‘Alle belangrijke wijzigingen in schuldhulpverleningsland komen terug in de opleiding’, Fokke van der Meulen, docent Learncare Academy

Geplaatst op
Fokke-van-der-Meulen-docent-Learncare
Fokke van der Meulen

‘Tot 1 januari van vorig jaar, 2021 dus, was het vrij lang rustig in schuldhulpverleningsland. Er veranderde weleens wat, maar niet echt ingrijpend. Tot het 1 januari werd: toen veranderde er plots heel veel tegelijkertijd. Dit jaar vallen de wijzigingen weer mee, maar er zijn zeker een aantal zaken waar je als sociaal financieel adviseur van op de hoogte moet zijn om je vak goed uit te kunnen oefenen.’ Dat zegt Fokke van der Meulen, al jarenlang als docent bij onze academy betrokken. Hij verzorgt onder meer de opleiding schuldhulpverlener (mét NEN 8048 en Kiwa keurmerk) die op 10 februari aanstaande weer van start gaat in Utrecht. Voor mensen die liever virtueel hun kennis opdoen is er op 9 maart weer een mogelijkheid om deel te nemen

Alle wijzigingen helder op een rij

‘Uiteraard nemen we in zowel de klassikale als de virtuele opleidingsvariant de wijzigingen van vorig jaar en van dit jaar mee. Graag zet ik ze nog even op een rijtje, want ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om door de bomen het bos te blijven zien’, aldus Fokke.
 
Ken jij onze populaire opleiding tot budgetcoach NEN 8048 met Kiwa al?

De wijzigingen in 2021

Fokke: ‘Vorig jaar, per 1 januari 2021 dus, veranderde de wetgeving rondom de beslagvrije voet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het beslag- en executierecht. Het gaat te ver om in dit blog alle ins en outs uiteen te zetten, maar het had veel impact op de wereld van schuldhulpverlening. Je vindt alle informatie uiteraard wel terug in de opleidingen van Learncare Academy. Wat ik me ook nog herinner van die tijd is de vooruitstrevende manier waarop mijn collega’s van Learncare Academy het cursusaanbod in razend tempo actualiseerde. Uit ervaring, want ik kijk bij meerdere bedrijven in de keuken, kan ik zeggen dat wijzigingen écht niet overal zo voorspoedig verwerkt worden.’

Claim nú voordelig je early bird ticket (t/m 05-02 slechts € 129) voor een inspiratiesessie met o.a. Annemarie van Gaal 

De wijzigingen in 2022

‘Enfin, we zijn nu het 2022 is weer in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Per 1 januari jl. zijn dit de belangrijkste veranderingen:

1. Wijziging in artikel 60c Pw (voluit: Participatiewet) Het verbod van college om in te stemmen met een schuldregeling bij fraude, is alleen nog van toepassing op vorderingen waarbij de informatieplicht is geschonden en waarbij sprake is geweest van vastgestelde opzet of grove schuld. Dit geeft ruimere mogelijkheden voor mensen die niet opzettelijk fout hebben gehandeld. Voor de schuldhulpverlener ontstaat er wellicht een mogelijkheid om eerdere dossiers te herzien.

Dit zijn onze nieuwste opleidingen! De-learning ‘Hulp bieden bij loonbeslag‘, ‘Verlaging van de energierekening‘, de opleiding ‘Bereken het inkomen van de zzp’er‘, de e-learningsvariant van de opleiding ‘Budget Life Planner‘ én het webinar ‘Lezen van loonstrookjes

Fokke: ‘In gewoon Nederlands betekent het dat de sociale dienst voorheen 10 jaar lang niet mee mocht werken aan een schuldregeling wanneer er een onterechte uitkering verstrekt was. De reden van dit onterecht verstrekken maakte niet uit. Dat kon tot ongewenste situaties leiden, want in veel gevallen was er van opzet helemaal geen sprake. Mensen hadden bijvoorbeeld per ongeluk iets verkeerd ingevuld of juist vergeten door te geven. Ik zie deze versoepeling als een gezonde ontwikkeling, omdat de wetgever niet meer per definitie uitgaat van niet te goeder trouw handelen.’

2. Er zit een voorgenomen wetswijziging in de pijplijn. Toenmalig minister Dekker van Rechtsbescherming heeft deze op 24 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel is een betere afstemming van de Wsnp. In hoofdpunten komt het hier op neer:

  • De termijn van de ‘te goeder trouw toets’ gaat van 5 naar 3 jaar.
  • De rechter krijgt de mogelijkheid om de termijn van 10 jaar, bij schrijnende gevallen te verkorten.

Fokke: ‘Ook deze leg ik graag in begrijpelijke taal uit. Nu staat er nog in de wet dat je, wanneer je korter dan 5 jaar geleden verwijtbaar hebt gehandeld, je niet in de Wsnp wordt toegelaten. De termijn van 5 jaar wordt, bij doorvoering van het wetsvoorstel, dus verkort naar 3 jaar. En rechters kunnen de termijn van 10 jaar verkorten. Nu is namelijk nog zo dat je, wanneer je eenmaal in de Wsnp hebt gezeten, je daar de eerstkomende 10 jaar niet opnieuw in mag worden toegelaten. Die termijn kan straks worden verkort. Ik heb bijvoorbeeld weleens meegemaakt dat iemand niet goed begeleid werd in het minnelijke traject. Als gevolg daarvan was deze persoon niet goed in staat om het traject te doorlopen. Een dergelijk individu zou, in de oude regeling zo’n 10 jaar lang niet meer in de schuldsanering terecht kunnen komen, terwijl dat niet direct terecht is. Het is overigens zeer waarschijnlijk dat dit voorstel aangenomen wordt.’

3. Tot slot is er een wetsvoorstel ‘Wet kwaliteit incassodienstverlening’ dat als doel heeft het verbeteren van kwaliteit van buitengerechtelijke incassodiensten (door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders bijvoorbeeld). Aanleiding hiervoor zijn problemen in de incassopraktijk, zoals onterechte vorderingen, hoge incassokosten en een onheuse en agressieve bejegening door incassodiensten.

Fokke: ‘In het kort komt het erop neer dat incassobureaus zich verplicht in moeten schrijven in het register. Ook geeft het wetsvoorstel mogelijkheden om kwaliteitseisen te stellen aan (buitengerechtelijke) incassopraktijken. Bovendien wordt er dan een systeem ingesteld van toezicht en handhaving.’

Belangrijke tip voor cursisten

‘Ik kan me voorstellen dat bovenstaande informatie nogal ingewikkeld klinkt. Het is niet voor niets dat we ook in de opleidingen deze lastige taal begrijpelijk uitleggen. Tot slot heb ik nog een belangrijke tip voor cursisten. Om succesvol schuldhulpverlener te worden is het belangrijk dat je al tijdens je studie een stagewerkplek regelt. Deze praktijkervaring kun je ook prima als vrijwilliger opdoen bijvoorbeeld als SchuldHulpMaatje of bij een van de vele stichtingen die ons land rijk is. Het gaat erom dat je koppeling leert leggen tussen de theorie en de praktijk’, aldus Fokke.

Even sparren met Fokke?

‘Als je er vragen over hebt neem dan gerust contact met me op via fokke@learncare.nl of het contactformulier op de website. Ik denk graag met je mee. Hopelijk tot ziens bij een van de opleidingen van Learncare Academy. Veel succes én werkplezier gewenst!’