Bewindvoering in de praktijk; de intake

Geplaatst op

Voordat het telefoongesprek beëindigd wordt vraag ik nog snel of de cliënt weet wat bewindvoering inhoudt. De begeleider vertelt dat hij dit al vaker met cliënt besproken heeft én dat cliënt weet wat bewindvoering inhoudt.

Mijn telefoon gaat; een begeleider belt op om aan te geven dat één van zijn cliënten onder bewind geplaatst wilt worden. De cliënt zelf is op dat moment niet aanwezig dus geeft de begeleider verdere informatie aan mij door. Om wat meer achtergrondinformatie te verzamelen stuur ik het aanmeldformulier naar de begeleider met het verzoek dit samen met cliënt in te vullen. Voordat het telefoongesprek beëindigd wordt vraag ik nog snel of de cliënt weet wat bewindvoering inhoudt. De begeleider vertelt dat hij dit al vaker met cliënt besproken heeft én dat cliënt weet wat bewindvoering inhoudt. De begeleider vindt het om deze reden onnodig om eerst een telefonische intake te laten plaatsvinden.

Ingevulde en ondertekende aanmeldformulier

Enkele dagen later ontvang ik het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier netjes per email terug. De begeleider verzoekt om zo snel mogelijk een afspraak voor de intake in te plannen zodat het bewind snel van start kan gaan. De begeleider en cliënt bevestigen nogmaals dat zij weten wat bewindvoering inhoudt en dat cliënt hier mee aan de slag wilt gaan.

Achtergrondinformatie

Afhankelijk van de situatie wordt er vaak eerst een telefonische kennismaking gevoerd om een beeld te krijgen van de cliënt en alvast te peilen of de cliënt inderdaad weet waar hij aan begint. In dit geval heeft de begeleider al de benodigde achtergrondinformatie verstrekt en mij ervan verzekerd dat de cliënt begrijpt wat bewindvoering inhoudt. Ook bevestigd de cliënt dit zelf per email. Daarom heb ik meteen een afspraak met hen ingepland.

De intake

Dan is het zover; de intake. Ik kom aan met een map vol papieren die nodig zijn voor de aanvraag van het bewind. Cliënt zit al netjes te wachten op het kantoor van de begeleider, ook de begeleider is aanwezig bij dit gesprek. Na een korte kennismaking vraag ik aan cliënt wat de verwachtingen zijn van het bewind. Hij geeft aan dat hij geen overzicht heeft in zijn financiën en dit graag uit handen wilt geven. Zijn inkomen schat hij, exclusief toeslagen, op € 950 per maand. Verder verwacht hij ongeveer een schuldenlast van € 8.000 te hebben en het vooruitzicht om na 3 jaar schuldenvrij te zijn bevalt hem wel. Want, geeft hij aan, zodra ik onder bewind sta worden de schulden dat in 3 jaar niet zijn afbetaald toch kwijtgescholden?

Na 3 jaar schuldenvrij?

In het verdere gesprek komt duidelijk naar voren dat de begeleider het bewind niet juist heeft uitgelegd. De begeleider heeft onder andere gezegd dat meneer in 3 jaar schuldenvrij zal zijn en dat hij ongeveer € 80 leefgeld per week krijgt om van rond te komen. Cliënt is dan ook erg teleurgesteld als ik uitleg hoe het bewind wel in zijn werk gaat. Ineens kijkt hij met andere ogen naar het bewind. Daarom heb ik stap voor stap met hem doorgenomen wat bewindvoering inhoudt. Dit, zodat cliënt niet met valse beloftes en voorwendselen onder bewind wordt gesteld. Ik hoop dat er door deze uitleg geen verwarring over bewindvoering meer is en dat de begeleider een toekomstige cliënt de juiste informatie en voorlichting verstrekt.

Duidelijke afspraken

Aan het eind van de intake is voor alle partijen duidelijk wat het bewind inhoudt, wat er van hen verwacht wordt en wat er van mij kan worden verwacht. Cliënt begrijpt dat hij zelf zijn financiële zaken niet op orde krijgt en wilt alsnog onder bewind gesteld worden. Met een fijn gevoel ga ik terug naar kantoor. Wat een heerlijk vak is dit toch!

Iris Boerakker, bewindvoerder

Zo blijkt dat communicatie erg belangrijk is in het vakgebied beschermingsbewind. Je krijgt namelijk te maken met diverse mensen die zeker niet altijd door hun eigen schuld in de financiële problemen komen.

Mensen kunnen door bijzondere omstandigheden in de situatie terecht komen dat ze niet meer in staat zijn om zelf hun financiën goed te regelen. De oorzaak hiervan is vaak de geestelijke of lichamelijke toestand waarin iemand verkeert. In veel gevallen neemt de bewindvoerder de financiële administratie over: onder bewindstelling. De bewindvoerder zorgt dan bijvoorbeeld voor het beheer van het vermogen en betalingen, het aanvragen van subsidies en controle over inkomsten en uitgaven. Met deze opleiding wordt je opgeleid tot professioneel Civiele Bewindvoerder ook wel beschermingsbewind genoemd.

De opleiding is zowel online als klassikaal te volgen.