Opleiding Beschermingsbewind inclusief examen

Klassikaal
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8.2 gebaseerd op 75 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
2 maanden
Certificaat
Beschermingsbewind
Prijs
€ 2.699,00

Locaties en startdatum

Kies hieronder de gewenste locatie en startdatum.

Toon startdata voor:

11 maart 2024 in Utrecht

Utrecht
Met de auto gratis parkeren voor de deur. Locatie details wanneer je naar beneden scrolt, kun je postcode invoeren wanneer…
Startdatum: 11 maart 2024

Planning

 • 11-03-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 18-03-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 25-03-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 08-04-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 15-04-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 22-04-2024 van 09:00 tot 17:00
Sluiten
Inschrijven
business-center-het-wisselspoor-utrecht, opleiding schuldhulpverlening hbo opleiding budgetcoach klassikaal,

08 november 2024 in Utrecht

Utrecht
Op het terrein kan er gratis geparkeerd worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om met het OV bij Business Center het…
Startdatum: 08 november 2024

Planning

 • 08-11-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 15-11-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 22-11-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 29-11-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 13-12-2024 van 09:00 tot 17:00
 • 20-12-2024 van 09:00 tot 17:00
Sluiten
Inschrijven

Beschrijving

Algemeen

Soms is iemand niet (meer) in staat om zijn financiën zelf goed te regelen. Vaak komt dit door geestelijke of lichamelijke problemen. De rechtbank kan iemand dan onder bewind stellen. Een bewindvoerder ondersteunt deze persoon en neemt de financiële administratie over. Hij beheert het vermogen, zorgt voor de betalingen en houdt controle over de inkomsten en uitgaven.

Deze opleiding leidt je in 6 weken op tot professioneel Civiele Bewindvoerder, ook wel beschermingsbewind genoemd.

Bekijk hier de proefles opleiding Beschermingsbewind terug

In de proefles geven wij uitleg over de opleiding en behandelen wij een stuk van de theorie van de opleiding zodat je een goed beeld krijgt van de opleiding. Schrijf je hier geheel gratis in.

Proefles bekijken

Dankbaar werk, maar niet eenvoudig

Als bewindvoerder help jij jouw klant om zijn (financiële) leven weer op de rit te krijgen. Een dankbare taak, maar zeker niet eenvoudig. Je krijgt te maken met mensen die het emotioneel zwaar hebben. Onderbewindstelling heeft immers vergaande gevolgen voor de betrokkenen. Als er bijvoorbeeld ook goederen onder bewind zijn gesteld, kan je klant daar niet meer zelfstandig over beslissen. En als hij meer huishoudgeld wil, moet hij jou daarvoor om toestemming vragen. Als bewindvoerder heb je dan ook veel geduld en inlevingsvermogen nodig om op de juiste wijze met de emoties en onmacht van je cliënten om te gaan.

Na het volgen van deze opleiding weet jij op welke manier jij je rol als Bewindvoerder uitvoert en hoe je de financiën van iemand overneemt, structureert en beheert. Ook leer je hoe je het beste kunt communiceren met de betrokkenen en hoe je op de juiste manier gesprekken voert.

Vooropleiding en toelatingseisen

Wil je zelf aan de slag als beschermingsbewindvoerder, dan zijn er verschillende routes die je kunt volgen om aan de opleidings- en werkervaringseisen te voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een bachelor-diploma van een passende hbo- of wo-opleiding behalen, of een master-diploma van een passende wo-opleiding. Ook kun je voldoen aan de opleidingseisen voor een assistent-bewindvoerder en ten minste 2 jaar in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder hebben verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder. Voor meer informatie over de exacte details en vereisten, kun je terecht op de website van Rechtspraak.nl.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet. De kantonrechter kan oordelen dat je als (aspirant) bewindvoerder nog een aanvullende cursus dient te volgen omdat je misschien niet aan de juiste vooropleiding en toelatingseisen voldoet.

Wat is een passende opleiding?

Of een opleiding geschikt is, is afhankelijk van diverse factoren.
Hier vind je een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders. Je leest er ook hoe je een opleidingstoets kunt indienen.

De kantonrechter oordeelt of je als (aspirant) bewindvoerder nog een aanvullende cursus dient te volgen omdat je misschien niet aan de juiste vooropleiding en toelatingseisen voldoet. Onze klassikale en virtuele opleiding tot Beschermingsbewind zijn goedgekeurd als aanvullende cursus. Het is belangrijk om vóór de start van de opleiding een opleidingstoets in te dienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Alleen zij zijn bevoegd om aan te geven of je aan de juiste vooropleiding en toelatingseisen voldoet en de aanvullende cursus dient te volgen.

Welke kwaliteitseisen zijn er?

