Waar dien je een verzoek voor schuldhulpverlening in?

Geplaatst op

Waar dien je een verzoek voor schuldhulpverlening in?

Een verzoek om schuldhulpverlening kan worden ingediend bij de gemeente, bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale dienst, of bij een andere hulpverlener zoals het algemeen maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, een particuliere organisatie of een advocaat.

Voor de oplossing van de financiële problemen via een schuldregeling wordt veelal een schuld regelende instelling ingeschakeld. De hulpverlener zal bij een verzoek om schuldhulpverlening direct moeten benadrukken, dat van de schuldenaar een actieve houding bij de oplossing van de problematische schuldsituatie wordt gevraagd. De schuldenaar moet duidelijk worden gemaakt dat hij bij het indienen van een verzoek om schuldhulpverlening niet de verantwoordelijkheid bij de hulpverlener neerlegt. Hij blijft zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen.

Bestaansbedreigende situaties

Uit het eerste onderhoud tussen de schuldenaar en de hulpverlener blijkt meestal of er spoedeisende maatregelen moeten worden genomen, omdat een schuldeiser bepaalde rechtsmaatregelen in het vooruitzicht heeft gesteld of er al mee is gestart. Deze bestaansbedreigende situaties, zoals een huisuitzetting, vormen voor een schuldenaar vaak pas dan de eerste aanleiding om professionele hulp te gaan zoeken.

Interesse in de opleiding tot schuldhulpverlener? Bekijk hier de klassikale opleiding of online opleiding.