De veranderde begroting

Geplaatst op

Zoals is aangegeven in het blog ‘Het nieuwe jaar’ brengt dit jaar veel veranderingen met zich mee. Zo zijn prijzen van de energierekening en de zorgverzekering gewijzigd en zijn er aan de inkomstenkant een aantal veranderingen.
In deze blog loop ik een aantal zaken door die mij zijn opgevallen.

Klanten met een participatiewet uitkering ontvangen dit jaar bijna € 28 per maand meer dan vorig jaar. Bij samenwonenden is dit € 41 per maand. De zorgtoeslag stijgt voor een alleenstaande met gemiddeld € 4 per maand en voor samenwonende met € 15 per maand. Voor deze klanten stijgt het kindgebondenbudget ook licht. Omdat het kindgebondenbudget afhankelijk is van de leeftijd van het kind is het lastig om hier een bedrag aan te koppelen. Maar ten opzichte van vorig jaar scheelt dit toch al snel € 5 per maand. Voor onze klanten in de participatiewet zijn de inkomsten gemiddeld met zo’n € 32 per persoon gestegen.

Verandering in inkomen en bijdrage

Maar niet alleen de klanten met een uitkering gaan erop vooruit. De werkende klanten hebben ook meer te spenderen. Door een verandering in de loonheffing valt het nettoloon in 2019 hoger uit dan in 2018.

Daarnaast komt er per kwartaal ook meer binnen aan kinderbijslag. Voor kinderen tot 6 jaar scheelt die € 62 per jaar. Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar € 75 per jaar en voor kinderen van 12 tot 18 jaar € 89 per jaar. Voor 2 kinderen op de lagere school gaat het dus om € 150 extra per jaar. Van deze bedragen kunnen de klanten niet gelijk een cruise boeken maar alle kleine beetjes helpen!

Helaas merken de klanten weinig van deze verhogingen.

Verhoogde uitgaven

De energierekeningen voor dit jaar zijn met een gemiddelde van € 25 per maand gestegen. Aan ons de taak om te kijken of het voorschot bedrag wel overeenkomt met het verbruik. Dit om een hoge jaarafrekening te voorkomen. Daarnaast is de zorgverzekering, afhankelijk van het gekozen pakket, met gemiddeld € 4 per maand omhooggegaan.
Als we de verhoogde uitgaven naast de verhoogde inkomsten bekijken dan valt het me eigenlijk nog mee. Door berichtgevingen in de media was ik bang dat ik moeite zou krijgen met het sluiten van de budgetplannen.

De begrotingen weer kloppend

Maar tot nu toe hebben we nog niet gekeken naar de verhoogde kosten bij de dagelijkse boodschappen. Door de btw-verhoging van 6% naar 9% zijn de uitgaven die de klant zelf heeft wel degelijk gestegen. De verzoeken voor extra boodschappen geld zijn echter uitgebleven. Per klant worden de begrotingen weer nagelopen en kijken we samen met de klant naar de mogelijkheden en wensen voor 2019.

Gaan we door met sparen met een doel voor ogen, worden de schulden verder afgelost, is er gezinsuitbreiding op komst of gaan we een aanvraag schuldhulpverlening indienen. De balans  is in ieder geval weer opgemaakt.