Learncare Academy

Learncare Academy B.V. is hét opleidingsinstituut in de sociaal financiële branche. Learncare Academy is een erkend instituut opgenomen in het Centrale Register Kort Beroeps-Onderwijs (CRKBO). De opleidingen die wij verzorgen zijn bestemd voor iedereen die werkzaam is in de sociaal financiële branche of de ambitie heeft om in deze sector te gaan werken. Met onze opleidingen leiden wij u op tot een zelfstandige en communicatieve probleemoplosser, die met respect de zorg voor de hulpvrager altijd centraal stelt. Bij Learncare Academy heeft u de keuze uit een ruim aanbod aan beroepsopleidingen, praktijkgerichte trainingen en workshops. De inhoud van onze programma’s bestaat uit een evenwichtige mix van praktijk en theorie die aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de branche.

Ervarend leren
Al onze opleidingen zijn gebaseerd op het principe “ervarend leren”. Dit houdt in dat u leert door te doen en te proberen.

Onze werkwijze
Ervarend leren betekent ook dat u zich bewust bent of wordt van het effect van uw gedrag. Pas na bewustwording kunt u ook een voor uzelf onderbouwde keuze maken om uw gedrag te veranderen. Bij Learncare Academy leert u vanuit eigen mogelijkheden. Onze trainers gaan uit van wat u al kunt en bouwen hierop samen met u verder. De vaardigheden die u, bewust of onbewust bezit, vormen het uitgangspunt.

Leren bij Learncare Academy betekent op een nuchtere wijze, werken aan uw professionele ontwikkeling!

Effectief leren

Voor effectief leren zijn een aantal ingrediënten nodig:

  • Leren met de praktijk: Tijdens onze opleidingen vinden wij het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk. De opleiding vindt dan ook plaats in een praktische setting met gebruik van simulaties, cases uit de realiteit, praktische opdrachten en biedt daardoor een goede oriëntatie op het werkveld.
  • Leren is persoonlijk: Tijdens onze opleidingen bent u verantwoordelijk voor uw eigen leerproces en professionele ontwikkeling. Zelfstandig leren is hierbij een belangrijk gegeven. Onze trainers begeleiden u in dit proces. Het bestuderen van theorie en het maken van opdrachten tussen de trainingsdagen door, maakt hiervan onderdeel uit.
  • Leren met plezier: Tijdens onze opleidingen spelen plezier en humor een grote rol. Omdat leren met plezier in onze ogen bijdraagt aan effectief leren.

Innovatie en visie

Innovatie en visie is basis van onze ondernemingen Learncare Academy en Budgetcoach.nl
Op deze wijze bieden wij onze klanten de nieuwste diensten en producten met toekomst perspectief.

De komende jaren zijn er grote maatschappelijke uitdagingen waar wij graag onze steentje aan bijdragen met vernieuwende innovatieve ontwikkelingen.

Ieder mens is het waard om in te investeren

Ieder mens is het waard om in te investeren. Dat is het motto van de Learncare Academy.
Onze missie kent dan ook de volgende vier uitgangspunten:

  • Mensen: Alle mensen zijn het waard om in te investeren.
  • Ontplooiing: Wij geven mensen de gelegenheid zich te ontplooien, met als doel sociale uitsluiting te voorkomen.
  • Kennis: Wij geven mensen de kans stapsgewijs kennis op te doen en te werken aan hun probleemoplossend vermogen; met de menselijke maat als norm.
  • Partners: Wij zien mensen niet als object of consument maar als gelijkwaardige partners.

Hoe doen we dat?
Wij brengen onze missie in de praktijk door onder meer het ontwikkelen en aanbieden van creatieve en didactisch verantwoorde trainingen en (beroeps)opleidingen. Alles vanuit de menselijke maat. Daar hoort ook bij een goede nazorg.

Duurzame bijdrage aan de maatschappij
Met de Learncare Academy willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij als geheel, onder meer door vrijwilligerswerk. In ons vakgebied doen wij dat door het ondersteunen en het helpen opzetten van kleinschalige Budgetbuddyprojecten in de wijk.

Kunst als bindmiddel
Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat bij ons nog iets verder. Omdat wij sterk hechten aan creativiteit en kunstzinnige uitingen, investeren in onder meer in kunst, gemaakt door mensen met een beperking. Dit omdat wij kunstzinnige uitingen zien als uitstekend communicatiemiddel om mensen met elkaar te verbinden.

Participatie
Middels de stichting learncare investeren en participeren wij in kleinschalige sociaal/financiële en kunstzinnige wijkprojecten.

Keurmerk NRTO

De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
Als lid worden wij op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en trends in de markt, wijzigingen in de wet- en regelgeving, zijn aangesloten bij de stichting geschillencommissie consumentenzaken, krijgen informatie toegestuurd en kunnen vragen stellen.