Wat doet een schuldhulpverlener?

Meer weten over de taken die een schuldhulpverlener uitvoert in de schuldhulpverlening? Bekijk hier alle informatie over afloscapaciteit, budgetbeheer etc.
Meer informatie

Wat zijn de eigenschappen van een schuldhulpverlener?

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten in het proces vraagt van de schuldhulpverlener een goede kennis van onder andere wet- en regelgeving, procedures, rekenmethodes, communicatie vaardigheden etc.
Meer informatie

Wat zijn de verschillende wijzen van beslaglegging?

De cliënt kan worden geconfronteerd met verschillende wijzen van beslag. De meest voorkomende wijze is loonbeslag (derdenbeslag). Daarnaast kennen we ook beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, executoriaal beslag en conservatoir beslag. Maar wat houdt dit allemaal in?
Meer informatie

Hoe verloopt het incassotraject van schuldeisers?

Bij de meeste cliënten zijn hun financiële problemen dusdanig geëscaleerd dat zij te maken hebben met incassobureaus en deurwaarders, maar hoe verloopt zo'n traject?
Meer informatie

Saneringskrediet versus schuldbemiddeling

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. In dit artikel vind je de verschillen tussen saneringskrediet en schuldbemiddeling
Meer informatie
 

Wat is het doel van budgetcoaching?

Voor een structurele oplossing van budgettekorten is het leren opzetten van een financiële administratie van (en door) de cliënt van groot belang. Het opzetten van een thuisadministratie is onder te verdelen in een aantal stappen, variërend van het op orde brengen van de administratie tot het zelfstandig opstellen van een gemiddelde maandbegroting.
Meer informatie

Hoe bereken je het inkomen van een cliënt?

Het berekenen van het inkomen op de juiste manier is ontzettend van belang, want je wilt immers je cliënt wel het juiste advies geven. Maar hoe bereken je dit inkomen en waar moet je rekening mee houden?
Meer informatie

Stappenplan budgetcoach

Een stappenplan voor een budgetcoach is een fijn leidraad om snel te bekijken welke stappen je als budgetcoach kan doorlopen. We zetten dan ook in het kort een houvast uiteen.
Meer informatie

Hoe kan je de draagkracht van een cliënt verbeteren: toeslagen, regelingen en voorzieningen

budgetcoach draagkracht van cliënt verruimen
Welke mogelijkheden zijn er om de draagkracht van een cliënt te verbeteren? Welke inkomens verhogende voorzieningen zijn er?
Meer informatie

Hoe voer je motiverende gesprekken met je cliënt?

Motiverende gesprekstechnieken die ontwikkeld zijn in de verslavingszorg om cliënten te stimuleren over nieuw gedrag na te denken en toe te passen, zijn ook nuttig bij de contacten met jouw cliënten. Lees hoe jij je cliënten kan motiveren.
Meer informatie
 

Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn beroepen waar vaak onduidelijk is wie nou welke werkzaamheden uitvoert. In dit artikel zal in het kort worden weergeven wat bewind, curatele en mentorschap betekenen.
Meer informatie

Hoe zet je een goede administratie als bewindvoerder op?

Vanaf het begin dat een klant binnenkomt, dienen er al administratieve taken te worden verricht. Om er maar een paar op te noemen: Vastleggen klantdossier, met o.a. persoonsgegevens, invullen intakeformulier en archiveren etc. Maar hoe verwerk je overzichtelijke deze administratie als bewindvoerder?
Meer informatie

Hoe word je bewindvoerder?

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die overweegt om aan het werk te gaan, of reeds zijn, als professioneel beschermingsbewindvoerder (hierna bewindvoerder). Wij begrijpen dat de wirwar van eisen onduidelijk kunnen zijn en zetten daarom de opleidingseisen en procedures uiteen.
Meer informatie

Hoe stel je een plan van aanpak voor bewindvoering op?

Het plan van aanpak geeft houvast en richting in de bewindvoering. De bewindvoerder bewaart dit plan in het eigen klantdossier. In dit artikel beschrijven we daarom een concept Plan van Aanpak en noemen we enkele belangrijke onderdelen.
Meer informatie

Welke activiteiten voert de bewindvoerder uit?

