Wat doet een schuldhulpverlener?

Meer weten over de taken die een schuldhulpverlener uitvoert in de schuldhulpverlening? Bekijk hier alle informatie over afloscapaciteit, budgetbeheer etc.
Meer informatie

Wat zijn de eigenschappen van een schuldhulpverlener?

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten in het proces vraagt van de schuldhulpverlener een goede kennis van onder andere wet- en regelgeving, procedures, rekenmethodes, communicatie vaardigheden etc.
Meer informatie

Wat zijn de verschillende wijzen van beslaglegging?

De cliënt kan worden geconfronteerd met verschillende wijzen van beslag. De meest voorkomende wijze is loonbeslag (derdenbeslag). Daarnaast kennen we ook beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, executoriaal beslag en conservatoir beslag. Maar wat houdt dit allemaal in?
Meer informatie

Hoe verloopt het incassotraject van schuldeisers?

Bij de meeste cliënten zijn hun financiële problemen dusdanig geëscaleerd dat zij te maken hebben met incassobureaus en deurwaarders, maar hoe verloopt zo'n traject?
Meer informatie

Saneringskrediet versus schuldbemiddeling

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. In dit artikel vind je de verschillen tussen saneringskrediet en schuldbemiddeling
Meer informatie
 

Wat is het doel van budgetcoaching?

Voor een structurele oplossing van budgettekorten is het leren opzetten van een financiële administratie van (en door) de cliënt van groot belang. Het opzetten van een thuisadministratie is onder te verdelen in een aantal stappen, variërend van het op orde brengen van de administratie tot het zelfstandig opstellen van een gemiddelde maandbegroting.
Meer informatie

Hoe bereken je het inkomen van een cliënt?

Het berekenen van het inkomen op de juiste manier is ontzettend van belang, want je wilt immers je cliënt wel het juiste advies geven. Maar hoe bereken je dit inkomen en waar moet je rekening mee houden?
Meer informatie

Stappenplan budgetcoach

Een stappenplan voor een budgetcoach is een fijn leidraad om snel te bekijken welke stappen je als budgetcoach kan doorlopen. We zetten dan ook in het kort een houvast uiteen.
Meer informatie

Hoe kan je de draagkracht van een cliënt verbeteren: toeslagen, regelingen en voorzieningen

budgetcoach draagkracht van cliënt verruimen
Welke mogelijkheden zijn er om de draagkracht van een cliënt te verbeteren? Welke inkomens verhogende voorzieningen zijn er?
Meer informatie

Hoe voer je motiverende gesprekken met je cliënt?

Motiverende gesprekstechnieken die ontwikkeld zijn in de verslavingszorg om cliënten te stimuleren over nieuw gedrag na te denken en toe te passen, zijn ook nuttig bij de contacten met jouw cliënten. Lees hoe jij je cliënten kan motiveren.
Meer informatie
 

Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn beroepen waar vaak onduidelijk is wie nou welke werkzaamheden uitvoert. In dit artikel zal in het kort worden weergeven wat bewind, curatele en mentorschap betekenen.
Meer informatie

Hoe zet je een goede administratie als bewindvoerder op?

Vanaf het begin dat een klant binnenkomt, dienen er al administratieve taken te worden verricht. Om er maar een paar op te noemen: Vastleggen klantdossier, met o.a. persoonsgegevens, invullen intakeformulier en archiveren etc. Maar hoe verwerk je overzichtelijke deze administratie als bewindvoerder?
Meer informatie

Hoe word je bewindvoerder?

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die overweegt om aan het werk te gaan, of reeds zijn, als professioneel beschermingsbewindvoerder (hierna bewindvoerder). Wij begrijpen dat de wirwar van eisen onduidelijk kunnen zijn en zetten daarom de opleidingseisen en procedures uiteen.
Meer informatie

Hoe stel je een plan van aanpak voor bewindvoering op?

Het plan van aanpak geeft houvast en richting in de bewindvoering. De bewindvoerder bewaart dit plan in het eigen klantdossier. In dit artikel beschrijven we daarom een concept Plan van Aanpak en noemen we enkele belangrijke onderdelen.
Meer informatie

Welke activiteiten voert de bewindvoerder uit?

De activiteiten die de bewindvoerder uitvoert staan veelal vastgelegd in het plan van aanpak. Een werk- of activiteitenlijst kan een grote hulp zijn voor een soepel verloop van het bewind.
Meer informatie

Bewindvoering in de praktijk; de intake

Mijn telefoon gaat; een begeleider belt op om aan te geven dat één van zijn cliënten onder bewind geplaatst wilt worden. De cliënt zelf is op dat moment niet aanwezig dus geeft de begeleider verdere informatie aan mij door. Om wat meer achtergrondinformatie te verzamelen stuur ik het aanmeldformulier naar de begeleider met het verzoek dit samen met cliënt in te vullen.
Meer informatie

Het einde van het jaar nadert; de decembermaand

Hoe ziet de decembermaand voor een bewindvoerder eruit? Zijn er alleen geldaanvragen vanwege de extra dure maand of komt er meer bij kijken?
Meer informatie
 
 

De gemeentelijke schuldhulpverlening in Nederland: een deur die langzaam open gaat?

