Record aantal mensen klopte aan voor schuldhulp – NVVK cijfers 2017

Geplaatst op

Record aantal mensen klopte aan voor schuldhulp – NVVK cijfers 2017


Het rapport van het NVVK is gepubliceerd en laat hiermee de schrijnende situatie van mensen met een (problematische) schuldsituatie goed zien.
Het aantal mensen dat bij de schulphulpverlening aanklopten is nog elk jaar in een stijgende lijn. In 2016 waren dit 89.300 mensen en in 2017 waren dit er 94.700.
De gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers.

Niet eerder meldden zoveel mensen met financiële problemen zich bij leden van de NVVK. De schuldenproblematiek blijft complex. Een fenomeen dat daaraan bijdraagt, is de ontstane schuldenhandel van de laatste jaren waarbij schuldeisers hun vorderingen op consumenten grootschalig doorverkopen aan incassobureaus.

Schuldhulpverleners leveren meer maatwerk
De oorzaken van de schuldenproblematiek zijn hardnekkig en complex en de branche is volop in beweging. Het dienstenpakket is in de laatste jaren verder uitgebreid en er wordt steeds meer maatwerk geleverd.

Preventie door vroegsignalering
Op het moment dat mensen met schulden vroegtijdig opgespoord kunnen worden, zijn er meer mogelijkheden om deze mensen hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich kunnen ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Bij vroegsignalering worden signalen van schuldeisers, dat mensen hun rekeningen niet betalen, door de schuldhulpverlening gebruikt om bij mensen aan te kloppen en gepaste hulp te bieden.

De gemiddelde schuldenaar
Uit de cijfers blijkt wederom dat het bij de aanmeldingen bij de schuldhulpverlening het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande man van middelbare leeftijd die moet rondkomen van een laag inkomen, veelal vanuit een uitkering. Deze groep komt vaker in de financiële problemen na life-events zoals onder andere scheiding, ziekte of baanverlies.

Meest voorkomende schuldeisers in het schuldenpakket
De grootste schuldeisers in Nederland zijn de incassobureaus. De meeste schulden die door deze incasso-ondernemingen worden geïnd, worden echter geïncasseerd namens een opdrachtgever.

Bekijk hier hoe het incassotraject van schuldeisers verloopt.

Incassobureaus zijn dus opdrachtnemers van de schuld-eigenaar, zoals bijvoorbeeld de banken. Naast deze incassobureaus zijn de vijf grootste schuldeisers bij NVVK-leden:

  • Belastingdienst
  • Zorgverzekeraars
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  • Regionale belastingen en heffingen
  • Woningbouwcorporaties

Bekijk het rapport hier