Aanpassingen Kiwa examens en certificatieschema vanaf 1 maart 2020

Geplaatst op

Aanpassingen Kiwa examens vanaf 1 maart 2020

Vanaf 01 maart 2020 zijn de Kiwa examens en het certificatieschema weer gewijzigd. Daarnaast is er ook een grote wijziging doorgevoerd wat betreft PE-punten. De kennis- en vaardigheidsverdeling komt te vervallen. Interessant! Wat moet je nu echt weten over deze wijzigingen? Lees het hier!

Normen januari 2020

Vanaf 1 maart 2020 zullen in de Kiwa examens bij eventuele vragen over het Vtlb de normen van januari 2020 gehanteerd worden. Uiteraard zijn al deze aanpassingen ook doorgevoerd in al onze opleidingen en examentrainingen waardoor jij de beste voorbereiding hebt op het examen van de Kiwa.

Aanpassingen certificatieschema

Het certificatieschema wordt vanaf 1 maart 2020 als volgt aangepast:

SHV I:
Voor SHV I geldt dat de volgende toetstermen in het assessment kunnen worden getoetst:

 • “Kandidaat kan duidelijk maken of de aanvraag in behandeling wordt genomen”
 • “Kandidaat is bekend met de fasen en het doel van de intake en weet binnen welke fase van de intake wat van de schuldhulpverlener wordt verwacht, conform de NEN 8048-1”
 • “Kandidaat kan aangeven wat persoonsgegevens zijn en welke voorschriften de AVG geeft met betrekking tot het omgaan met en gebruiken van persoonsgegevens”
 • “Kandidaat kent de inhoud van de Faillissementswet op hoofdlijnen en titel III in detail en kan de schuldenaar informeren over de gevolgen van toelating tot de Wsnp, het moratorium en de voorlopige voorziening”
 • ”Kandidaat is bekend met de inhoud van artikelen 439-474, 475-479a, 711-713, 718-723, 725-727, 768-770c” (van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) ”.
 • “Kandidaat kent de inhoud van de beslagvrije voet”.


SHV II
De eind- en toetstermen voor SHV II blijven ongewijzigd.

SHV III

 • De eindterm “Kandidaat is in staat conform NEN 8048-1 een budgetcoachingsplan op te stellen en dit planmatig en doelgericht uit te voeren”
 • en de bijbehorende toetstermen “Kandidaat is in staat om een dergelijk plan op te stellen”,
 • “Kandidaat is in staat om een uitvoeringsschema op te stellen” en “Kandidaat is in staat om de uitvoering te bewaken” kunnen in het assessment worden getoetst.
 • Verder is bij SHV III een eindterm toegevoegd. Deze luidt:
 • “Kandidaat is bekend met recente ontwikkelingen op het gebied van vroegsignalering van schulden”. De bijbehorende toetsterm luidt:
 • “Kandidaat is bekend met de definitie van vroegsignalering van schulden, kan beschikbare signalen ten behoeve van vroegsignalering van schulden benoemen en kan een aantal vormen van outreachend werken benoemen die in gemeentes worden gehanteerd.
 • Kandidaat kan op hoofdlijnen de aspecten van privacy alsmede de grondslagen voor gegevensuitwisseling benoemen die met vroegsignalering van schulden samenhangen”. Deze toetsterm kan getoetst worden in de MC vragen.

PE punten verdeling (bijlage F uit certificatieschema)

Voor wat betreft de PE punten geldt dat de verplichte verdeling van kennis- en vaardigheidspunten wordt losgelaten.
Daarnaast is in het certificatieschema toegevoegd dat met een aantoonbaar supervisietraject / coachingstraject van minimaal 10 uur per jaar maximaal 3 PE punten vaardigheden / 3 PE punten kennis behaald kunnen worden. Er dient een bewijs (bijv. een verklaring) te worden overgelegd dat een supervisietraject / coachingstraject van minimaal 10 uur is doorlopen.

Overige aanpassingen PE

Naast bovenstaande elementen, kunnen er PE punten worden toegekend voor andere zaken. Deze zijn terug te vinden in onderstaande opsomming.

