De belangrijkste fiscale wijzigingen 2023 op rij

Geplaatst op

De wijzigingen in het belastingstelsel voor 2023 hebben enorme impact op de nieuwe financiële situatie van jouw cliënten. Docent en financieel expert Bart Seegers zet alle veranderingen op rij. Dit is wat jij als sociaal financieel adviseur wilt weten:

Nieuwe rekenregels beslagvrije voet WSNP en MSNP per januari

“Vanaf medio januari 2023 worden de nieuwe rekenregels WSNP bekend gemaakt. Je mag dan de verhoging energiekosten en inflatie meenemen in de berekening beslagvrije voet. De beslagvrije voet betreft het inkomensdeel van jouw client waarop geen beslag mag worden gelegd door de schuldeiser.”

“Dit soort informatie versterkt je in jouw werk als budget coach of adviseur in het sociaal financieel domein. Dat bespreken we ook direct in de opleiding, wanneer het van kracht gaat.”, vertelt Seegers. Bekijk hier de opleiding

Nieuw belastingtarief maakt geld vrij

“Voor cliënten met lage inkomens is dit een interessante verandering. Het belastingtarief van box 1 zou veranderen naar 0,5%. Althans, dit is de intentie van de overheid om de koopkracht te herstellen. Eind dit jaar, daarover meer duidelijkheid.”

Verhoging heffingskorting levert serieus voordeel

“Meer effect heeft verhoging van de arbeidskorting”, vertelt Seegers. “Het inkomen uit arbeid wordt vanaf 2023 minder zwaar belast. Dit kan oplopen tot 1000 EUR meer belastingvrij ‘verdienen’. De huidige arbeidskorting van 4260 EUR wordt ruim 5000 EUR en de algemene heffingskorting wordt met zo’n 200 EUR verhoogd.”

“Ieder voordeel kent vaak een nadeel”: Het geboorteverlof kost de ouder per 2025 zo’n 2500 EUR per jaar

“De inkomensafhankelijke combinatiekorting verdwijnt. Mensen met jonge kinderen tot 12 jaar ontvangen een heffingskorting op het inkomen uit arbeid, tot 2500 EUR per jaar. Helaas komt deze korting te vervallen. Dat geldt niet direct in 2023, maar wordt gepasseerd afgebouwd per 2025. Heeft jouw cliënt nu al recht op die combinatiekorting, dan behouden zij dit recht tot het kind de leeftijdsgrens bereikt.”

De reden hiervoor is financiering geboorteverlof en kinderopvang. De intentie is om de kinderopvang nagenoeg gratis te maken, waardoor een ruimer inkomen per huishouden kan worden verkregen.

Creatief boekhouden wordt minder interessant

“Vanaf volgend jaar (2023) mag niet meer worden geschoven met de aftrekposten naar de fiscale partner. Voorheen kon dit een aardig belastingvoordeel opleveren, als je de aftrekposten op naam van jouw fiscaal partner opvoerde. Helaas gaat de fiscus hier niet langer mee akkoord.

Alle aftrekposten, zowel privé als zakelijk van de ondernemers onder ons, zijn vanaf volgend jaar alleen nog aftrekbaar in de 1e schijf van het inkomen. Het is dus niet langer interessant om te gaan schuiven met de aftrekposten naar een hoger of lager inkomen.

Rechter beoordeelt vermogensbelasting

“Misschien kom je het niet vaak tegen in het sociaal financieel domein, toch is dit een interessant feitje. De fiscale heffing op Box 3 wordt momenteel door de rechter heroverwogen. Box 3 betreft al het inkomen uit verhuur, vermogen, beleggen, aandelen, spaarrente, etc. Vanaf 50.000 EUR vermogen betaal je vermogensbelasting, omdat ze er vanuit gaan dat je met dit vermogen meer geld verdient. De praktijk bewijst het tegendeel. Wanneer je spaart is het rendement aanzienlijk lager. Het uitgangspunt wordt om de heffing aan te passen, op het daadwerkelijke rendement, zodat er meer vermogen kan worden behouden en besteed.”

Niet leuker, wel makkelijker

“De fiscus wil belastingzaken vereenvoudigen. Dat zou kunnen betekenen dat aftrekposten zoals bijvoorbeeld woningbelastingen vervallen en het hele toeslagen-stelsel wordt aangepast.” Volgens Seegers bestaan hierin drie denkrichtingen:

  1. Het huidig systeem wordt alleen maar moeilijker, door nieuwe omwegen in te voeren. Die kans acht Seegers klein.
  2. De toeslagen worden niet langer uitgekeerd naar de burger, maar naar de bestemming (zoals naar de kinderopvang, in plaats van naar de ouder). Zo kunnen heffingskortingen vervallen en wordt het belastingstelsel vergemakkelijkt.
  3. Het toeslagen-stelsel komt te vervallen en er komen andere soorten tegemoetkomingen, waarover nog veel onduidelijkheid heerst. Feit is dat het toeslagen-stelsel nu zo complex is, dat er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt en zelfs schulden stimuleert.

Mis-STAP: des te belangrijker voor jou!

De toekenning-eisen van het STAP-budget verandert, waardoor het niet langer mag worden gebruikt om PE-punten te behalen of voor KOP-studies. Het mag nog wél worden ingezet voor de startkwalificatie, zodat omscholen nog steeds wordt gestimuleerd.

Altijd up-to-date?

Alle wijzigingen die voor jou van toepassing zijn, worden besproken in de opleidingen van LearnCare Academy.

Wist je dat je zelfs na het afronden van jouw opleiding, op de hoogte wordt gehouden over de laatste wijzigingen? Je houdt 12 maanden toegang tot jouw online account bij de LearnCare Academy. Zo blijft jouw kennis up-to-date.

Klik hier voor scholing, training en méér vakinformatie.