Dit wil je weten over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Geplaatst op

Dit wil je weten over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 

Op 1 januari aanstaande wordt de nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet (het bedrag dat bij inkomensbeslagen moet worden vrijgelaten) van kracht. Deze wet is tot stand gekomen door het initiatief van gerechtsdeurwaarders, die vonden dat het tijd was om een juiste berekening van de beslagvrije voet te borgen. 

Geautomatiseerde rekenmodule
In basis gaat het om een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet objectief berekent. Daarbij maakt men gebruik van gegevens van het UWV, de Basisregistratie Personen en de Belastingdienst. Wanneer dat nodig is kan een gerechtsdeurwaarder handmatig aanvullende of afwijkende gegevens in de module invoeren. Op dit moment is, onder de nu geldende wetgeving, de basis van de beslagvrije voet gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm die van toepassing is. Vanaf 1 januari aanstaande wordt de beslagvrije voet gemaximeerd tot een bepaald bedrag dat is gebaseerd op het belastbaar inkomen. Bovendien wordt er altijd een minimum van 5% van het netto-inkomen ingezet om schulden af te lossen. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan de beslagvrije voet tijdelijk hoger of lager worden vastgesteld. Denk dan aan zaken als hoge woonlasten of het privégebruik van de zakelijke auto.

Centralisering bij een inkomstenbron
Door deze nieuwe regelgeving is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om op meerdere inkomstenbronnen gelijktijdig beslag te leggen, omdat er gewerkt wordt met een geautomatiseerde, digitale beslagvolgorde. Daarmee worden cumulatieve beslagen op periodiek inkomen zoveel mogelijk centraal bij één inkomstenbron belegd. Burgers kunnen later, als de digitale rekenmodule ontwikkeld is, hun eigen beslagvrije voet checken via website schuldenwijzer.nl. 

Bron: website Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

16108