Wat betekenen de wijzigingen in de heffingskortingen en zorgverzekering voor onze klanten?

Geplaatst op

Om in 2021 € 1.052 per jaar aan combinatiekorting te ontvangen moet het inkomen € 15.000 zijn.

De overheid hoopt hiermee dat ouders die recht hebben op deze korting meer uren gaan werken.

Op dinsdag 18 september was het weer zover; Prinsjesdag. Wat betekent dit voor de heffingskortingen en zorgverzekering van onze klanten? Graag leg ik je dit uit. In de arbeidskorting is een verschil opgetreden. Als een klant een inkomen heeft tussen de € 20.000 en de € 60.000 per jaar ontvangt hij vanaf 1 januari 2019 een hogere arbeidskorting. Naar verwachting zal de maximaal te ontvangen arbeidskorting in 2021 bereikt zijn.

Om deze wijziging levend te maken; In 2018 is de maximale arbeidskorting van € 3.249 bereikt bij een inkomen van € 33.112 per jaar. Heeft de klant in 2021 een inkomen van € 33.112 per jaar is de arbeidskorting ongeveer € 3.800. De maximale arbeidskorting van € 3.945 wordt bereikt bij een inkomen van € 36.000 per jaar. Dit houdt in dat onze klanten minder belasting hoeven te betalen omdat er een groter voordeel uit de arbeidskorting is.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ook in de inkomensafhankelijke combinatiekorting is wat veranderd. Bij een drempelinkomen van € 4.934 per jaar is er recht op een combinatiekorting van € 1.052 per jaar. In 2019 zal de opbouw starten vanaf ditzelfde drempelinkomen maar vanaf een korting van € 0. Om in 2021 € 1.052 per jaar aan combinatiekorting te ontvangen moet het inkomen € 15.000 zijn. De overheid hoopt hiermee dat ouders die recht hebben op deze korting meer uren gaan werken.

Heffingskortingen

Een andere wijziging die wij gaan merken in onze budgetplannen is de wijziging betreft de heffingskortingen in de ZW en WW. Op dit moment is er verschil tussen de afdracht in deze uitkeringen waardoor de klant in de WW bij ziekte een ZW-uitkering ontvangt die netto hoger is dan de WW. Omdat het kabinet dit niet wenselijk vindt is de wijziging ingevoerd dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting bij beide uitkeringen gelijk is. Er valt dus geen winst meer te behalen als de klant zich ziekmeld.

Extra reserveren in het budgetplan

Gelukkig hebben we vanuit de zorgverzekering nog een aantal wijzigingen die mee vallen. Zo blijft de eigen risico ook aankomend jaar € 385,00 en stijgen zowel de premie zorgverzekering als de zorgtoeslag met ongeveer € 10 per maand, ook de vergoeding voor ziekenvervoer wordt verder uitgebreid naar consulten, controles en (bloed) onderzoeken. Wat er verdwijnt zijn diverse vitaminen, mineralen en paracetamol die vanuit de basisverzekering vergoed werden. Hiervoor zal door ons extra gereserveerd moeten worden.

16108