Jaarlijks controleert het Landelijk Kwaliteitsbureau of je als bewindvoerder nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen. Meer informatie over de kwaliteits- en toelatingseisen vind je hier . Neem bij twijfel altijd contact op met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter.

Niveau

Dit is een opleiding op hbo-niveau.
De opleiding voldoet aan de eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM).

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 6 opeenvolgende wekelijkse bijeenkomsten.
De cursustijd is van 9.00 tot 17.00 uur.

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van huiswerkopdrachten moet je rekening houden met een studiebelasting van ca. 8 – 10 uur per bijeenkomst.

Liever een e-learning? Dat kan!

Lijkt deze opleiding je helemaal passend, maar vind je de investering wat hoog? Of kost het bij elkaar komen je op dit moment te veel tijd? Kies voor de e-learning variant van de opleiding Beschermingsbewind. Dan ben je tóch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je je cliënten optimaal helpen. Bekijk de toelatingseisen bij de E-learning voor meer informatie.

Goed om te weten

Tijdens de bijeenkomsten is een laptop of tablet noodzakelijk. Op die manier kun je meteen optimaal gebruikmaken van je digitale leeromgeving!

Examen

Het examen bestaat uit drie onderdelen: een theorie-examen, een praktijk-assessment en de Scriptie Sociale Kaart.

Het praktijk-assessment toetst de volgende componenten:

 • Houding en uitstraling. Getoetst wordt of je in staat bent de houding en uitstraling aan te nemen die past bij een bewindvoerder;
 • Hier worden je communicatieve vaardigheden beoordeeld;
 • Argumenteren en onderbouwen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre je in staat bent oplossingen en adviezen te formuleren die nodig zijn voor een succesvol opzetten en continueren van een bewindvoeringstraject.

Uitslag examen

Binnen 2 weken na het examen ontvang je de uitslag.

Instituut Certificaat

Voor alle drie de examenonderdelen moet een ruime voldoende worden gehaald, minimaal een 6. Heb je daaraan voldaan, dan ontvang je het Instituut Certificaat.

Herexamen

Ben je onverhoopt niet geslaagd? Je kunt één of meerdere examenonderdelen herkansen. De kosten voor een herexamen bedragen € 150,-.

Bekijk het Programma

Programma

 • Bijeenkomst 1:

  Het werk van de Civiele Bewindvoerder

  De eerste dag starten we met een algemeen gedeelte over de opleiding, het lesmateriaal en jouw leervragen. Zo krijg je meteen al een goed beeld van wat er van jou verwacht wordt en hoe je je kunt voorbereiden op het examen.
  Daarnaast besteden we deze dag aandacht aan het werkveld van de civiele bewindvoerder. Wie is hij, wat doet hij en wat is zijn rol in relatie tot derden? Je raakt bekend met het beroepsprofiel en krijgt inzicht in de verschillende stappen van het werkproces.

 • Bijeenkomst 2

  De Civiele Bewindvoerder aan het werk

  De ochtend zoomen we in op schuldsituaties van de klant. Wat verstaan we eigenlijk onder schulden? Wat gebeurt er als iemand schulden heeft? Wanneer kom jij als bewindvoerder in beeld? Wat is jouw rol? En wat kun jij voor jouw klant betekenen?

  Verder staan we vandaag stil bij uiteenlopende praktijksituaties en praktische vraagstukken waar je als bewindvoerder mee te maken kunt krijgen. Samen met je medecursisten ga je op zoek naar praktische oplossingen om je klant verder te helpen.

 • Bijeenkomst 3

  Kennisvelden van de Civiele Bewindvoerder

  Om de belangen van je klant straks zo goed mogelijk te kunnen behartigen, moet je op de hoogte zijn van verschillende financiële onderwerpen. Als bewindvoerder hoef je geen expert te zijn, maar het is wel belangrijk dat je bekend bent met het zorgstelsel, hypotheken, belastingen en verzekeringen. Daarom besteden we deze ochtend aandacht aan deze verschillende kennisvelden van de bewindvoerder. Dat doen we aan de hand van een casus. Zo krijg je meteen feeling met de dagelijkse praktijk.

  Per 1 januari 2021 zal de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht worden. Met deze wet zal de wijze waarop de beslagvrije voet berekend wordt, ingrijpend wijzigen. Naast de vereenvoudiging van de beslagvrije voet zal ook, naast de wijzigingen die al van kracht zijn geworden, de regelgeving rondom boedel- en bankbeslag sterk gemoderniseerd worden. Deze nieuwe wijzigingen behandelen we in de opleiding.

  ’s Middags gaan we dieper in op het onderwerp inkomstenbelasting. Je leert over het boxenstelsel, het begrip partnerregeling, persoonsgebonden aftrek en de eigenwoningregeling. En je krijgt praktische tips om het inkomen van je klant op een positieve manier te beïnvloeden.

