Bewind: Klanten met werk en onvoldoende inkomen

Geplaatst op

Wij hebben een aantal klanten die werken maar minder verdienen dan de bijstandsnorm, voor deze klanten vragen wij een aanvulling vanuit de participatiewet aan. Ook komt het voor dat ze een volledige uitkering ontvangen en toch een aantal uren werken. Het inkomen uit werk wordt vervolgens verrekend met de uitkering. Wat is deze uitkering? Hoe zit dit nu precies?

De participatiewetsuitkering

De participatiewetsuitkering is het laatste vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Deze wet geeft recht op een vorm van bijstand om in levensonderhoud te voorzien als er geen of weinig inkomen is. Bij de gemeente, waar de klant woont, kan je controleren of deze hier voor in aanmerking komt.

Ook kan de gemeente helpen bij het vinden van een baan. Zij ondersteunen onder anderen bij het vergroting van kennis en vaardigheden en gaan samen met de klant kijken wat de mogelijkheden zijn tot het vinden van werk.

Natuurlijk wordt deze uitkering niet zomaar uitbetaald en zijn er een aantal verplichtingen waar de klant aan moet voldoen. De arbeidsverplichtingen bestaan onder andere uit:
– Aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden
– Inschrijven bij een uitzendbureau
– Bereid zijn om minimaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen
– Benodigde kennis en vaardigheden zien te verkrijgen en te behouden
– Meewerken aan ondersteuning die de gemeente oplegt.

Als er niet aan deze verplichtingen wordt voldaan, heeft dit consequenties. Zo kan de gemeente de uitkering voor maximaal 3 maanden verlagen.

Naast de arbeidsverplichtingen is er ook de re-integratieplicht, de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie, plicht tot het correct gedragen bij de gemeente, medewerkingsplicht, inlichtingenplicht en de legitimatieplicht.

Welke taken voert een bewindvoerder nog meer uit? >>

Aan het werk

Vind een klant werk terwijl hij een uitkering ontvangt? Laat hem dit met beiden handen aangrijpen. Zo doet hij werkervaring op. Verdient hij onder de voor hem geldende bijstandsnorm? Dan is er recht op aanvulling van het inkomen. Het is wel belangrijk dat de gemeente op de hoogte wordt gesteld van het inkomen. Zo wordt voorkomen dat er teveel aan uitkering wordt uitbetaald en kan de gemeente controleren of de klant in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vrijlating van de inkomsten.

Deze vrijlating bevat het gedeelte van het inkomen wat niet in mindering wordt gebracht op de uitkering. Dit zijn de eerste 6 maanden 25% van de inkomsten met een maximum van € 211 per maand. Hiervoor moet maandelijks gemiddeld 8 uur per week werk zijn verricht.

Verdient de klant meer dan de voor hem geldende bijstandsnorm? Dan krijgt hij geen aanvulling meer vanuit de uitkering en wordt deze op tijdelijk beëindigd gezet. Blijkt dat hij meer blijft verdienen dan de norm dan wordt de uitkering definitief beëindigd.
Al met al heeft werken terwijl er een participatiewetsuitkering ontvangen wordt alleen maar voordelen! Er wordt werkervaring opgedaan, de zelfredzaamheid en de sociale kring wordt vergroot. Wij geven dit, vanuit onze rol als bewindvoerder, ook aan bij de klant zodat zij weten welke voordelen werken heeft.

Iris Boerakker, bewindvoerder

In deze blog gaf Iris je een kijkje in de dagelijkse werkzaamheden van de bewindvoerder.

Ook als bewindvoerder aan de slag? Bekijk de online of klassikale opleiding tot beschermingsbewind