De activiteiten die de bewindvoerder uitvoert staan veelal vastgelegd in het plan van aanpak. Een werk- of activiteitenlijst kan een grote hulp zijn voor een soepel verloop van het bewind.
Meer informatie

Bewindvoering in de praktijk; de intake

Mijn telefoon gaat; een begeleider belt op om aan te geven dat één van zijn cliënten onder bewind geplaatst wilt worden. De cliënt zelf is op dat moment niet aanwezig dus geeft de begeleider verdere informatie aan mij door. Om wat meer achtergrondinformatie te verzamelen stuur ik het aanmeldformulier naar de begeleider met het verzoek dit samen met cliënt in te vullen.
Meer informatie

Het einde van het jaar nadert; de decembermaand

Hoe ziet de decembermaand voor een bewindvoerder eruit? Zijn er alleen geldaanvragen vanwege de extra dure maand of komt er meer bij kijken?
Meer informatie

Het nieuwe jaar voor een bewindvoerder en haar cliënten

De feestdagen zijn voorbij en de normale werkweken zijn weer begonnen. De bijzondere bijstand aanvragen zijn verzonden en de zorgpolissen zijn in de dossiers verwerkt. Ook zijn de nieuwe toeslagen beschikkingen binnen en verwerkt. Hoe zit het nu met de nieuwe budgetten voor onze cliënten aangezien er zoveel prijsstijgingen zijn.
Meer informatie

De veranderde begroting

Zoals is aangegeven in het blog ‘Het nieuwe jaar’ brengt dit jaar veel veranderingen met zich mee. Zo zijn prijzen van de energierekening en de zorgverzekering gewijzigd en zijn er aan de inkomstenkant een aantal veranderingen. In deze blog loop ik een aantal zaken door die mij zijn opgevallen.
Meer informatie

Het behoorlijkheidskader – de uitgangspunten

Begin februari heeft de NOS het artikel ‘Overheid maakt het voor mensen die in schulden zitten vaak erger’ gepubliceerd. Hierin wordt er onder andere gesproken over een behoorlijkheidskader. Hoe is dit ontstaan, wat houdt dit in en wat vinden wij hier als sociaal financieel hulpverlener nou eigenlijk van?
Meer informatie

Het vakantiegeld

Eindelijk is het zover. De maand mei, het vakantiegeld! “Vele gezinnen kijken hiernaar uit, maar vanaf de maand maart speelt dit begrip al een grote rol bij klanten die in de schuldhulpverlening zitten of onder bewind staan.” De vragen: Wanneer komt het vakantiegeld binnen? Hoeveel vakantiegeld wordt er gestort? Wat kan ik ontvangen van het vakantiegeld? zijn dan ook erg populair.
Meer informatie

Bewind: Klanten met werk en onvoldoende inkomen

Wij hebben een aantal klanten die werken maar minder verdienen dan de bijstandsnorm, voor deze klanten vragen wij een aanvulling vanuit de participatiewet aan. Ook komt het voor dat ze een volledige uitkering ontvangen en toch een aantal uren werken. Het inkomen uit werk wordt vervolgens verrekend met de uitkering. Wat is deze uitkering? Hoe zit dit nu precies?
Meer informatie

ZPP-ers en geldproblemen

4e kwartaal 2018 telde ons land maar liefst 1084.000 ZZP-ers. Hiervan is ongeveer 60% mannelijk. De meeste zijn tussen de 35 tot 65 jaar en hebben een middelbaar tot hoog genoten opleiding. Om mij heen zie ik een aantal goede ZZP’ers die in de financiële problemen raken. Waarom gebeurt dit en hoe kunnen ze het beste geholpen worden?
Meer informatie
 
 

De gemeentelijke schuldhulpverlening in Nederland: een deur die langzaam open gaat?

De schuldhulpverlening in Nederland mag zich in een blijvende belangstelling van de Nationale ombudsman verheugen. Van mei 2016 tot juli 2017 ontving hij bijna 230 klachten van burgers die onredelijke drempels tegenkwamen bij hun verzoek om schuldhulpverlening. Reden voor hem om hier een onderzoek naar te starten. Onlangs verscheen het rapport: “Een open deur?” waarin de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening werd onderzocht bij tien gemeenten. Daarin valt nog het nodige te verbeteren, zo blijkt.
Meer informatie

Leidt denkvermogen tot doenvermogen?

