Hoe kan je de draagkracht van een cliënt verbeteren: toeslagen, regelingen en voorzieningen

Geplaatst op

Bij het inventariseren van de inkomsten moet de budgetcoach attent zijn op de mogelijkheden om door toeslagen e.d. de draagkracht van een cliënt te verbeteren. Er zijn nogal wat voorzieningen in het leven geroepen, veelal in een wet vastgelegd, waarvan iemand gebruik kan maken. Het is zaak om uit te zoeken of diverse mogelijkheden daadwerkelijk ten volle worden benut.

“Primair moet de hulpverlener bezien of het inkomen van de cliënt minimaal een inkomen op bijstandsniveau is. Als dit niet het geval is, kan algemene bijstand aan de orde zijn als aanvulling op de andere inkomsten ”.

Ook wordt aandacht besteed aan voorzieningen voor de kosten van wonen, ziekte, studie e.d. Deze inkomens verhogende voorzieningen zijn vooral bestemd voor mensen met een inkomen op het minimumniveau of net iets hoger. Met het benutten van deze voorzieningen kunnen zij hun besteedbaar inkomen verhogen. Je kunt denken aan de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en andere vergoedingen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om de terugbetaling van de studieschuld op een lager bedrag te stellen.

wat is het doel van budgetcoaching?

Mensen met een inkomen dat ruim boven het minimumniveau ligt, kunnen op voorzieningen in het algemeen geen beroep doen. Maar ook voor mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen is het zaak om mogelijkheden om het inkomen te vergroten te onderzoeken. Kijk naar de aftrekposten bij de ziektekostenverzekering of de combinatieregeling als men kinderen heeft.

Worden fiscale mogelijkheden ten volle benut? Hierbij kan gedacht worden aan aftrekposten in het kader van de inkomstenbelasting, zoals hypotheekrente- en de persoonsgebonden aftrek. Dit speelt het sterkst voor mensen met een inkomen dat het minimum overstijgt.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen belastingplichtigen voor kwijtschelding van belastingen in aanmerking komen. Het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid is hierin leidend. Via regelgeving is het voor gemeenten en waterschappen mogelijk om wat betreft hun eigen belastingen een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren.

Belastingteruggaven (kwijtschelding belastingen)

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderbijslag
  • Combinatieregeling (aanvullend)
  • Alimentatie
  • Tegemoetkoming studiekosten
  • Bijzondere bijstand
  • Welzijnsregelingen

Op de site van de belastingdienst/toeslagen vind je actuele informatie over toeslagen en regelingen, www.toeslagen.nl

Wil je meer informatie over hoe jij gecertificeerd budgetcoach kan worden? Bekijk dan de klassikale of online opleiding tot budgetcoach