Opleiding Schuldhulpverlener (NEN 8048) Kiwa certificaat schuldhulpverlening

Er is veel aandacht voor het vak schuldhulpverlening en daarmee ook voor de opleiding die schuldhulpverleners certificeert conform NEN 8048. Er zijn, ook als gevolg van de coronacrisis, nogal wat consumenten die financiële zorgen hebben. Veel mensen hebben hun baan verloren en zijn in de schulden geraakt. Een schuldhulpverlener die NEN 8048 gecertificeerd is en over een juist certificaat beschikt is dan de juiste professional om deze problemen mee op te lossen.

In dit artikel:

opleiding cursus schuldhulpverlener nen 8048, PE, Scheidegger, Springest

Schuldhulpverlener opleiding

Het vak is zonder meer dankbaar, want je staat mensen bij op hun meest kwetsbare momenten. Schuldhulpverleners, en dat geldt ook voor bewindvoerders, treden meer als mediator op. Zij vormen de schakel tussen de schuldeisers enerzijds en de cliënt anderzijds. In de praktijk betekent het dat ze contacten onderhouden met huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen maar bijvoorbeeld ook afkickklinieken en de reclassering. Ze handelen in het belang van beide partijen.

Schuldhulpverlener aan het werk, hbo diploma, gecertificeerd

Schuldhulpverlening: wat heb je nodig?

Over welke eigenschappen moet een goede schuldhulpverlener beschikken? Welke competenties horen bij dit vak? En welke opleiding volg je nu het best? We krijgen er veel vragen over binnen en daarom zetten we het graag helder voor je op een rijtje:

Persoonlijke eigenschappen

Als schuldhulpverlener moet je stevig in je schoenen staan. Naast een gedegen cursus schuldhulpverlening moet je in staat zijn om een cliënt intrinsiek te motiveren aan zijn situatie te werken. Als schuldhulpverlener ondersteun je mensen vooral. Je houdt zowel de belangen van je cliënt als van de andere partijen in het oog. Dat vraagt om een open blik en een houding waarbij emoties en feiten goed gescheiden blijven.

Verschil met een budgetcoach

De afstand tot je cliënt is groter dan bijvoorbeeld een budgetcoach dat heeft. Deze komt meer bij de mensen thuis, terwijl je als schuldhulpverlener meer vanuit kantoor op een wat zakelijkere afstand met cliënt samenwerkt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. Een schuldhulpverlener werkt vaak voor een gemeente of vanuit een detacheringsbureau.

Verschillende kwaliteiten

De dagen van een schuldhulpverlener zijn afwisselend: dan weer ben je bezig met het maken van een plan van aanpak of het maken van afspraken voor een betalingsregeling. Of je bent bezig met het opstarten van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject. Een bewindvoerder gaat overigens nog een stap verder. Deze professional werkt vooral voor cliënten die, vanwege allerlei omstandigheden, zelf niet in staat zijn om de financiële huidhouding zelf te regelen. Hierbij kun je denken aan thema’s als het regelen van toeslagen, het aflossen van schulden bij schuldeisers of het verstrekken van zoiets praktisch als geld voor boodschappen.

E-learning-assistent-beschermingsbewind, Learncare Academy, opleiding tot bewindvoerder
Fokke van der Meulen

“Adequate schuldhulpverlening vraagt om een ándere klantbenadering”

Fokke van der Meulen Docent Learncare Academy

Opleiding schuldhulpverlening: maak het verschil

Schuldhulpverlener word je niet zomaar. Het is een vak dat hét verschil kan maken in het leven van mensen. De noodzaak is hoger dan ooit. Dat blijkt uit allerlei cijfers die duidelijk maken dat het aantal mensen dat met problematische schulden kampt toeneemt. 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dat betekent dat zij niet kunnen doen voldoen aan hun betalingsverplichtingen en dit dus structureel een probleem vormt. Dat betekent ook dat je precies moet weten waar je over praat. Eén ding is zeker: wanneer je kiest voor de opleiding van Learncare Academy dan word je in 3 maanden opgeleid tot professioneel schuldhulpverlener. En met een erkend Kiwa-certificaat op zak weet je zeker dat je over de juiste kennis beschikt. Ben je benieuwd naar het programma? Dat vind je hier overzichtelijk terug

Deze NEN 8048-certificering toont onafhankelijk je kennis en kunde aan. Van de schuldhulpverleners die we opleiden horen we terug dat ze vol vertrouwen met casussen aan de slag gaan omdat ze op de hoogte zijn de laatste wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er in onze hbo-opleiding schuldhulpverlening ook veel gewerkt met praktische oefeningen, zodat je goed gesprekken leert voeren.

Masterclass, effectief communiceren met cliënten, Learncare Acaemy

Schuldhulpverlener: wat betekent NEN 8048?

NEN 8048 beschrijft de eisen die worden gesteld aan organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening. De norm gaat over het primaire proces van schuldhulpverlening. Het doel van deze norm is helder: meer transparantie bereiken en de schuldhulpverleningssector in zijn geheel en van de mensen die hierin actief zijn verder professionaliseren.