De schuldhulpverlening in Nederland mag zich in een blijvende belangstelling van de Nationale ombudsman verheugen. Van mei 2016 tot juli 2017 ontving hij bijna 230 klachten van burgers die onredelijke drempels tegenkwamen bij hun verzoek om schuldhulpverlening. Reden voor hem om hier een onderzoek naar te starten. Onlangs verscheen het rapport: “Een open deur?” waarin de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening werd onderzocht bij tien gemeenten. Daarin valt nog het nodige te verbeteren, zo blijkt.
Meer informatie

Leidt denkvermogen tot doenvermogen?

Zelfredzaamheid: vaak het belangrijkste doel binnen de schuldhulpverlening. Het credo is: ” Wilt u hulp? U kunt die hulp krijgen! We maken heldere afspraken met u die moeten leiden tot een oplossing van uw probleem. We verwachten dat u zich zonder morren aan de afspraken houdt. U wilt toch een oplossing?”
Meer informatie

Een eind aan de eindafrekening

Onderzoek heeft uitgewezen, dat een behoorlijke groep Nederlanders met grote financiële uitdagingen een grote kans maakt om in de wanbetalersregeling terecht te komen. Niet alleen door tijdelijke maar ook door structurele geldzorgen. En zit je eenmaal in de wanbetalersregeling, dan kom je er bijna niet meer uit. Althans, dat was tot voor kort het geval.
Meer informatie

Een gezonde financiële toekomst met de schijf van 2?

“Leden van de Staten Generaal”, galmt het door de Ridderzaal. Ik ben er zelf niet bij, maar mag wel meekijken en meeluisteren, terwijl de Koning de Troonrede voorleest. Ik moet zeggen, dat ik altijd wel gecharmeerd ben van de hele ceremonie tijdens Prinsjesdag. En natuurlijk ook erg geïnteresseerd wat ons allemaal te wachten staat in het nieuwe parlementaire jaar.
Meer informatie

Wat betekenen de wijzigingen in de heffingskortingen en zorgverzekering voor onze klanten

Op dinsdag 18 september was het weer zover; Prinsjesdag. Wat betekent dit voor de heffingskortingen en zorgverzekering van onze klanten? Graag leg ik je dit uit. In de arbeidskorting is een verschil opgetreden. Als een klant een inkomen heeft tussen de € 20.000 en de € 60.000 per jaar ontvangt hij vanaf 1 januari 2019 een hogere arbeidskorting. Naar verwachting zal de maximaal te ontvangen arbeidskorting in 2021 bereikt zijn.
Meer informatie

Let op! Geld lenen kost geld

“Let op! Geld lenen kost geld”. Als je een beetje oplet zie je deze kredietwaarschuwing heel vaak voorbij komen. Of je nu op internet de website van de bank bekijkt bij de zoektocht naar informatie over een persoonlijke lening. Of als je in de krant een advertentie ziet over een telefoonabonnement met een ‘gratis’ toestel. Het wordt je wel erg duidelijk gemaakt dat er een prijskaartje hangt aan het lenen van geld. Je kunt je afvragen of deze kredietwaarschuwing werkt
Meer informatie

Gewoon getrouwd!

Ken je dat? Je hoort van je cliënten dat ze getrouwd zijn. Je vraagt hoe ze dan getrouwd zijn. “Gewoon getrouwd!”, zeggen ze dan. Wat is nou gewoon getrouwd? Voor de meeste mensen betekent dit dat er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. En daar begint de uitdaging.
Meer informatie
 
 

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Onderwerp*

Beschrijf uw vraag zo concreet mogelijk zodat wij uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden*

Heb je één van de beroepsopleidingen bij ons met goed gevolg afgerond en vraag je je af waar je met je vragen heen kunt vanuit de praktijk?
Learncare Academy heeft als service een Kennis- en Expertisecentrum opgericht.
Cursisten die eerder een beroepsopleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen hier kosteloos terecht met vakinhoudelijke vragen.
Met onze jarenlange ervaring en specialisten staan wij jou graag te woord.
Vragen uitsluitend vakinhoudelijk over de gevolgde opleiding(en).

Vul het formulier in om direct een vraag te stellen

  • info@kenniscentrumlearncare.nl