4 van de 10 huwelijken eindigen in scheiding

Geplaatst op

4 van de 10 huwelijken eindigen in scheiding


De vakantie een hoogseizoen voor echtscheidingen. Scheidende ouders voelen zich vaak ten onrechte schuldig tegenover hun kinderen, schrijft Steven de Winter in dit artikel van het NRC.

Dat er veel scheidingen plaatsvinden is een feit. Immers eindigen 4 van de 10 huwelijken in een scheiding. Een echtscheiding is vaak een langdurig, emotioneel en kostbaar proces. Scheidende echtparen laten zich helaas (wel begrijpelijk) leiden door hun emoties, waardoor de verstoorde verhouding nog verstoorder kan worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de (financiële)toekomst van de partners en hun kinderen. Hoe leidt je zo’n scheidingsproces toch in goede banen?

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het, ook na de beëindiging van een relatie van zijn ouders, contact heeft met beide ouders. Ouders moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Het komt nog te vaak voor dat de vermogensrechtelijke gevolgen van scheidingen veel aandacht krijgen, maar dat de zorgplicht voor kinderen onvoldoende aandacht krijgt. De praktijk wijst uit dat het niet goed regelen van deze zorgplicht een bron is van veel frustraties tussen partners, maar ook tussen kinderen en hun ouders.

Ouderschapsplan met concrete afspraken
In het ouderschapsplan wordt getracht dit te ondervangen door concrete afspraken te maken over de rol van ouders en hun kinderen. Gedurende het opstellen van het ouderschapsplan worden de ouders gedwongen in ieder geval na te denken over welke invulling zij willen geven aan het ouderlijk gezag na scheiding.
Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Met deze wet hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden binnen het Burgerlijke Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Met deze wet wordt beoogd de scheidings- en omgangsproblematiek te verminderen. Essentieel onderdeel van deze wet is het verplichte ouderschapsplan. Dit moet er voor zorgen dat ouders gaan nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding.

Ouders met minderjarige kinderen moeten bij het verbreken van de relatie een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.
Ouders kunnen zelf bepalen welke afspraken vast worden gelegd in het ouderschapsplan. Bij een verzoek tot echtscheiding toetst de rechter ambtshalve of de gemaakte afspraken in het belang van het kind zijn. Deze toets is van belang om te voorkomen dat onderlinge afspraken tussen scheidende ouders er op gericht zijn de eigen belangen te waarborgen in plaats die van de minderjarige kinderen. Hoewel de ouders bepalen welke afspraken er in het ouderschapsplan komen, stelt de wet wel een aantal minimum vereisten. De onderwerpen, waarover de ouders afspraken moeten maken, zijn de meest essentiële punten bij de uitoefening van het gezamenlijk gezag. Het ouderschapsplan moet minimaal de volgende afspraken bevatten:

1 verdeling van de verzorging en opvoeding van kinderen
2 de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
3 hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Volgens de wet (Artikel 815 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) dient elk verzoekschrift tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, een ouderschapsplan te bevatten. Het ouderschapsplan is een ontvankelijkheidsvereiste. Dit betekent dat een rechter de echtscheiding niet zal uitspreken als er geen ouderschapsplan is opgemaakt en aanwezig is.

Heb jij affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken en ben je daarnaast sociaal en communicatief vaardig? Ga jij het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg? Volg dan de e-learning scheidingscoach. Een intensieve praktijkgerichte opleiding voor iedereen die mensen in moeilijke omstandigheden van dienst willen zijn

Deze opleiding volg je online inclusief 2 praktijkdagen.