Het vakantiegeld

Geplaatst op

Eindelijk is het zover. De maand mei, het vakantiegeld! “Vele gezinnen kijken hiernaar uit, maar vanaf de maand maart speelt dit begrip al een grote rol bij klanten die in de schuldhulpverlening zitten of onder bewind staan.” De vragen: Wanneer komt het vakantiegeld binnen? Hoeveel vakantiegeld wordt er gestort? Wat kan ik ontvangen van het vakantiegeld? zijn dan ook erg populair.

Ik merk als bewindvoerder dat in mijn caseload verschillende typen klanten zitten als het gaat om het vakantiegeld. Je hebt het type ‘In mijn hoofd is het vakantiegeld al uitgegeven’, het type ‘Eerlijk delenik wat en de schuldeiser wat’ en het type ‘Reserveer maar, dan heb ik later nog wat’. Het valt op dat het vakantiegeld vaak wordt besteed aan kleding, huishoudelijke producten, uitjes en de kinderen. De vraag ‘Kan ik op vakantie’ wordt zo goed als nooit gesteld.

‘In mijn hoofd is het vakantiegeld al uitgegeven’

Zodra deze klanten vragen stellen over het vakantiegeld, geef ik aan dat er eerst moet worden gekeken naar wat er echt binnenkomt. Ik vraag aan de klanten wat zij willen ontvangen en waar zij het aan uit willen geven.

Concrete afspraken worden gemaakt zodra het vakantiegeld op de rekening staat. Hierbij hou ik rekening met eventuele beslagenreserveringsposten, afspraken met schuldeisers en boedelafdrachten.

Welke psychologische processen vinden er plaats bij cliënten tijdens de aanschaf van producten? Bekijk de masterclass psychologisch budgetgedrag

‘Eerlijk delen, ik wat en de schuldeiser wat’

Ook bij deze klanten wil ik eerst duidelijkheid over het bedrag wat op de rekening binnenkomt voordat ik er concrete afspraken over maak. Zodra ik heb gecontroleerd of er beslagen zijn, kan er wel vast worden gekeken naar een percentage in verhouding van de verdeling. Ik vraag wat de klant zou willen ontvangen en neem als startpunt het vakantiegeld van voorgaande jaren. Daarna overleg ik wat hierin wenselijk en haalbaar is.

Ontvangen zij bijvoorbeeld € 600 aan vakantiegeld, dan kan de afspraak zijn dat € 150 naar klant gaat, € 200 gereserveerd wordt en € 250 gebruikt wordt voor de aflossing van schulden.

Leer alle zaken op het gebied van invordering, schulden en beslag – en executierecht. Bekijk de webinar Beslag – en executierecht

‘Reserveer maar, dan heb ik later nog wat’

Zodra ik bij deze klanten het vakantiegeld binnen heb, stel ik hen hiervan op de hoogte. Ook aan hen geef ik aan wat er voor welk doeleinde wordt gebruikt. Doordat nu duidelijk wordt wat er voor de klant is gereserveerd, weet de klant ook tot welk bedrag hij aan extra geld kan vragen in de loop van het jaar. Als de klant de verwachting heeft dat al het vakantiegeld wordt gereserveerd, terwijl de helft is gebruikt voor andere doeleinden kan dit over een tijdje wrijving geven.

Tot slot een zeer belangrijke vraag: Hoe zou het vakantiegeld optimaal benut kunnen worden?

Dit kan door extra te reserveren voor onvoorziene kosten. Dit zorgt voor een buffer voor de rest van het jaar. Ook kan een stukje vakantiegeld worden gebruikt voor het betalen van schulden, een eigen risico of voor een eindnota van het water of de energie.

Als laatst benut ik het vakantiegeld optimaal door met de klant te overleggen wat deze dringend nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld uitgegeven worden aan nieuwe schoenen, nieuwe kleding of aan bijvoorbeeld medicatie.

Al met al zijn er voldoende manieren om het vakantiegeld op een juiste manier uit te geven!