Zelfredzaamheid: vaak het belangrijkste doel binnen de schuldhulpverlening. Het credo is: ” Wilt u hulp? U kunt die hulp krijgen! We maken heldere afspraken met u die moeten leiden tot een oplossing van uw probleem. We verwachten dat u zich zonder morren aan de afspraken houdt. U wilt toch een oplossing?”
Meer informatie

Een eind aan de eindafrekening

Onderzoek heeft uitgewezen, dat een behoorlijke groep Nederlanders met grote financiële uitdagingen een grote kans maakt om in de wanbetalersregeling terecht te komen. Niet alleen door tijdelijke maar ook door structurele geldzorgen. En zit je eenmaal in de wanbetalersregeling, dan kom je er bijna niet meer uit. Althans, dat was tot voor kort het geval.
Meer informatie

Een gezonde financiële toekomst met de schijf van 2?

“Leden van de Staten Generaal”, galmt het door de Ridderzaal. Ik ben er zelf niet bij, maar mag wel meekijken en meeluisteren, terwijl de Koning de Troonrede voorleest. Ik moet zeggen, dat ik altijd wel gecharmeerd ben van de hele ceremonie tijdens Prinsjesdag. En natuurlijk ook erg geïnteresseerd wat ons allemaal te wachten staat in het nieuwe parlementaire jaar.
Meer informatie

Wat betekenen de wijzigingen in de heffingskortingen en zorgverzekering voor onze klanten

Op dinsdag 18 september was het weer zover; Prinsjesdag. Wat betekent dit voor de heffingskortingen en zorgverzekering van onze klanten? Graag leg ik je dit uit. In de arbeidskorting is een verschil opgetreden. Als een klant een inkomen heeft tussen de € 20.000 en de € 60.000 per jaar ontvangt hij vanaf 1 januari 2019 een hogere arbeidskorting. Naar verwachting zal de maximaal te ontvangen arbeidskorting in 2021 bereikt zijn.
Meer informatie

Let op! Geld lenen kost geld

“Let op! Geld lenen kost geld”. Als je een beetje oplet zie je deze kredietwaarschuwing heel vaak voorbij komen. Of je nu op internet de website van de bank bekijkt bij de zoektocht naar informatie over een persoonlijke lening. Of als je in de krant een advertentie ziet over een telefoonabonnement met een ‘gratis’ toestel. Het wordt je wel erg duidelijk gemaakt dat er een prijskaartje hangt aan het lenen van geld. Je kunt je afvragen of deze kredietwaarschuwing werkt
Meer informatie

Gewoon getrouwd!

Ken je dat? Je hoort van je cliënten dat ze getrouwd zijn. Je vraagt hoe ze dan getrouwd zijn. “Gewoon getrouwd!”, zeggen ze dan. Wat is nou gewoon getrouwd? Voor de meeste mensen betekent dit dat er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. En daar begint de uitdaging.
Meer informatie

Home sweet home!

Er staan ons veel veranderingen te wachten. En mijn vermoeden zegt, dat deze veranderingen niet zo gunstig zullen uitpakken voor de huizeneigenaren. Hoewel politiek Den Haag jaren lang heeft verkondigd dat de hypotheekrenteaftrek heilig is, zien we steeds meer scheuren ontstaan in deze betonnen belofte. Met alle risico’s van dien voor overkreditering.
Meer informatie

Een pensioen in 1-2-3 stappen

De laatste tijd hoor je allemaal spookverhalen in de media over dalende pensioenuitkeringen en over plannen om het pensioenstelsel drastisch te veranderen. En bij woorden als ‘dalen’ en ‘veranderen’ gaan de alarmbellen af. Of dit terecht is, laat ik nog even in het midden. Maar voordat je je zorgen begint te maken, of voordat je alle pensioenpapieren ongeïnteresseerd in de prullenbak gooit, ga ik toch een paar dingen voor je op een rijtje zetten. Of beter, laten we beginnen met jouw pensioenregeling.
Meer informatie

De blauwe envelop – Tijd voor de aangifte

Moeder vroeg me of ik nog wat nodig had, om de aangifte in te kunnen vullen. Ik vond rekeningafschriften over de rentebetalingen van de hypotheek, rentebijschrijvingen van de spaarrekening, bonnetjes van de taxiritten naar het ziekenhuis, brieven van de zorgverzekeraar over de verrekening van het eigen risico, afschriften van de notaris voor de aankoop van het nieuwe appartement, en nog veel meer. Het kostte me uiteindelijk twee uur om alles uit te zoeken.
Meer informatie

