De bekende PE-punten: weet jij hoeveel je er nog precies halen moet?

Geplaatst op

De bekende PE-punten: weet jij hoeveel je er nog precies halen moet?

Heb jij je PE-punten voor dit jaar al binnen? We nodigen je van harte uit om even snel te checken hoeveel jij er, al is het alleen al vanuit de verplichting die je branchevereniging met zich meebrengt, exact moet behalen. Zijn er onduidelijkheden, of heb je na het lezen van dit blog nog vragen, neem dan vooral contact met ons op. We leggen je graag uit hoe een en ander in elkaar steekt mochten er onduidelijkheden zijn. Ook goed om te weten: trainingen en educatieve activiteiten zijn, met het oog op de aangescherpte coronamaatregelen, net zoals onderwijs uitgezonderd van het verbod op samenkomst. Concreet betekent het dat jouw klassikale training gewoon doorgaat! Uiteraard hanteren we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat je 100% veilig je lessen kunt volgen.

Stephanie Hesterman, directeur van Learncare Academy licht toe: ‘Het onderhouden van vakbekwaamheid is ook nu hartstikke belangrijk, wet- en regelgeving verandert immers continu en juist dan is het zaak, ook in het belang van de betrokken cliënten, om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van relevante wijzigingen. Wij bieden een breed scala aan (online) webinars en (klassikale) masterclasses om sociaal financieel-adviseurs op een kwalitatieve manier te voorzien van de benodigde PE-punten. We zijn inmiddels ook voor diverse beroepsverenigingen als erkend PE-trainer bevoegd. En daar zijn we best trots op.’

De eisen op een rijtje
in onderstaand overzicht hebben wij getracht alle geldende eisen zo overzichtelijk mogelijk voor je samen te vatten. Zijn er vragen, neem dan contact op.

Bureau Wsnp
Elke Wsnp-bewindvoerder wordt geacht jaarlijks tenminste 12 punten te behalen door bijscholingsactiviteiten.
Een herintredende Wsnp-bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp heeft gewerkt, dient in het eerste jaar van herintreding 18 punten te behalen. Learncare Academy heeft zowel van het bureau Wsnp als van de Raad van Rechtsbijstand een keurmerk ontvangen als erkende opleider.

BPBI
Jaarlijks moet iedere bewindvoerder of inkomensbeheerder minimaal 8 scholingspunten behalen door deelname aan scholingsactiviteiten. Dit komt overeen met 8 scholingsuren.

Kiwa (Persoonscertificering Schuldhulpverlening NEN 8048)
Tot 2020 moesten certificaathouders schuldhulpverlener, tussen hun certificering en hercertificering in, 6 punten ‘Kennis’ en 6 punten ‘Vaardigheden’ halen door bepaalde Permanente Educatie-bijscholingen te volgen. De verdeling van 6 om 6 punten bleek in de praktijk lastig. De verdeling van de PE-punten bestaat daarom ook sinds dit jaar niet meer. Per 2020 moeten er daarom een totaal van 12 PE-punten behaald worden en maakt de verdeling tussen Kennis en Vaardigheden niet meer uit.

VeWeVe
Gecertificeerde leden van VeWeVe dienen te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsprotocol, onder andere zichzelf en/of hun personeel te scholen. Elk lid heeft een opleidingsplan dat waarborgt dat alle bewindvoerders, curatoren of mentoren jaarlijks deelnemen aan (bij)scholing en opleiding. Elke medewerker dient deel te nemen aan twee scholingsactiviteiten per jaar. Hieronder vallen ook symposia.

NBPB
Alle bewindvoerders verbonden aan het kantoor dienen 16 studie-uren per kalenderjaar te behalen waarvan minimaal 8 gecertificeerde studie-uren. Alle medewerkers met dossierinhoudelijke taken verbonden aan het kantoor dienen 5 gecertificeerde studie-uren per kalenderjaar te behalen.

Op zoek naar online of klassikale studiemethodes om je PE-punten te behalen?
Op onze website vermelden we duidelijk voor welke opleiding/masterclass of webinar jij PE-punten krijgt.
Elk webinar geeft je recht op 2 PE-punten en een masterclass kan je zelfs 4 tot 12 PE-punten opleveren. Uiteraard zijn ook onze (online) opleidingen PE-punten waard.
Het gaat dan bijvoorbeeld om zowel de online als klassikale opleiding tot schuldhulpverlener, Budget Life Planner, Begeleiden van ondernemers met schulden en de opleiding tot scheidingscoach.

Benieuwd naar het aanbod van alle PE-punten? Je bekijkt het hier.
Wil jij je kennis verdiepen en je cliënten nog beter adviseren? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op. We drinken graag een (virtuele) kop koffie met je om te praten over het méést interessante vak van de wereld. En we wensen je een leerzaam najaar toe waarin je blijft beseffen hoe mooi en waardevol het vak is dat je gekozen hebt.

16108