ZPP-ers en geldproblemen

Geplaatst op

Eerst een aantal feiten:
4e kwartaal 2018 telde ons land maar liefst 1084.000 ZZP-ers. Hiervan is ongeveer 60% mannelijk. De meeste zijn tussen de 35 tot 65 jaar en hebben een middelbaar tot hoog genoten opleiding.

Ilona Schouten, docent begeleiden van ondernemers met schulden

Om mij heen zie ik een aantal goede ZZP’ers die in de financiële problemen raken. Waarom gebeurt dit en hoe kunnen ze het beste geholpen worden?

Hierbij een top 3 van problemen met de daarbij een mogelijke oplossing:
1. Vergeten te facturen:
Spreek een vast moment in de week af waarop de facturen worden verstuurd, hierdoor komen de inkomsten met meer regelmaat binnen.
2. Niet voldoende reserveren:
Spreek een percentage per binnengekomen inkomsten af die direct wordt overgeboekt naar een of meerdere spaarrekeningen (denk aan BTW, IB en ZvW maar ook aan buffer voor mindere tijden)
3. Geen overzicht hebben:
Maak inzichtelijk hoeveel declarabel uren de ZZP’er werkt maar ook wat hij aan inkoopkosten heeft. Factureert hij wel alles door? Heeft hij enig idee welke zakelijke kosten er allemaal zijn maar ook hoeveel hij privé nodig heeft om van te leven.

En dan nu in de praktijk:

Jan is timmerman en levert goed werk, hij kan voldoende klussen krijgen en toch… op één of andere manier is hij terecht gekomen in een stressvolle situatie waarbij deurwaarders hem tot wanhoop drijven. Elke schuld die hij aftikt zorgt ervoor dat een andere rekening blijft liggen waardoor ook deze via een deurwaarder weer geïncasseerd wordt. Het proces herhaalt zich telkens weer. En stapelt zich op door het betalen van aanmaningskosten en incassokosten.

Deze ZZP’er weet zijn hoofd nog net boven water te houden maar dan…… De belastingaangifte…. Over het verdiende inkomen moet hij nog een forse afdracht betalen. Jan zit nu financieel zover in de problemen dat hij zelf niet meer weet wat hij moet doen.

Op de hoogte zijn van alle zaken op het gebied van invordering, schulden en beslag – en executierecht? Welke rechten en plichten zijn er? Hoe werkt het in een rechtszaak? Welke vormen van beslag zijn er? Bekijk de webinar >>

Hoe Jan te helpen?

Hij probeert met alle goede bedoelingen zijn schulden af te lossen maar komt steeds verder in de problemen. Schuldsanering of een schuldhulpverleningstraject ligt op de loer, maar dat leidt tot een BKR-registratie en dat moet proberen voorkomen te worden.

Waarmee zou Jan het beste geholpen zijn?

Er zijn een aantal vragen die ik graag aan Jan zou willen stellen als ik hem begeleid:
– Hoe heeft hij zijn administratie ingericht?
– Hoe vaak gaat hij aan de slag met zijn administratie?
– Hoe gaat hij om met de kosten die hij moet maken voor een opdracht?
– Wanneer en hoe factureert hij?
– Wat zijn de kwaliteiten?
– Wat zijn de valkuilen?
– Maakt hij gebruik van alle toeslagen -> zie webinar Toeslagen >>

Zodra ik antwoord heb op deze vragen heb ik een beter beeld van hoe Jan te werk gaat met zijn administratie en kan ik inschatten hoe ik Jan kan helpen bij het verbeteren hiervan als ook bij het inregelen van zijn financiën.

Inkomen en uitgaven in kaart brengen

Vervolgens ben ik benieuwd naar Jan zijn inkomsten en uitgaven, deze gaan we samen in kaart brengen. Hierna wil ik graag weten welke schulden Jan heeft. Ondanks dat de zakelijke schulden privé te verhalen zijn bij Jan, wil ik een overzicht hebben die aangeeft wat de privé schulden en uitgaven zijn.

De gegevens die hieruit naar voren komen maken dat ik met Jan een plan van aanpak zal gaan maken. Hierin wordt omschreven welke acties ondernomen moeten worden.

Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden die er allemaal zijn? Graag ga ik hiermee met je aan de slag in de opleiding begeleiden van ondernemers met schulden >>

Aantal ZZP’ers in geldnood

Het aantal berichten dat voorbijkomt over de ZZP’ers in geldnood vind ik schrikbarend. De ondernemer kan in goede periodes behoorlijk wat geld verdienen maar vergeet vaak dat er ook geld gereserveerd moet worden voor inkomensterugval door vakantie, ziekte of gewoonweg minder werk (denk aan vorstverlet in de bouw of winter voor de buitenschilder).

Daarnaast moet er geld opzij worden gezet voor de BTW, inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. Een hoop geld dat wel op de rekening binnenkomt maar niet voor de ZZP’er is.

Ondernemen is mijn lust en mijn leven ik zou het niet willen missen maar je moet je er wel goed van bewust zijn dat het leuke uurtarief absoluut niet is wat je daadwerkelijk te spenderen hebt.