Wat is het doel van Budgetcoaching?

Geplaatst op

Voor een structurele oplossing van budgettekorten is het leren opzetten van een financiële administratie van (en door) de cliënt van groot belang. Het opzetten van een thuisadministratie is onder te verdelen in een aantal stappen, variërend van het op orde brengen van de administratie tot het zelfstandig opstellen van een gemiddelde maandbegroting. Het leren omgaan met een nieuw budget is een belangrijk ondersteunend onderdeel in de budgetbegeleiding.

Het doel van Budgetcoaching kan als volgt worden omschreven:

“Het ordenen van de thuisadministratie en het creëren van overzicht in de inkomsten en uitgaven samen met de cliënt in de vorm van een budgetplan. Daarnaast is het belangrijk de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat er blijvend een gezonde balans ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven”.

Zo simpel als het opgeschreven wordt, is het niet in de praktijk. Immers, wat is overzichtelijk? Bepaalt de cliënt dit of de budgetcoach? Afstemmen van het budget is één ding, maar hoe krijg je een cliënt zo gemotiveerd dat hij dit volhoudt? Het bereiken van gedragsverandering is moeilijk en soms frustrerend. Het gaat met vallen en opstaan. Er bestaat dan ook geen vaste werkwijze of gemakkelijk trucje. Elke cliënt is uniek en moet ook zodanig worden benaderd. Wel kunnen we in de handelingen van de Budgetcoach duidelijke processtappen onderscheiden. Deze processtappen behandelen we in de opleiding budgetcoach.

wat is het doel van budgetcoaching?

Budgetcoaching- en begeleiding

Budgetcoaching- en begeleiding richten zich dus vooral op het aanleren van budgetvaardigheden en het omgaan met het beschikbare inkomen en vermogen. Het is het begeleiden van cliënten zonder het beheer van hen over te nemen.

Om de budgetbegeleiding te structureren stelt de budgetcoach een budgetplan op dat is afgestemd op de situatie van de cliënt. Het doel is te komen tot een situatie waarin de cliënt zijn uitgaven adequaat afstemt op zijn inkomen. Een belangrijk hulpmiddel is het opzetten van een overzichtelijke administratie en het maken van een maand-, en jaaroverzicht. Het maand-, en jaaroverzicht (budgetplan) omvat als het ware een richtlijn voor de cliënt voor een verantwoorde besteding van zijn of haar netto-inkomen. Vanaf de start wordt het budgetplan met de cliënt besproken waarbij het soms nodig kan zijn de overige gezinsleden erbij te betrekken. De frequentie en de aard van het overleg worden bepaald door de concrete situatie.