Let op! Voldoet jouw financieel advies aan de wet- & regelgeving 2023?

Geplaatst op

Nieuwe noodfondsen, toegankelijkere steun en de wijzigingen in het belastingstelsel hebben invloed op jouw financieel advies. Dit is wat je als budget-coach of sociaal financieel adviseur moet weten:

Hoewel de overheidsplannen voor 2023 nog onzeker zijn, is het direct van invloed op onze financiële situatie. Bart Seegers, docent Learncare Academy en expert in financiële wet- en regelgeving, volgt alle ontwikkelingen met een kritisch oog. Hij praat je bij over de nieuwe route van de overheid, en hoe je dat als sociaal financieel adviseur en budget-coach vertaalt naar jouw klanten.

Armoedebeleid: WSNP wordt toegankelijker

“De toepassing WSNP is de afgelopen jaren ernstig teruggelopen. De overheid wil de WSNP toegankelijker maken, en zo de steun uitbreiden. Ze geven de rechter meer vrijheid om van de strenge beoordelingsfactoren af te wijken, bij ‘schrijnende’ gevallen. Een persoonlijke motivatie kan de zaak dus nog redden. Daarbij is het toetsingscriteria van handelen ‘ter goede trouw’ verkort van vijf jaar naar drie jaar. Dat wil zeggen dat de gokschuld die vier jaar eerder is opgebouwd, niet meer wordt beoordeeld.”, legt Seegers uit.

Uitbreiding vroegsignalering met Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

“De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening stelt woningcoöperaties, energie maatschappijen, waterschappen en zorgverzekeraars verplicht om melding te doen van oplopende betalingsachterstanden van hun klanten. Zij dienen uiteraard zelf met de klant tot een oplossing te komen, echter moeten ze bij aanhoudende problematiek ook melding maken bij de gemeente. Vroegsignalering, noemen ze dit. Hierdoor kan de gemeente actief ondersteuning bieden aan inwoners in geldnood.”

“Deze aanpak wordt nu ook ingezet om de financiële problematieken onder jongeren te kunnen beperken. Er is een pilot gestart met gemeente Amsterdam en het DUO.”, voegt Seegers toe.

Sociale wetgeving voor koopkrachtstijging: Minimumloon 2023 stijgt

“De overheid voert wetsverbeteringen door, om de koopkracht te herstellen. Eén daarvan is de verhoging van het minimumloon met 10,15% voor alle leeftijdsgroepen. Dat heeft dus ook direct impact op alle uitkeringen die zijn gekoppeld aan minimumloon, zoals AOW-, ANW-, Bijstandsuitkering, WAJONG etc.”

Tot 1 april 2023 verbod op afsluiting en noodfonds voor oplopende schuld

Zelfs de historisch hoge energiekosten leiden tot financiële problemen. Nieuwe steun wordt beschikbaar gesteld en helaas ook misbruikt, ten slechte van de begunstigde. Dit zegt Seegers over de nieuwe ontwikkelingen:

  1. “Overheid besluit dat er tot 1 april 2023 geen afsluiting van water, stroom en gas mag plaatsvinden, zonder uitzondering.”
  2. Noodfonds vanuit de overheid financiert oplopende achterstanden. “De bedoeling is dat alle huidige schulden bij energiemaatschappijen worden bevroren en de nieuwe oplopende schulden worden gefinanceerd vanuit een noodfonds dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld.”, vertelt Seegers.
  3. Wanneer wordt het prijsplafond ingevoerd? “De tussentijdse oplossing van de maandelijkse vergoeding ad. 190 EUR, levert nu al moeilijkheden.”, geeft Seegers toe. “Er zijn verschillende energieleveranciers die deze vergoeding direct verrekenen met betalingsachterstanden. Het zorgt dus niet altijd voor de bedoelde financiële verlichting en verhoogt zo niet de koopkracht. Dat betekent dat Den Haag er een nieuwe zorg bij heeft. De verwachting is dat de maandelijkse bijdrage wordt uitgekeerd tot het prijsplafond is ingeregeld. Er moet nu dus worden gekeken naar hoe dit daadwerkelijk gaat helpen om de koopkracht te bevorderen.”

Kinderopvang wordt nagenoeg gratis

“Om meer mensen in staat te stellen te werken én werken rendabel te maken, bestaat het plan om de kinderopvang nagenoeg gratis te maken. De overheid wil naar een vergoeding van 96% toewerken, ongeacht de hoogte van het inkomen.”

Rekentool SVB helpt budgetteren

“De pensioenleeftijd-rekentool helpt je bij de budgetplanning. De AOW- leeftijd is ondertussen verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden, ondanks de coronapandemie en oversterfte. Cliënten of jij als budgetcoach / adviseur, kunnen met deze tool van de svb.nl uitrekenen wat de aannemelijke pensioenleeftijdsgrens wordt.”

De volgende keer vertelt expert Bart Seegers over nieuwe fiscale voordelen en de belangrijker wordende rol van de sociaal financieel adviseur. Lees hier wat er nog meer van invloed is op jouw rol als sociaal financieel adviseur, in deze crisistijden. 

We volgen de ontwikkelingen in de praktijk altijd op de voet! In de maanden december en januari zijn we dan ook weer druk aan de slag om ons lesmateriaal te actualiseren. Zo is jouw opleiding tot budgetcoach, schuldhulpverlener, beschermingsbewind of andere opleidingen en masterclasses altijd actueel en praktijkgericht!