Maar wat nou als ik ziek word….

Geplaatst op

Deze vraag stelde ik mezelf zo’n vier jaar geleden. In 2015 startte ik namelijk mijn eigen bedrijf. Na tientallen jaren in loondienst te hebben gewerkt vond ik het wel eens tijd om in het diepe te springen. Het ZZP-leventje lonkte!

Docent Bart Seegers

Een spannende keuze met ingrijpende gevolgen. Aan de ene kant werden mijn inkomsten sindsdien hoger, dan toen ik nog maandelijks een salaris ontving.

Dus dan zou je zeggen dat de spannende keuze ook een goede was geweest. Maar aan de andere kant vielen er wel ineens een hele hoop zekerheden weg. De zekerheid van een vast inkomen, de zekerheid van vaste werktijden, de zekerheid van werknemersverzekeringen en de zekerheid van het oudedagspensioen.

Zekerheid en garantie?

Maar ja, hoe zeker zijn die zekerheden dan? Welke garantie heb je eigenlijk dat je baan tot aan je pensioen blijft doorlopen? Het was voor mij in ieder geval niet voldoende om mijn carrière als werknemer vol te maken tot aan mijn AOW.

En die zekerheden kon ik in feite voor een groot deel zelf creëren. Een garantie op werk behoort weliswaar niet tot de mogelijkheden. Dat is nu eenmaal het risico waarmee je overweg moet kunnen gaan als ondernemer. Maar alternatieven vinden voor de werknemersverzekeringen en de pensioenopbouw was een niet al te grote uitdaging. Alhoewel?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als eerste ging ik op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). En dat was meteen een ‘dingetje’. Ruim twintig jaar geleden heb ik kanker gehad en dat zou zomaar ineens roet in het eten kunnen gooien.

Zou ik wel een verzekeraar vinden die mij zou accepteren? Omdat ik geen risico wilde lopen onverzekerd te starten met mijn bedrijf, besloot ik om mezelf vrijwillig te verzekeren bij het UWV tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voor deze verzekering geldt namelijk geen medische keuring. Om hiervoor in aanmerking te komen moest ik mezelf binnen 13 weken na het beëindigen van mijn dienstverband aanmelden. En zo geschiede!

Weliswaar moest ik een forse maandpremie betalen, maar ik kon met een gerust gevoel aan de slag. En toen ik uiteindelijk alsnog een passende AOV bij een inkomensverzekeraar vond tegen een veel lagere premie, kon ik de verzekering bij het UWV direct stopzetten.

Hoge premie

En hier ligt voor veel zelfstandig ondernemers de grote uitdaging. Voor de meesten is de vrijwillige verzekering bij het UWV onbespreekbaar gezien de hoge premie. Maar de vraag is dan of de premie voor een reguliere AOV wel betaalbaar is. In mijn geval viel de premie op zich mee.

Als financieel dienstverlener is het risico op arbeidsongeschiktheid niet al te groot. De werkomgeving is relatief veilig en ik heb geen gevaarlijke hobby’s. Maar ik kan me voorstellen dat ondernemers die meer met fysiek werk bezig zijn een groter risico lopen op arbeidsongeschiktheid als gevolg van bedrijfsongevallen.

Dit uit zich dan in een hogere premie. En verdient de ondernemer dan wel voldoende om iedere maand deze premie op te hoesten (ook al is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting). Als ik mijn oor te luisteren leg in de arbeidsmarkt, dan hoor ik toch steeds meer geluiden dat ondernemers afzien van een AOV puur vanwege de kosten.

Basis-AOV

Om een AOV beter bereikbaar en betaalbaar te maken voor ZZP’ers wordt er al enige tijd in Den Haag gesproken over een basis-AOV voor ondernemers.

Het is de bedoeling dat deze verzekering de aanvrager volledig accepteert, ongeacht een eventueel medisch verleden.

Voor de uitkeringstermijn wordt gedacht aan twee jaar. De premie wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat het betaalbaar is voor de gemiddelde ZZP’er. Men is er nog niet helemaal uit, of deze basis-AOV verplicht wordt gesteld of niet. ZZP-Nederland is in ieder geval een groot voorstander van vrijwilligheid. Want ondernemers houden nu eenmaal niet van opgelegde verplichtingen.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Los van de uitkomsten van de discussie rond de basis-AOV, zul je als ondernemer goed moeten nadenken over het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Er zijn zoveel mogelijkheden. Kies je voor de dure vrijwillige verzekering bij het UWV? Ga je op zoek naar een meer betaalbare AOV? Bouw je een reserve op die je gaat opeten als je arbeidsongeschikt wordt?

Of kies je misschien voor een zogenaamd Broodfonds?

Bij een Broodfonds sparen individuele ondernemers (meestal tussen de 20 en 50 ondernemers per Broodfonds) iedere maand op een broodfondsrekening. De meeste Broodfondsen verlangen een eerste hogere storting gevolg door lage maandelijkse termijnen (meestal tussen € 50,- en € 100,-).

Als één van de deelnemende ondernemers arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze ondernemer een uitkering. Meestal tussen de € 1.000,- en € 2.000,- netto per maand. De maximale uitkeringsduur is over het algemeen twee jaar.

Zekerheid als ZZP’er

Je ziet wel, keuzes genoeg. Het komt er dus eigenlijk op neer, dat je jouw wensen afzet tegen het prijskaartje.

Maar laat jezelf niet teveel tegenhouden door die kosten. Het is de investering zeker waard. Zekerheid is ook voor een ZZP’er in een aantal gevallen een groot goed. Want stel dat iemand jou de vraag stelt: “Maar wat nou als je ziek wordt?” Hoe mooi zou het dan zijn, dat je dan kunt zeggen: “No worries, dat heb ik allemaal goed geregeld!”

Bart Seegers

Als financieel dienstverlener is het goed om op de hoogte te zijn van alle life-events bij jouw cliënt. Tijdens de opleiding budget life planner komen dan ook alle aspecten aan bod om jouw cliënt op de toekomst voor te bereiden.