Kennis:

 • Scholing op het gebied van kennis met betrekking tot de eind- en toetstermen van de betreffende module: algemene kennis: 1 PE punt per uur.
 • Scholing op het gebied van kennis met betrekking tot de eind- en toetstermen van de betreffende module: juridische kennis/wetgeving: 1 PE punt per uur.
 • Scholing op het gebied van kennis met betrekking tot de eind- en toetstermen van de betreffende module: recente ontwikkelingen: 1 PE punt per uur.

Vaardigheden

 • Training op het gebied van vaardigheden betreffende de praktische werkzaamheden: 1 PE punt per uur.
 • Training op het gebied van vaardigheden betreffende het omgaan met verschillende belanghebbenden/partijen: 1 PE punt per uur.
 • Training op het gebied van vaardigheden betreffende communicatie: 1 PE punt per uur.
 • Training op het gebied van vaardigheden betreffende specifieke software- applicaties op het gebied van schuldhulpverlening: 1 PE punt per uur.

Ook toe aan het uitbreiden van jouw kennis of wil je graag verdieping in een bepaald onderwerp? Filter gemakkelijk en snel tussen al onze online en klassikale opleidingen:

Ruime keuze uit opleidingen, examens, trainingen, masterclasses en webinars.

Of gebruik het filter hieronder om te zoeken

Filter

Opleidingen
E-learning Zomerkorting 10%

E-learning budgetcoach

Startdatum Vandaag
Prijs € 674,10€ 749,00
Veel mensen krijgen niet de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Brieven die ongeopend op de stapel belanden en betalingen die keer op keer worden uitgesteld. In de praktijk kampen zowel jongeren, volwassenen als ouderen met dit probleem.
KIWA 12 punten
Pe Punten sluiten
Opleidingen
Klassikaal

Opleiding budgetcoach

Eerste startdatum
Prijs vanaf€ 1.499,00
Deze praktische opleiding leidt je in 2 tot 3 maanden op tot budgetcoach. Na het volgen van deze opleiding heb je alle handvatten om gelijk aan de slag te gaan als budgetcoach.
KIWA 12 punten
Pe Punten sluiten
Opleidingen
E-learning Zomerkorting 10%

E-learning schuldhulpverlener

Startdatum Vandaag
Prijs € 854,10€ 949,00
De opleiding tot schuldhulpverlener is bestemd voor iedereen die mensen met ernstige financiële problemen wil helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
KIWA 12 punten
Pe Punten sluiten
E-learning Zomerkorting 10%

Webinar lezen van loonstrookjes

Startdatum Vandaag
Prijs € 76,46€ 84,95
Na deze webinar kun je een loonstrookje lezen, en beoordelen welke bedragen relevant zijn voor het vaststellen van het bruto en netto inkomen van de cliënt. Het invullen van de VTLB-calculator wordt zo een stuk eenvoudiger. Daarnaast krijg je meer inzichten in de loonbelasting, zodat het duidelijker wordt hoe het netto inkomen kan worden gedestilleerd uit het bruto inkomen.
Horus 2 punten
KIWA 2 punten
NVVBS 2 punten
WSNP 2 punten
Pe Punten sluiten
E-learning Zomerkorting 10%

Webinar actualisatie schuldhulpverlening

Startdatum Vandaag
Prijs € 76,46€ 84,95
Alle wijzigingen in schuldhulpverleningsland hebben enorme impact op jouw werkzaamheden als sociaal financieel hulpverlener. Het is dan ook belangrijk hiervan op de hoogte blijven. En let wel: je bent nooit uitgeleerd, want de ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op.
Horus 2 punten
KIWA 2 punten
NVVBS 2 punten
WSNP 2 punten
Pe Punten sluiten
E-learning Zomerkorting 10%

Webinar financiële gedragsverandering van cliënten

Startdatum Vandaag
Prijs € 76,46€ 84,95
Gedrag speelt niet alleen een belangrijke rol in het ontstaan van schulden, het bepaalt ook op welke wijze de cliënt omgaat met de schuldenproblematiek. Voor een succesvol en resultaatgericht traject is gedragsverandering van de cliënt cruciaal. Opgelegde verandering blijkt niet te werken, het zelf tot inzicht komen waarom verandering belangrijk is wel.
Horus 2 punten
KIWA 2 punten
NVVBS 2 punten
WSNP 2 punten
Pe Punten sluiten
16108