 • Bijeenkomst 4

  De Civiele Bewindvoerder en zijn klanten

  Als bewindvoerder is een goede relatie met je klant essentieel. Tijdens deze bijeenkomst draait daarom alles om de relatie en communicatie met je klant. Naast een stukje theorie over verschillende gesprekstechnieken krijg je tips en tricks om optimaal met je klant te kunnen communiceren. Zowel telefonisch als face-to-face. Daarna is er volop gelegenheid om met elkaar te oefenen.

 • Bijeenkomst 5

  Ochtend: Nog enkele belangrijke puzzelstukjes

  De laatste bijeenkomst vóór het examen besteden we aandacht aan een aantal uiteenlopende onderwerpen waar je als bewindvoerder in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Zo krijg je informatie over schenkingen en erfrecht, het nut en de noodzaak van een branchevereniging en de rol van het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap. Ook staan we stil bij de tarifering van bewind.

  Middag: Vragenuurtje en vaktechnische en praktische dillema’s

  ’s Middags bereiden we ons voor op het schriftelijk theorie-examen. Heb je nog vragen over de lesstof? Er is vandaag alle tijd om die aan je docent te stellen. Als laatste komen nog enkele vaktechnische en praktische dilemma’s voorbij.

  Na bijeenkomst 5 staat het theorie-examen online

  In het theorie-examen wordt je theoretische vakkennis getoetst. Het examen bestaat uit zowel multiplechoice- als open vragen. Ook zijn er verschillende casussen waarin je berekeningen moet maken. Het theorie-examen is online en duurt maximaal 1,5 uur. Je maakt het op een moment waarop het jou uitkomt, en zorgt dat je het uiterlijk inlevert op de dag vóór bijeenkomst 6 (het assessment).

 • Bijeenkomst 6

  Assessment-examen

  Bij het assessment-examen staat een casus centraal. Het assessment bestaat uit een rollenspel waarin je een intakegesprek houdt met een “cliënt”. In het assessment worden je communicatieve competenties getoetst. Het examen duurt in totaal 30 minuten, waarvan 5 minuten voorbereiding en 5 minuten feed-back van de examinatoren.

Indien klassikaal niet mogelijk is, starten wij de opleiding via virtuele lessen.

Programma

Bewindvoerder is een boeiend en veelzijdig vak. Tijdens je werk heb je te maken met sociale, financiële én juridische aspecten. Je hebt kennis nodig op financieel gebied en je moet op de hoogte zijn van (fiscale) wet- en regelgeving. Maar je moet ook weten hoe je zo goed mogelijk een gesprek kunt voeren met je cliënt en andere betrokkenen.
Tijdens deze opleiding komen al die onderwerpen uitgebreid aan bod. En natuurlijk is er volop gelegenheid om te oefenen met de theorie. Zo kom je straks goed beslagen ten ijs!

Zelfstandig leren

Als bewindvoerder moet je in verschillende situaties snel kunnen schakelen en zelfstandig problemen kunnen oplossen. Daar sluit de opzet van deze opleiding naadloos op aan. Zelfstandig leren is dan ook een belangrijk aspect van de opleiding. Het is de bedoeling dat je de lessen zelfstandig doorwerkt en dat je er over nadenkt hoe je de aangereikte leerstof praktisch inzetbaar kan maken. Het is van belang je eigen voortgang in de gaten te houden en jezelf te blijven motiveren.

Drie opdrachten

Gedurende de opleiding maak je in totaal drie opdrachten: de Opdracht Leercontract, de Opdracht Reflectieverslag en de Scriptie Sociale Kaart (examenopdracht). De uitwerking van deze opdrachten lever je op de dag van het assessment in bij één van de assessoren.

Deze opleiding is inclusief:

 • Webcolleges ter ondersteuning van het lesmateriaal;
 •  Een handige memotrainer om dagelijks te oefenen met examenvragen;
 •  Samen leren met medecursisten voor een nog beter resultaat;
 •  12 maanden toegang tot het online platform;
 •  Contact met de docent;
 •  Online lesmateriaal

Kosten

Kosten

Deelnamekosten: Virtueel € 2.599,- en klassikaal € 2.699,- inclusief digitaal lesmateriaal* en examen.

Je kunt betalen via een factuur, IDEAL of in 4 termijnen.

*In de leeromgeving is alle theorie toegevoegd en deze kun je downloaden op je eigen computer. Ontvang je het lesmateriaal liever op papier in de vorm van een lesboek? Ook dat is mogelijk. De extra kosten hiervoor bedragen € 89,95.

Wil je inschrijven of heb je een andere vraag?

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.

Wat onze klanten vertellen