Wat doet een schuldhulpverlener?

Meer weten over de taken die een schuldhulpverlener uitvoert in de schuldhulpverlening? Bekijk hier alle informatie over afloscapaciteit, budgetbeheer etc.
Meer informatie

Wat zijn de eigenschappen van een schuldhulpverlener?

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten in het proces vraagt van de schuldhulpverlener een goede kennis van onder andere wet- en regelgeving, procedures, rekenmethodes, communicatie vaardigheden etc.
Meer informatie

Wat zijn de verschillende wijzen van beslaglegging?

De cliënt kan worden geconfronteerd met verschillende wijzen van beslag. De meest voorkomende wijze is loonbeslag (derdenbeslag). Daarnaast kennen we ook beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, executoriaal beslag en conservatoir beslag. Maar wat houdt dit allemaal in?
Meer informatie

Hoe verloopt het incassotraject van schuldeisers?

Bij de meeste cliënten zijn hun financiële problemen dusdanig geëscaleerd dat zij te maken hebben met incassobureaus en deurwaarders, maar hoe verloopt zo'n traject?
Meer informatie
 
 

Wat is het doel van budgetcoaching?

Voor een structurele oplossing van budgettekorten is het leren opzetten van een financiële administratie van (en door) de cliënt van groot belang. Het opzetten van een thuisadministratie is onder te verdelen in een aantal stappen, variërend van het op orde brengen van de administratie tot het zelfstandig opstellen van een gemiddelde maandbegroting.
Meer informatie

Hoe bereken je het inkomen van een cliënt?

Het berekenen van het inkomen op de juiste manier is ontzettend van belang, want je wilt immers je cliënt wel het juiste advies geven. Maar hoe bereken je dit inkomen en waar moet je rekening mee houden?
Meer informatie

Stappenplan budgetcoach

Een stappenplan voor een budgetcoach is een fijn leidraad om snel te bekijken welke stappen je als budgetcoach kan doorlopen. We zetten dan ook in het kort een houvast uiteen.
Meer informatie

Hoe kan je de draagkracht van een cliënt verbeteren: toeslagen, regelingen en voorzieningen

budgetcoach draagkracht van cliënt verruimen
Welke mogelijkheden zijn er om de draagkracht van een cliënt te verbeteren? Welke inkomens verhogende voorzieningen zijn er?
Meer informatie

Hoe voer je motiverende gesprekken met je cliënt?

Motiverende gesprekstechnieken die ontwikkeld zijn in de verslavingszorg om cliënten te stimuleren over nieuw gedrag na te denken en toe te passen, zijn ook nuttig bij de contacten met jouw cliënten. Lees hoe jij je cliënten kan motiveren.
Meer informatie
 

Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn beroepen waar vaak onduidelijk is wie nou welke werkzaamheden uitvoert. In dit artikel zal in het kort worden weergeven wat bewind, curatele en mentorschap betekenen.
Meer informatie

Hoe zet je een goede administratie als bewindvoerder op?

Vanaf het begin dat een klant binnenkomt, dienen er al administratieve taken te worden verricht. Om er maar een paar op te noemen: Vastleggen klantdossier, met o.a. persoonsgegevens, invullen intakeformulier en archiveren etc. Maar hoe verwerk je overzichtelijke deze administratie als bewindvoerder?
Meer informatie

Welke activiteiten voert de bewindvoerder uit?

De activiteiten die de bewindvoerder uitvoert staan veelal vastgelegd in het plan van aanpak. Een werk- of activiteitenlijst kan een grote hulp zijn voor een soepel verloop van het bewind.
Meer informatie

Hoe stel je een plan van aanpak voor bewindvoering op?

Het plan van aanpak geeft houvast en richting in de bewindvoering. De bewindvoerder bewaart dit plan in het eigen klantdossier. In dit artikel beschrijven we daarom een concept Plan van Aanpak en noemen we enkele belangrijke onderdelen.
Meer informatie
 
 

De gemeentelijke schuldhulpverlening in Nederland: een deur die langzaam open gaat?

De schuldhulpverlening in Nederland mag zich in een blijvende belangstelling van de Nationale ombudsman verheugen. Van mei 2016 tot juli 2017 ontving hij bijna 230 klachten van burgers die onredelijke drempels tegenkwamen bij hun verzoek om schuldhulpverlening. Reden voor hem om hier een onderzoek naar te starten. Onlangs verscheen het rapport: “Een open deur?” waarin de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening werd onderzocht bij tien gemeenten. Daarin valt nog het nodige te verbeteren, zo blijkt.
Meer informatie

Leidt denkvermogen tot doenvermogen?

Zelfredzaamheid: vaak het belangrijkste doel binnen de schuldhulpverlening. Het credo is: ” Wilt u hulp? U kunt die hulp krijgen! We maken heldere afspraken met u die moeten leiden tot een oplossing van uw probleem. We verwachten dat u zich zonder morren aan de afspraken houdt. U wilt toch een oplossing?”
Meer informatie
 

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Onderwerp*

Beschrijf uw vraag zo concreet mogelijk zodat wij uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden*

Heb je één van de beroepsopleidingen bij ons met goed gevolg afgerond en vraag je je af waar je met je vragen heen kunt vanuit de praktijk?
Learncare Academy heeft als service een Kennis- en Expertisecentrum opgericht.
Cursisten die eerder een beroepsopleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen hier kosteloos terecht met vakinhoudelijke vragen.
Met onze jarenlange ervaring en specialisten staan wij jou graag te woord.
Vragen uitsluitend vakinhoudelijk over de gevolgde opleiding(en).

Vul het formulier in om direct een vraag te stellen

  • 072-8200220
  • info@kenniscentrumlearncare.nl