat voor de meeste mensen meer vragen dan duidelijkheid oproept. Als spin in het web wil je natuurlijk een scherp inzicht hebben in de werking en regels die hier van belang zijn. En dan gaat het niet alleen over de volksverzekeringen, maar ook over de sociale voorzieningen en de werknemersverzekeringen.

Tijdens deze opleiding komen al deze onderwerpen uitgebreid aan bod. Het gaat dus om veel méér dan alleen de basale kennis die in de reguliere schuldhulpverleningsopleidingen aan bod komt. Vooral de toepassing van de aangeboden kennis in de praktijk maakt een belangrijk deel uit van de lesstof. We haken bij deze e-learning aan op de opleiding Budget Life Planner. Daarmee heb je de mogelijkheid deze e-learning verder uit te breiden met onderdelen zoals Erven en Schenken en Personen- en familierecht.

Duur van de training

Het doorlopen van deze zelfstandige e-learning neemt ongeveer 30 uur in beslag. Dit omvat het lezen van de online theorie, het bekijken van ondersteunende filmpjes en het maken van diverse inhoudelijke opdrachten. De training wordt afgerond met een korte toets.

Lesmateriaal

Al het benodigde lesmateriaal voor deze training vind je in je eigen online leeromgeving. De inloggegevens ontvang je per e-mail. Je hebt één jaar toegang tot het online platform.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor sociaal-financiële hulpverleners die al werkzaam zijn in dit vakgebied.

Niveau

Dit is een opleiding op hbo-niveau.

Certificaat

Na afloop van de opleiding ontvang je een PE-certificaat van deelname.

Doelen

Na deze opleiding:

 • heb je kennis van de verschillende soorten inkomen;
 • heb je kennis van het pensioensysteem in Nederland;
 • heb je kennis van de sociale zekerheid in Nederland;
 • heb je inzicht in de fiscale behandeling van het inkomen;
 • heb je de vaardigheid om jouw kennis te vertalen naar praktijksituatie.

Programma

 • Inkomen, inkomstenbelasting en toeslagen

  In dit hoofdstuk nemen we de verschillende soorten inkomsten onder de loep, zoals loon en winst uit onderneming. We besteden daar aandacht aan de fiscale behandeling ervan op het gebied van inkomstenbelasting. Ook staan we stil bij het pensioen en wat het gevolg is als iemand stopt met werken en gaat ‘genieten’ van de oudedag. Tot slot komen de toeslagen aan de orde. Vaak noodzakelijke inkomsten voor cliënten met een lager inkomen.

 • Sociale zekerheid

  Dit hoofdstuk is gericht op ons socialezekerheidsstelsel. We gaan in op de volksverzekeringen, zoals de AOW, de Anw en de Kinderbijslag. Daarnaast worden de werknemersverzekeringen behandeld. Daarbij kun je denken aan de WW en de WIA. Tot slot staan we stil bij de sociale voorzieningen, zoals de bijstand, het sluitstuk van onze sociale zekerheid.

 • Financiële dienstverlening

  In dit hoofdstuk behandelen we de (harde) financiële dienstverlening. Oftewel, de dienstverlening die is gericht op sparen, beleggen, verzekeren en financieren. We gaan dan ook uitgebreid in op de producten die voor particuliere klanten te halen zijn bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en tussenpersonen.

Kosten

Deelname kosten: € 679,-. Vrijgesteld van btw. Inclusief digitaal lesmateriaal

 

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.

Wat onze klanten vertellen