Met een gerust gevoel genieten van je oudedag!

Geplaatst op

Vorige week sprak ik met Bea en Karel. Bea en Karel zijn mijn oude buren. Ze zijn tien jaar geleden naar de UK verhuisd en genieten al een paar jaar van hun (Nederlandse) AOW. Bea en Karel hadden iets gehoord over hun AOW. Die zou misschien wel lager kunnen uitvallen als gevolg van de Brexit. Of ik ze even kon uitleggen, wat hier aan de hand is. In alle eerlijkheid moest ik het antwoord nog even voor me houden. Ik heb veel kennis van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland, maar deze situatie was voor mij net iets te uitzonderlijk. Mijn antwoord was kort, maar krachtig: “Ik ga dit voor jullie uitzoeken”.

Docent Bart Seegers

Ik hoefde niet ver te zoeken. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) was een volledige pagina gewijd aan de Brexit-problematiek. En wat blijkt nou? De gevolgen van de Brexit zijn niet eenduidig. Het is afhankelijk van het Brexit-scenario. Zo zal bij overlijden van Bea of Karel voor 2021 de AOW voor de achterblijvende partner blijven hangen op een maximum van 50% van het Nederlandse minimumloon. Maar dat gebeurt alleen als er sprake is van een “No-deal”-Brexit. Als er een “Deal” is, dan heeft de achterblijvende partner recht op 70% van het Nederlandse minimumloon (de alleenstaande AOW).

De oudedag

Gelukkig hebben Bea en Karel het goed voor elkaar. Tijdens hun werkzame leven hebben ze allebei een mooi pensioen opgebouwd en extra geld gereserveerd in de vorm van een lijfrente. Een eventueel tegenvallende AOW kunnen ze gemakkelijk opvangen. Maar hoe zit dat nu met de huidige generatie. Hoe kijk je tegenwoordig als twintiger of dertiger aan tegen de oudedag? Ben je al bezig met je pensioenopbouw, of is dit allemaal toch nog erg ver van je bed?

De grote archiefdoos

Ze kregen weliswaar ieder jaar een dik pakket aan informatie van hun pensioenfonds in de bus, maar dit verdween vrijwel direct in de grote archiefdoos.

Tijdens één van mijn trainingen raakte ik in gesprek met Bianca en Kevin. Twee dertigers die al jaren in dienst waren van een grote detacheerder. Ik vroeg hen of ze iets konden vertellen over hun pensioenregeling. Hoopvol wachtte ik op een antwoord. Maar na een paar minuten kwam ik tot de conclusie dat ze teleurstellend weinig wisten over hun pensioenregeling. Ze kregen weliswaar ieder jaar een dik pakket aan informatie van hun pensioenfonds in de bus, maar dit verdween vrijwel direct in de grote archiefdoos.

Hoe kan het nou dat de interesse in het oudedagsinkomen bij Bianca en Kevin zo ver te zoeken is? Is het inderdaad nog veel te ver van hun bed, of spelen er nog andere dingen. Het laatste bleek het geval te zijn. Bianca begon als volgt: “Wat heeft het toch voor zin, nu al iets te gaan regelen voor iets wat pas over veertig jaar speelt?” Op zich een terechte vraag, maar wel erg kort door de bocht, als je het mij vraagt. Ik nam geen genoegen met het antwoord en begon door te vragen. Want Bianca zou vast begrijpen, dat je een volledig pensioen niet in tien jaar opbouwt, maar dat je daarvoor ruim de tijd wil nemen. Nee, het was iets anders. Ze liet mij al snel weten, dat het vooral ligt aan de grote onduidelijkheid over de steeds veranderende regels rondom het pensioen en de AOW.

Collectiviteitsgedachte of individueel spaarpotje ?

En inderdaad, het is nog niet zo gemakkelijk, alles goed in beeld te krijgen. De regels lijken wel iedere week te worden aangepast. Althans, we worden (bijna) iedere dag geconfronteerd met weer een (politieke) discussie over het pensioenstelsel of de AOW-datum. En laten we wel wezen, de discussie vliegt alle kanten op. Krijgen we allemaal steeds later onze AOW, of wordt er toch besloten de AOW-leeftijd te bevriezen? En welke gevolgen heeft dat dan voor de pensioenrichtleeftijd? Die is inmiddels verhoogd naar 68 jaar. En hoe bouwen we dan ons pensioen op? Doen we dat aan de hand van bijvoorbeeld een middelloonregeling, of kennen we straks alleen nog maar beschikbare premieregelingen. En gaat dan de collectiviteitsgedachte steeds meer verdwijnen, waardoor de opbouw steeds meer een individueel spaarpotje wordt? Allemaal vragen die waarschijnlijk op korte termijn zullen worden beantwoord. Of laat het zo zeggen, … die hopelijk op korte termijn worden beantwoord.

Vernieuwde opleiding Budget Life Planner

Als financieel dienstverlener in het algemeen blijft het belangrijk, om goed geïnformeerd te blijven op het gebied van de oudedagsvoorzieningen. En natuurlijk deze informatie te delen met onze cliënten. Misschien zien ze er nu nog niet de waarde ervan in, maar ze zullen ons dankbaar zijn, als ze straks met een gerust gevoel van hun oudedag kunnen genieten.

De opleiding budget life planner stelt je in staat om door middel van meerdere modules te leren hoe je kan adviseren op lange termijn bij je cliënt. Daarbij kan jij je cliënt adviseren hoe er met verschillende levensgebeurtenissen omgegaan kan worden en wat dat voor gevolg heeft voor het budget. Met een goed vooruitziende blik en een planning op lange termijn, staat jouw cliënt voor minder verrassingen en kan er zo dus ook financiële problemen voorkomen worden!

Bij de opleiding Budget Life Planner worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Inkomen
• Oudedagsvoorzieningen
• Sociale zekerheid
• Belastingen
• Financieringen
• Verzekeringen
• Huwelijksvermogensrecht
• Erf- en schenkrecht

Bart Seegers