Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Geplaatst op

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee.

Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.578,00 naar € 1.594,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 herzien. Ook wordt de Kinderbijslag (AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling. De aangepaste bedragen volgen hieronder.
Participatiewet
Per 1 juli 2018 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Gehuwden/samenwonenden
per maand: € 1.352,48
vakantie-uitkering: € 71,18
Totaal: € 1.423,66
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
per maand: € 946,73
vakantie-uitkering: € 49,83
Totaal: € 996,56

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden
per maand: € 1.456,52
vakantie-uitkering: € 76,66
Totaal: € 1.533,18
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
per maand: € 1.065,36
vakantie-uitkering: € 56,07
Totaal: € 1.121,43

[button type=”real” shape=”flat” size=”regular” href=”https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2018/06/20/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2018″ title=”Rapport uitkeringsbedragen juli 2018″][icon type=”toggle-right”]Bekijk het gehele rapport[/button]