Stappenplan budgetcoach

Geplaatst op

Een stappenplan voor een budgetcoach is een fijn leidraad om snel te bekijken welke stappen je als budgetcoach kan doorlopen.
Hieronder zetten we dan ook in het kort een houvast uiteen.

stappenplan budgetcoach

Intakegesprek

Wat wil de cliënt? Omschrijf de (leer)doelen zo concreet mogelijk. Wat is de frequentie van de gesprekken en wat is de duur van het begeleidingstraject? Neem dit op in een overeenkomst. Eventueel doorverwijzen indien noodzakelijk.

Ordenen papierwerk met budget map

Samen met de cliënt papieren ordenen naar inkomen en uitgaven en opbergen in de budget map.

Budgetmaandoverzicht

Samen met de cliënt het budgetmaandoverzicht invullen op basis van de huidige situatie.

Screening toeslagen, voorzieningen e.d.

Inventariseren mogelijkheden om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggaven e.d.

Toekomstplan

Budgetmogelijkheden nu en in de toekomst bespreken. Het huidige budget eventueel aanpassen. Jaaroverzicht invullen.

Begeleiden en geven tips & trucs

Leren omgaan met het nieuwe budget. Cliënt laten wennen aan het nieuwe budget en hierin begeleiden

Rapportage

Indien van toepassing rapporteren aan de opdrachtgever (zoals gemeente, re-integratiebureau, thuiszorginstelling)

Evalueren

Evaluatie en terugkoppeling, nazorg

Voorwaarden voor budgetbegeleiding

Uiteraard dient de budgetcoach te beschikken over alle financiële gegevens van de cliënt. Gedurende het begeleidingstraject creëert en bewaart de coach het overzicht om de cliënt goed te kunnen volgen.

Het budgetplan

Uit de door de cliënt verstrekte gegevens kan een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven worden gemaakt op basis waarvan een aanpak van het bestedingspatroon kan plaatsvinden. Voor het opstellen van een begroting wordt gebruik gemaakt van een budgetmaandoverzicht.

Het budgetmaandoverzicht als hulpmiddel

Bij het invullen van het overzicht moet er aan de ene kant aandacht zijn voor inkomsten en extra inkomsten als toeslagen en voorzieningen. Aan de andere kant zijn er uitgaven en diverse extra kosten waar de cliënt op grond van medische of sociale gronden mee te maken kan krijgen. Het is belangrijk om de bedragen om te rekenen naar maandbedragen zodat rekening kan worden gehouden met reserveringen voor uitgaven die per kwartaal, half jaar of jaar worden gedaan.

Wil jij je als budgetcoach omscholen of meer tips ontvangen om als professioneel budgetcoach aan de slag te kunnen? Bekijk dan de klassikale of online opleiding tot budgetcoach