Hoe bereken je het inkomen van een cliënt?

Geplaatst op

Het berekenen van het inkomen op de juiste manier is ontzettend van belang, want je wilt immers je cliënt wel het juiste advies geven. Maar hoe bereken je dit inkomen en waar moet je rekening mee houden?

Wat betreft het netto inkomen dat op het loonstrookje staat vermeldt vind je vaak een zinnetje als “uitbetalen op rekening…”. Daaraan kun je zien dat dit het nettosalaris is, het geld dat de cliënt daadwerkelijk krijgt.

Het salaris wordt meestal elke maand uitbetaald. Soms worden salarissen echter elke 4 weken of zelfs elke week uitbetaald. Bij uitzendbureaus wordt vaak gewerkt met weekgeld. In de bouw zie je vaak een vier wekelijkse uitbetaling. Aangezien de vaste lasten altijd per maand zijn, betekent week- of vier wekelijkse inkomsten extra oplettendheid.

Dit kan als volgt worden omgerekend: Stel iemand heeft per 4 weken een salaris van € 900, -. Dat is per maand: € 900,- x 13 = € 11.700,- : 12 maanden = € 975, -.

wat is het doel van budgetcoaching?

Loonbeslag, regelingen

Bij het salaris kan de reiskostenvergoeding zijn inbegrepen. Dit mag op zich als inkomsten worden gerekend, maar niet bij bijvoorbeeld de aanvraag voor huurtoeslag. Denk ook aan bedrijfsspaar- of levensloopregelingen. Deze worden vaak apart vermeld. Op het salarisstrookje kunt u ook een eventueel loonbeslag vinden.

Inkomstenbronnen

Tijdens het gesprek met de cliënt is het goed alle inkomsten in kaart te brengen en te vragen naar eventuele andere inkomensbronnen, zoals van de Belastingdienst ontvangen heffingskortingen. De meeste inkomensbronnen kunnen worden geverifieerd aan de hand van schriftelijke bewijzen, zoals de loon- en/of uitkering specificatie.

Bij het vaststellen van het inkomen van de cliënt is het van belang te kijken naar het structurele karakter van de inkomensbron. Daarbij dien je als budgetcoach bedacht te zijn op verschillende situaties die zich voor kunnen doen. Arbeidsovereenkomsten kunnen zijn aangegaan voor een bepaalde of een onbepaalde duur. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan inmiddels een ontslag zijn aangezegd. Bij een WIA/WAO-uitkering wordt regelmatig getoetst of er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid in de zin van de wet c.q. voor welk percentage men arbeidsongeschikt wordt geacht te zijn; de maximale duur van een WW-uitkering is afhankelijk van de leeftijd en het arbeidsverleden. Bepaalde inkomensbronnen, zoals kostgeld en onderverhuur, hebben qua duur vaak een onzeker karakter.

Persoonlijke omstandigheden

De hoogte van het inkomen en wijzigingen in de inkomsten worden bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Denk aan werkloosheid, zwangerschap gevolgd door het besluit tot beëindiging van de werkzaamheden, het op korte termijn bereiken van de 65-jarige leeftijd waardoor de inkomenspositie verandert, of een echtscheidingsprocedure die de financiële omstandigheden kan beïnvloeden.

Vermogen

Het vermogen is het bezit, dat een cliënt heeft gevormd. Vermogen kan zijn vastgelegd in geld of andere goederen. Het is daarom van belang bij het intakegesprek zoveel mogelijk vermogensbestanddelen in beeld te krijgen. Voorbeelden zijn personenauto’s en motoren, caravans, boot en een postzegelcollectie e.d.