‘Mijn beeld van het vak budgetcoach bleek nogal romantisch’, Dennis Elzer, ABN AMRO

Geplaatst op
budgetcoach opleiding NCOI Hoffelijk LOI ISBW Kiwa-keur, NEN 8048, gecertificeerd

‘Er is binnen onze bank veel ruimte om opleidingen te volgen. Maar onze afdeling is dusdanig specialistisch dat het na al die jaren vrij lastig is om nog nieuwe vakgerichte opleidingen te vinden. Sterker nog, we schrijven vaak zélf onze opleidingen.’ Aan het woord is Dennis Elzer, senior op een operations desk voor professionals binnen Market Operations bij ABN AMRO. ‘Zelf spreek ik helemaal geen klanten, omdat ik aan de wholesale kant van de bank actief ben. Toen ik door de lijst met mogelijke cursussen keek kwam al snel de e-learning budgetcoach naar voren. Het één op één contact met iemand die juist geen professional is, maar hulp nodig heeft, sprak me daarin aan.’
 

De onderliggende oorzaak van financiële problemen

‘Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het vak budgetcoach vanuit privésfeer ook heel interessant vind. Ik heb zelf een financiële achtergrond en ook in die hoek gestudeerd, dus dat sloot naadloos aan. Wel bleek al snel dat ik een vrij romantisch beeld had van het vak budgetcoach. Ik dacht, dat ga ik wel even doen: ik maak een overzichtje in Excel voor iemand en dan ben ik budgetcoach. Gaandeweg kwam ik erachter dat het vak budgetcoach wel iets meer behelst dan een Excelsheet maken. Binnen een halve dag stond ik al met beide voeten op de grond’, lacht Dennis. ‘Die duidelijkheid was heel fijn aan de cursus en ervaren docent Robert Westphal speelde daarin een belangrijke rol. Al snel was duidelijk dat met name het sociaal maatschappelijke stuk een belangrijk onderdeel is bij budgetcoaching. Dat uitte zich bijvoorbeeld in oefengesprekken met medecursisten binnen de cursus. Zo heb ik geleerd om een slecht nieuws-gesprek te voeren waarbij de nadruk onder meer ligt op inzicht geven in het probleem. Want financiële problemen zijn vaak een gevolg van een andere onderliggende oorzaak. Dat is feitelijk de échte reden waardoor mensen in financiële nood komen.’

‘Als budgetcoach moet je in staat zijn om je verhaal goed over te brengen en het op empathisch niveau weten aan te passen aan degene die aan de andere kant van de tafel zit. Dat besef heeft me nieuwe inzichten opgeleverd. Het grote voordeel van docent Robert is ook dat zijn ervaring onmiskenbaar is. Er is volgens mij geen gesprek dat hij nog niet gevoerd heeft, hij weet precies waar hij over praat en dat hoor en zie je in álles terug.’

Positief reflectieverslag

‘Aan het eind van de cursus moesten we een reflectieverslag schrijven waarin je aangeeft wat je van de cursus vond en wat je volgende stap gaat zijn. Ik zit op dit moment nog prima in mijn vel bij ABN AMRO, maar kan me voorstellen dat ik het over een aantal jaren wat rustiger aan gaan doen. Wellicht dat ik dan in deeltijd als budgetcoach aan de slag ga. Dat heb ik ook in mijn verslag geschreven, dat ik het wil gaan zoeken in de maatschappelijke hoek en dan met name gericht op jongeren. Ik zie zoveel leed om me heen, aan het oplossen daarvan daar wil ik op termijn graag mijn steentje aan bijdragen. Anderen die twijfelen aan het wel of niet volgen van de opleiding tot budgetcoach kan ik het zeker aanraden. Het vak is ontzettend breed, zo heb je ook een signalerende functie op het moment dat je ziet dat de problemen zo diep liggen dat er bijvoorbeeld psychologische hulp nodig is. Op die manier met je medemens bezig zijn en anderen helpen vind ik waardevol en belangrijk. Zeker in deze tijd waarin menigeen zich voor financiële uitdagingen en alles wat daarmee samenhangt gesteld ziet’, besluit Dennis.