Belangrijke belastingwijzigingen op een rijtje

Vanaf 1 maart kan er weer aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting. Als sociaal financiële hulpverlener wil je natuurlijk je cliënt zo goed mogelijk hierover informeren, of hiermee helpen. De algemene opzet van de aangifte is misschien al bekende kost voor je. Maar heb je ook al voldoende inzicht in de wijzigingen die belangrijk zijn voor de aangifte van de inkomstenbelasting over 2018? In deze blog neem ik je mee in deze wijzigingen.
Meer informatie

Met een gerust gevoel genieten van je oudedag!

Als financieel dienstverlener in het algemeen blijft het belangrijk, om goed geïnformeerd te blijven op het gebied van de oudedagsvoorzieningen. En natuurlijk deze informatie te delen met onze cliënten. Misschien zien ze er nu nog niet de waarde ervan in, maar ze zullen ons dankbaar zijn, als ze straks met een gerust gevoel van hun oudedag kunnen genieten. Maar hoe zit dat nu met de huidige generatie. Hoe kijk je tegenwoordig als twintiger of dertiger aan tegen de oudedag? Ben je al bezig met je pensioenopbouw, of is dit allemaal toch nog erg ver van je bed?
Meer informatie

Maar wat nou als ik ziek word….

Deze vraag stelde ik mezelf zo’n vier jaar geleden. In 2015 startte ik namelijk mijn eigen bedrijf. Na tientallen jaren in loondienst te hebben gewerkt vond ik het wel eens tijd om in het diepe te springen. Het ZZP-leventje lonkte! Dus dan zou je zeggen dat de spannende keuze ook een goede was geweest. Maar aan de andere kant vielen er wel ineens een hele hoop zekerheden weg. De zekerheid van een vast inkomen, de zekerheid van vaste werktijden, de zekerheid van werknemersverzekeringen en de zekerheid van het oudedagspensioen.
Meer informatie

Forse besparing bij zorgverzekeringsschulden en scheiden

Wist je dat je een forse besparing kunt maken voor jouw cliënten bij scheiden en het hebben van zorgverzekeringsschulden? Dit kan al gauw een besparing van zo’n € 40,- per maand, oftewel € 480,- per jaar opleveren. En dit loopt nog veel verder op, als er meerderjarige kinderen aanwezig zijn in het gezin. Lees deze waardevolle tips wat voor jouw cliënten een groot verschil kan maken.
Meer informatie

De Miljoenennota: een prins op het witte paard voor de laagste inkomens?

Het kabinet heeft niet stil gezeten. Er liggen ambitieuze plannen klaar. En dankzij de economische groei in Nederland kan er een fors budget worden vrijgemaakt, om die plannen uit te voeren. Wat zijn de plannen van het kabinet? Wat gaan we ervan merken? En wat valt me op als ik mijn sociaal financiële bril opzet? En het antwoord op de laatste vraag is simpel: heel veel!
Meer informatie

Wat draag jij bij aan de Zorgverzekeringswet?

In paniek belde een goede kennis mij een paar maanden geleden op. Ze had van de Belastingdienst haar aanslag voor de inkomstenbelasting ontvangen. Maar dat was niet het enige. Ze had ook een aanslag gekregen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Of ik even wilde uitleggen wat hier aan de hand was.
Meer informatie
 
 

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Onderwerp*

Beschrijf uw vraag zo concreet mogelijk zodat wij uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden*

Heb je één van de beroepsopleidingen bij ons met goed gevolg afgerond en vraag je je af waar je met je vragen heen kunt vanuit de praktijk?
Learncare Academy heeft als service een Kennis- en Expertisecentrum opgericht.
Cursisten die eerder een beroepsopleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen hier kosteloos terecht met vakinhoudelijke vragen.
Met onze jarenlange ervaring en specialisten staan wij jou graag te woord.
Vragen uitsluitend vakinhoudelijk over de gevolgde opleiding(en).

Vul het formulier in om direct een vraag te stellen

  • info@kenniscentrumlearncare.nl