Forse besparing bij zorgverzekeringsschulden en scheiden

Geplaatst op

Wist je dat je een forse besparing kunt maken voor jouw cliënten bij scheiden en het hebben van zorgverzekeringsschulden?
Dit kan al gauw een besparing van zo’n € 40,- per maand, oftewel € 480,- per jaar opleveren. En dit loopt nog veel verder op, als er meerderjarige kinderen aanwezig zijn in het gezin. Lees deze waardevolle tips wat voor jouw cliënten een groot verschil kan maken.

Docent Bart Seegers

Het lijkt soms zo makkelijk. Je besluit na jarenlang gelukkig samen te zijn geweest, te gaan scheiden. In eerste instantie ben je van plan samen goede afspraken te maken over de kinderen, de alimentatie, de boedelverdeling en nog veel meer. Maar naarmate de echtscheidingsprocedure vordert blijk je toch steeds meer uitdagingen tegen te komen. Wat ga je doen met de gemeenschappelijke woning? Hoe wikkel je de gemaakte afspraken zo goed mogelijk af? Hoe verwerk je de gemaakte afspraken in je belastingaangifte?

Allemaal logische vragen, die niet even gemakkelijk zijn te beantwoorden. Dan kunnen deskundige partijen, zoals advocaten, financieel specialisten, mediators en er hun licht over laten schijnen, maar dat zal niet altijd leiden tot een simpele oplossing.

Sterker nog, de scheiding is niet simpel. Het is (naast een emotionele achtbaan) een complex proces met enorme impact.

Complex proces

Een complex proces vergt veel tijd en energie, waarbij de meest uiteenlopende details aan de orde komen. Een proces met veel bomen en bos.

Ik kan me voorstellen dat de ex-partners op een gegeven moment niet meer weten waar ze staan, of wat ze nog moeten doen.

Praktische dingen raken ondergesneeuwd door de bespreekpunten die ik eerder al heb genoemd. Bij praktische dingen denk ik bijvoorbeeld aan de zorgverzekering.

Gezinspolis

Meestal is één van de partners binnen het gezin de verzekeringnemer voor de zorgverzekering. De andere partner en de kinderen zijn dan (naast de verzekeringnemer zelf) de verzekerden op de polis. Zo’n gezinspolis is natuurlijk handig tijdens het huwelijk.

Vooral als één van de partners collectief verzekerd is en daardoor allerlei premie- en dekkingsvoordelen heeft. De andere partner en de kinderen genieten dan mee van deze voordelen. Maar als de partners uit elkaar gaan, is het wel zaak deze polis te splitsen. De partner met de collectieve verzekering behoudt zijn of haar collectieve dekking en de andere partner sluit een eigen zorgverzekering af.

Kinderen op de polis bij scheiding

En de kinderen dan? Bij wie moeten de kinderen dan worden bijgeschreven op de polis.

Er wordt vaak gedacht dat de kinderen verzekerd moeten worden op de polis van de ouder bij wie ze wonen. Dat is niet verplicht. Beide ouders kunnen ervoor kiezen de kinderen bij te schrijven op hun eigen polis.

Het lijkt mij dan het meest logisch, dat de kinderen worden verzekerd bij de ouder met de meest uitgebreide (aanvullende) dekking. De kinderen komen dan in aanmerking voor dezelfde dekking, waar meestal geen extra premie voor hoeft te worden betaald. Het is verstandig om dit van tevoren goed af te spreken en eventueel op te nemen in het echtscheidingsconvenant.

Op de hoogte zijn van alle zaken op het gebied van scheiden en je cliënten optimaal kunnen coachen en begeleiden? Bekijk de opleiding scheidingscoach>>

Splitsen van een zorgverzekering

Het splitsen van de zorgverzekering kan ook nog in andere gevallen interessant zijn. Ik denk dan aan een situatie van problematische schulden. Zo kan het gebeuren dat iemand vanwege problematische schulden met een premieachterstand te maken krijgt bij de zorgverzekeraar. Als die achterstand niet wordt ingelopen, of als een betalingsregeling niet mogelijk is, dan start het CAK na zes maanden achterstand met de wanbetalersregeling.

Polissplitsing bij schulden

Als het een gezinspolis betreft, zal het CAK een bestuursrechtelijke premie incasseren voor iedere meerderjarige verzekerde op de polis.

Bij een gezin met minderjarige kinderen betekent dat dus in feite tweemaal een premie van € 138,50 (2019).

Dit kun je voorkomen door de zorgpolis te splitsen. Dit doe je meestal voordat de wanbetalersregeling van start gaat, maar is zelfs mogelijk als de wanbetalersregeling al loopt.

De (mede)verzekerde partner sluit dan een eigen zorgverzekering en laat de kinderen op zijn of haar verzekering bijschrijven. Voor deze polis geldt dan de reguliere premie in plaats van de hoge bestuursrechtelijke premie. En als we naar de premies in 2019 kijken, dan zien we verzekeraars met premies rond de € 100,-.

Polissplitsing leidt dan tot een besparing van zo’n € 40,- per maand, oftewel € 480,- per jaar. En dit loopt nog veel verder op, als er meerderjarige kinderen aanwezig zijn in het gezin.

Forse besparing bij problematische schulden

Zo zie je maar weer dat een relatief eenvoudige handeling kan leiden tot een forse besparing. Iets wat voor iemand met problematische schulden een groot verschil kan maken. Een waardevolle tip voor jouw cliënten, die succesvol kan worden ingezet.

Misschien net zo succesvol als de nieuwe hit van Acda en de Munnik: “Zorgverzekering van jou, zorgverzekering van mij!

Bart Seegers

Als financieel dienstverlener is het goed om op de hoogte te zijn van alle life-events bij jouw cliënt. Tijdens de opleiding budget life planner komen dan ook alle aspecten aan bod om jouw cliënt op de toekomst voor te bereiden.