Nieuwe VTLB januari 2020 en de meest belangrijke wijzigingen

Geplaatst op

Nieuwe VTLB januari 2020 en de meest belangrijke wijzigingen


Het nieuwe VTLB rapport en calculator januari 2020 is uit.
Bekijk deze hier

Opgesomd de meest belangrijke wijzigingen:

Voor jongeren tussen 18 en 21 jaar geldt geen aparte (lage) beslagvrije voet meer
De belangrijkste wijziging is dat artikel 475d lid 2 vervallen is: voor jongeren tussen 18 en 21 jaar geldt geen aparte (lage) beslagvrije voet meer. Dit betekent dat de beslagvrije voet en daarmee het vrij te laten bedrag voor deze categorie flink stijgt. De calculator is hierop aangepast.

Gedeeltelijke vrijlating van de onkostenvergoeding voor internationale chauffeurs
De (fiscaal niet belaste) onkostenvergoeding die zij hiervoor ontvangen blijft voortaan buiten de boedel, verminderd met een bedrag voor voeding en energie dat zij hierdoor in Nederland besparen. Voor de hoogte van dit spaarbedrag is aansluiting gezocht bij de normen van het Nibud; het bedrag is vastgesteld op € 157,00 per maand. Dit bedrag moet dus bij het inkomen exclusief de toeslag opgeteld worden.

Meer mensen recht op hogere toeslagen
Door de wijzigingen hebben meer mensen recht op deze toeslagen, worden de bedragen hoger en worden het recht op de toeslagen geleidelijker afgebouwd.

Verduidelijking in het rapport
Verder is in het rapport een aantal punten toegevoegd of verduidelijkt:

– In de algemene uitgangspunten is toegevoegd dat pleegkinderen op geen enkele manier meetellen bij de berekening van het vtlb.
– Bij de berekening van de woonlasten wordt één normbedrag voor energielasten gehanteerd voor zowel kamerbewoners als inwonenden.
– In paragraaf 4.2 is bij de arbeidstoeslag toegevoegd dat als er sprake is van zowel inkomsten uit arbeid voor meer dan 18 uur per week als een aanvullende uitkering, in dat geval beide bronnen van inkomsten apart ingevuld moeten worden. Alleen op deze manier wordt de arbeidstoeslag in de calculator toegekend
– In paragraaf 6.2.1 is de tekst aangepast om duidelijk te maken wanneer een halfwezenuitkering wel of niet in de boedel valt.

Meer informatie over hoe de nieuwe VTLB toe te passen en direct op de hoogte te zijn van de wijzigingen? Volg de online webinar VTLB of masterclass VTLB

16108