De laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, dit wil je weten als sociaal-financieel adviseur

Geplaatst op

De laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, dit wil je weten als sociaal-financieel adviseur

Ben jij al op de hoogte van de vele veranderingen?

‘De berekeningssystematiek van de beslagvrije voet wijzigt per 1 januari 2021. De manier zoals die tot op heden wordt toegepast is dusdanig ingewikkeld dat dit vaak mis gaat.’  Aan het woord is Fokke van der Meulen, docent schuldhulpverlening en sinds 2009 actief voor Learncare Academy. Naast de opleiding tot schuldhulpverlener verzorgt hij diverse verdiepingsmodules die met het vak samenhangen. ‘De beslagvrije voet (het bedrag dat iemand mag behouden) wordt daardoor vaak te laag vastgesteld. Het gevolg is dat een schuldenaar nogal eens onder het bestaansminimum uitkomt. De wijze van de berekening wordt per 1 januari 2021 vereenvoudigd. De beslagvrije voet wordt dan niet meer berekend op basis van de aangeleverde gegevens van de schuldenaar (daar gaat het dus steeds mis) maar aan de hand van een raadpleging door de deurwaarder bij de polisadministratie van het UWV (voor de inkomstengegevens) en de Basisregistratie Personen (voor de leefvorm). De rol van de schuldenaar verschuift daarbij van informeren naar controleren.’

Herziening beslag- en executierecht
‘Daarnaast komt er ook een herziening van het beslag- en executierecht. De regels rondom boedelbeslag en bankbeslag worden per 1 oktober 2020 stapsgewijs gemoderniseerd. De huidige wettelijke bepalingen stammen nog uit 1838 en zijn dus niet meer van deze tijd. Praktisch zal het betekenen dat een deurwaarder bij het leggen van boedelbeslag, ten opzichte van de huidige situatie, meerdere goederen ongemoeid zal laten’, aldus Fokke. ‘Daarnaast worden veel procedures gedigitaliseerd. Zo komt er een mogelijkheid tot een online aankondiging en een online veiling van roerende zaken. Dit is kostenefficiënt, want er wordt relatief eenvoudig een grote groep bereikt. Dit kan weer leiden tot een zo hogere opbrengst.’

Verandering voor sociaal financieel adviseur
‘Voor lezers van deze blog verandert er niet direct iets in hun rol als gevolg van deze wijzigingen. Wellicht dat er extra aandacht nodig is bij een beslaglegging in de vorm van een helpende hand. En als informerende taak bij de controle van de berekening. Want voor de schuldenaar zelf kan de controle van de beslagvrije voet nog best ingewikkeld is zijn. Uiteraard houden we vanuit Learncare Academy de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en staan we met raad en daad terzijde’, vervolgt Fokke. ‘Wanneer we in februari aan de slag gaan met onze extra masterclasses, dan zal er alweer meer bekend zijn over de praktische veranderingen, zoals bijvoorbeeld de relevante normbedragen. Door deze masterclasses of ons speciale webinar te volgen loop je als sociaal financieel adviseur absoluut voor in je kennis over dit onderwerp.’

Veel veranderingen gepland 
‘Er staan best veel veranderingen op stapel, onder andere in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waarbij de mogelijkheid tot een signaleringsfunctie door schuldeisers (onder andere woningverhuurders) wordt ingebouwd. De gemeente kan daarop in een aantal gevallen op eigen initiatief mensen uitnodigen voor een gesprek in plaats van dat de schuldenaar zelf contact opneemt. Daarnaast wordt het voor een gemeente straks makkelijker om gegevens van een cliënt uit te wisselen met allerlei (met name overheids)partijen zoals de Belastingdienst, SVB, DUO of met interne partijen, zoals zij die zich bezighouden met WMO de Participatie- of de Jeugdwet’, besluit Fokke. Meer weten over de onderwerpen uit dit blog? Neem contact met ons op. We helpen je graag goed én vrijblijvend.