Waar dien je een verzoek voor schuldhulpverlening in?

Waar dien je een verzoek voor schuldhulpverlening in? Een verzoek om schuldhulpverlening kan worden ingediend bij de gemeente, bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale dienst, of bij een andere hulpverlener zoals het algemeen maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, een particuliere organisatie of een advocaat. Voor de oplossing van de financiële problemen via een schuldregeling wordt veelal een […]

Meer lezen

Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn beroepen waar vaak onduidelijk is wie nou welke werkzaamheden uitvoert.Hieronder zal in het kort worden weergeven wat bewind, curatele en mentorschap betekenen. Naamgeving beroep De civiele bewindvoerder wordt vaker beschermingsbewindvoerder genoemd; Een bewindvoerder neemt een klant als het ware in bescherming, wat betreft financiële situatie; Ook wordt er wel over […]

Meer lezen

Wat doet een schuldhulpverlener?

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. Eén van de voorwaarden voor het komen tot een oplossing is dat alle schuldeisers hun medewerking willen verlenen en dat de schuldenaar deze […]

Meer lezen

Hoe bereken je het inkomen van een cliënt?

Het berekenen van het inkomen op de juiste manier is ontzettend van belang, want je wilt immers je cliënt wel het juiste advies geven. Maar hoe bereken je dit inkomen en waar moet je rekening mee houden? Wat betreft het netto inkomen dat op het loonstrookje staat vermeldt vind je vaak een zinnetje als “uitbetalen op rekening…”. Daaraan kun je zien dat dit het nettosalaris is, het geld dat […]

Meer lezen

Stappenplan budgetcoach

Een stappenplan voor een budgetcoach is een fijn leidraad om snel te bekijken welke stappen je als budgetcoach kan doorlopen.Hieronder zetten we dan ook in het kort een houvast uiteen. Intakegesprek Wat wil de cliënt? Omschrijf de (leer)doelen zo concreet mogelijk. Wat is de frequentie van de gesprekken en wat is de duur van het begeleidingstraject? Neem […]

Meer lezen

Hoe kan je de draagkracht van een cliënt verbeteren: toeslagen, regelingen en voorzieningen

Bij het inventariseren van de inkomsten moet de budgetcoach attent zijn op de mogelijkheden om door toeslagen e.d. de draagkracht van een cliënt te verbeteren. Er zijn nogal wat voorzieningen in het leven geroepen, veelal in een wet vastgelegd, waarvan iemand gebruik kan maken. Het is zaak om uit te zoeken of diverse mogelijkheden daadwerkelijk ten volle worden benut. “Primair moet de […]

Meer lezen

Hoe voer je motiverende gesprekken met je cliënt?

Als sociaal financiële hulpverlener wil je bereiken dat de cliënt op het voor hem of haar optimale niveau van maatschappelijk functioneren terecht komt. Motiverende gesprekstechnieken die ontwikkeld zijn in de verslavingszorg om cliënten te stimuleren over nieuw gedrag na te denken en toe te passen, zijn ook nuttig bij de contacten met jouw cliënten.Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: Empathie: […]

Meer lezen

Hoe zet je een goede administratie als bewindvoerder op?

Iedereen houdt op een of andere manier wel een administratie bij. Denk bijvoorbeeld aan de polisbladen van de verzekeringen in een map of de bankafschriften die meestal bij elkaar in een aparte map zijn opgeborgen. Wat betekent het bijhouden van een administratie voor de bewindvoerder? Vanaf het begin dat een klant binnenkomt, dienen er al administratieve taken te worden verricht. Om er […]

Meer lezen

Wat is het doel van Budgetcoaching?

Voor een structurele oplossing van budgettekorten is het leren opzetten van een financiële administratie van (en door) de cliënt van groot belang. Het opzetten van een thuisadministratie is onder te verdelen in een aantal stappen, variërend van het op orde brengen van de administratie tot het zelfstandig opstellen van een gemiddelde maandbegroting. Het leren omgaan met een nieuw budget is een belangrijk ondersteunend onderdeel in de budgetbegeleiding. […]

Meer lezen
16108