Masterclass zorgstelsel

Klassikaal
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8 gebaseerd op 65 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
4 uur
Certificaat
PE certificaat
Prijs virtueel / klassikaal
€ 299,00€ 349,00

PE punten

Horus 4 punten
KIWA 4 punten
NVVBS 4 punten
WSNP 4 punten
Masterclass-zorgstelsel, ervaren docenten, Bart Seegers, masterclasses, financiële opleider

Locaties en startdatum

Kies hieronder de gewenste locatie en startdatum.

Toon startdata voor:
E-learning budgetcoach NEN 8048 e-learning schuldhulpverlener

12 november 2024 in Virtual Classroom

Virtual classroom
Online lessen volgen vanuit huis
Startdatum: 12 november 2024

Planning

 • 12-11-2024 van 13:00 tot 17:00
Sluiten
Inschrijven

Beschrijving

In 2015 is er veel in ons zorgstelsel gewijzigd. De AWBZ (Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten) is vervangen door de Wlz (Wet langdurige zorg), waarbij niet alleen de naam, maar er ook de inhoud is veranderd. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de AWBZ is dat de zorg dichter bij de cliënt is gebracht. Cliënten moeten zolang mogelijk in de thuissituatie ondersteund of begeleid worden. Deze vorm van zorg is overgedragen naar de gemeenten en zijn ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De wijziging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat de zorgverzekeraar langer financieel verantwoordelijk is voor mensen die langdurig ziek zijn. Hierdoor is er voor hen de prikkel ontstaan om meer preventief en gericht op herstel te werk te gaan.

Qua uitvoering geldt dat de Wlz door de overheid en gemeente wordt georganiseerd en dat alle zorg vanuit de Zvw en de aanvullende verzekeringen door de zorgverzekeraars wordt ingekocht en vergoed.

In deze masterclass wordt uitgelegd wie in aanmerking komt voor zorg, vanuit welke wet, wie de zorg levert, waar de zorg aangevraagd kan worden, of er sprake is van een eigen bijdrage en hoe je deze kan berekenen.

We behandelen hoe en wanneer iemand in aanmerking komt voor een indicatie en een persoonsgebonden budget

Voor wie

De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, budgetcoaches,  schuldregelaars, bewindvoerders Wsnp, Civiele Bewindvoerders.

Deelname certificaat

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt voor de masterclass online aangeboden. Als extra voorbereiding willen wij jou vragen om het lesmateriaal alvast door te lezen. Je zult de inloggegevens voor de start per e-mail ontvangen. Je hebt tot einde van het jaar toegang tot het lesmateriaal, alle nieuwe updates ontvang je ook en je kunt contact houden met de docent. Graag een laptop/Ipad meenemen naar de bijeenkomst.

Voorbereiding

Voorafgaand is het mogelijk om een casus op te sturen.
De casus kan één week voor de start van de bijeenkomst per e-mail worden doorgegeven aan: info@learncare.nl

Tijdsduur

De module wordt verzorgd in één dagdeel van 13:30 uur t/m 17:30 uur.

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15

Bekijk het Programma

Programma

Met de wet WIZ moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven.
De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.
Daarnaast krijgen Gemeenten in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie).

De manier waarop je zorg inkoopt is onlangs met de persoonsgebonden budget (PGB) veranderd.
Kortom voldoende wijzigingen en aanpassingen om tijdens deze Masterclass de punten op de i te zetten.

De onderwerpen die behandelt worden:

 • Wet langdurige zorg(WLZ)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Persoonsgebonden Budget
 • Onverzekerden en wanbetalers
 • Alfahulp
 • Mantelzorg

Kosten

Deelname kosten: Virtueel € 299,- en klassikaal € 349,-. Vrijgesteld van btw.

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.

Wat onze klanten vertellen