Budgetcoach opleiding NEN 8048 Kiwa, PE-pakket, Learncare Academy

Opleiding schuldhulpverlener Kiwa

Kiwa geeft de NEN 8048-norm uit. Kiwa is lid van NVCi, voluit bekend als de Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen. Dat is de brancheorganisatie voor instellingen gericht op certificatie en inspectie in Nederland. Inschrijving in het Kiwa-register gebeurt na afronding van je opleiding en het succesvol afronden van het examen NEN 8048 SHV I, II en III. 

Logo KIWA Erkend examenbureau persoonscertificering

De opleiding schuldhulpverlener NEN 8048 van Learncare Academy staat garant voor een optimale voorbereiding op dit officiële examen. Als je hier eenmaal voor geslaagd bent kun je je persoonlijk certificeren als schuldhulpverlener met de Persoonscertificering Schuldhulpverlening. 

Inschrijving in het register toont je onafhankelijk aan. Daarmee bewijs je dat je de kwaliteit bezit om als professioneel schuldhulpverlener aan de slag te gaan. 

Online leren Learncare Academy
Helena Lopes - Gecertificeerd budgetcoach

“Het geluk van anderen zien is zó dankbaar”

Helena Lopes Gecertificeerd budgetcoach

PE-punten zó houd je je kennis op peil

Ook voor schuldhulpverleners is het erg belangrijk om kennis op peil te houden. Dat bereik je eenvoudig door deel te nemen via het PE-aanbod

Als je ingeschreven bent in het Kiwa-register, dien je jaarlijks je kennis aantoonbaar bij te houden door middel van PE-punten. PE is de afkorting voor Permanente Educatie. Om aan te tonen dat je kennis up-to-date is heb je jaarlijks 12 PE-punten nodig. 

Na 5 jaar dien jij je jaarlijks te hercertificeren, dit betekent dat je het theorie-examen opnieuw dient af te leggen om ingeschreven te blijven in het register. 

Waar haal je deze PE-punten?

De opleidingen voor de PE-punten kun je zowel klassikaal, virtueel als online volgen. Wij bieden een ruim aanbod van bijvoorbeeld actuele webinars of masterclasses. Je kiest precies dat wat binnen je tijd en budget past. 

Het jaar is al ruim over de helft. Hoog tijd om je kennis op peil te brengen!

Opleiding schuldhulpverlening
klassikaal of online?

De opleiding schuldhulpverlening bieden we klassikaal aan. Tijdens de coronaperiode kiezen we, afhankelijk van de maatregelen, voor virtuele bijeenkomsten. Daarmee heb je toch de interactie met de docent en de andere cursisten. Kies je liever voor de e-learning schuldhulpverlening dan kan dat natuurlijk ook, bijvoorbeeld omdat je over minder tijd of budget beschikt. Je mist dan wel de kans om te sparren met andere cursisten. En juist dat blijkt waardevol tijdens de klassikale of virtuele opleiding schuldhulpverlening.

Masterclass Life events, de gevolgen van werkloosheid, ziekte en oudedag
hbo-diploma cursus Schuldhulpverlening opleiding NEN 8048 Kiwa schuldhulpverlening

“Goede schuldhulpverleners beschikken over de juiste mix tussen empathisch vermogen en het houden van voldoende zakelijke afstand. Kennis van wet- en regelgeving is belangrijk.”

Diana Schellekens Opleidingscoördinator Learncare Academy

Schuldhulpverlener: carrièrekansen

Als schuldhulpverlener NEN 8048 (Kiwa SHV) moet je van de hoed en de rand willen weten. Je bent in de praktijk veel bezig met zaken als beslagleggingen en belastingschulden. Daarnaast heb je ook een signalerende functie. Bijvoorbeeld wanneer er een onderliggend probleem is als verslaving. 

Er is veel werk in dit vakgebied. Naast het zakelijke stuk ben je bezig met mensen weer financieel gezond maken: je probeert de juiste snaar te raken waardoor de cliënt intrinsiek gemotiveerd is om aan een bepaald doel te werken. Voor de één kan dat een extra budget voor de wekelijkse boodschappen zijn. Voor de ander de kans om te sparen voor die ene opleiding of dat weekendje weg.

cursus schuldhulpverlening, opleiding budgetcoach kiwa, NEN, NCOI, NHA, LOI

Hbo-opleiding schuldhulpverlener: alle informatie op een rij

Wil je meer weten over de opleiding schuldhulpverlener? Kijk dan even op de speciale opleidingenpagina. Op deze speciaal ingerichte opleidingspagina vind je alle informatie over het programma, de startdata, de cursuslocaties, de kosten en meer. Ook vind je relevante informatie terug over het op peil houden van je vakbekwaamheid, door het behalen van PE-punten

Wil je graag meer informatie over de opleiding schuldhulpverlening? Neem dan contact op.  

Je bereikt ons rechtstreeks op 085 273 58 69 of via info@learncare.nl Even het contactformulier invullen kan ook. En wil je op de hoogte blijven van ál onze opleidingen? Schrijf je op de contactpagina dan meteen even in voor de nieuwsbrief.

opleidingscoördinator Diana Schellekens, opleidingscoordinator
16108