Hoe word je bewindvoerder?

Geplaatst op

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die overweegt om aan het werk te gaan, of reeds zijn, als professioneel beschermingsbewindvoerder (hierna bewindvoerder).
Wij begrijpen dat de wirwar van eisen onduidelijk kunnen zijn en zetten daarom de opleidingseisen en procedures hieronder uiteen. In het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (verder te noemen het Besluit), staat aan welke eisen moet worden voldaan.

Hieronder vind je informatie over de kwaliteitseisen die uit het Besluit volgen. De eisen gaan onder meer over het opleidingsniveau en over allerlei aspecten van de (inrichting van de) bedrijfsvoering van de organisatie.

Het Landelijke Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) controleert of je voldoet aan de kwaliteitseisen. Het benoemen van jou als curator, bewindvoerder of mentor in een individuele zaak is de verantwoordelijkheid van de kantonrechter. Het blijft ook de verantwoordelijkheid van de kantonrechter in dat arrondissement om toezicht op jou te houden in individuele zaken. De jaarlijkse controle (handhaving) of je nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen, is na 1 januari 2016 een taak van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Het Landelijk Kwaliteitsbureau is gevestigd bij de rechtbank Oost-Brabant.

Opleidingsniveau

Je dient te beschikken over een passende MBO-4 diploma en 2 jaar relevante werkervaring of een passende HBO opleiding. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet. De geschiktheid van een opleiding hangt af van de specifieke situatie van een persoon. Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.

Bekijk hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders en hoe je een opleidingstoets kunt indienen.

Procedure

Voordat de kantonrechter kan overgaan tot benoeming in een individuele zaak moet je aantonen dat je voldoet aan de eisen uit het Besluit. Je moet hiervoor de gevraagde informatie aanleveren bij het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Op basis van deze stukken stelt het Landelijk Kwaliteitsbureau vast of je aan deze eisen voldoet. Of je vervolgens daadwerkelijk in een zaak wordt benoemd, bepaalt de kantonrechter van de rechtbank die bevoegd is om over een individuele zaak te beslissen. Andere voorwaarden die gelden bij de aanvraag en uitvoering van een curatele, bewind of mentorschap en modellen en dergelijke zijn ook te vinden op rechtspraak.nl.

Procedure van toelating

Als je beschermingsbewindvoerder, mentor of curator in zaken bij een rechtbank wilt worden, moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Controleer of je voldoet aan alle eisen die gelden voor de toelating. Zie hieronder de instructie toelating voor de wettelijke eisen.
2. Dien je verzoek in bij het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

Vervolgens neemt het Landelijke Kwaliteitsbureau je verzoek in behandeling:
1. Je ontvangt van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM een reactie op je verzoek.
– Deze reactie kan zijn dat je voldoet aan de kwaliteitseisen.
– Indien je verzoek onvolledig is, krijg je hiervan bericht van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.
– Als op basis van de stukken blijkt dat je niet voldoet aan de eisen krijg je hiervan bericht.
2. Het kan ook zijn dat het Landelijk Kwaliteitsbureau daarbij aangeeft welke stappen je nog dient te ondernemen om wel te voldoen aan de kwaliteitseisen.
3. Als je verzoek aanleiding geeft om een gesprek met je te voeren, ontvang je hiervoor een uitnodiging van het Landelijk Kwaliteitsbureau.
4. Als je voldoet aan alle eisen, worden daarvan alle rechtbanken en kantonrechters op de hoogte gebracht.

Instructie toelating

Als je professioneel curator, bewindvoerder of mentor wilt worden, dien je een groot aantal stukken in te dienen. Je dient daarbij aan de bepaalde volgorde te houden en de bijlagen te benoemen met je naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals hieronder is aangegeven (voorbeeld: janssen-2015-2)
Je kunt je ingevulde formulier(en) en bijbehorende stukken indienen via e-mail (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of – als je hieraan de voorkeur geeft – per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
Zie hier de link voor checklist toelating.

Opleiding

Als je voldoet aan de juiste vooropleiding, dan voldoet onze opleiding civiele bewindvoerder (ook wel beschermingsbewind genoemd) als aanvullende opleiding en is hiermee een erkende opleiding.

Met deze opleiding kun je aan de slag als zelfstandig bewindvoerder of assistent bewindvoerder.
Deze opleiding is klassikaal of online te volgen.

Beide opleidingen bieden het zelfde resultaat.
Ook heb je bij beide opleidingen 12 maanden toegang tot het digitale lesmateriaal.
Bekijk hier meer informatie over de klassikale opleiding met de daarbij horende opleidingsdata en het volledige programma overzicht.