Opleiding schuldhulpverlener NEN 8048

 

Professionele schuldhulpverlener met het erkende vakbekwaamheid certificaat.

Algemeen
Schuldhulpverlening is een prachtig vak, maar niet makkelijk.
Het is een vak voor doorzetters. Het vak vraagt een groot empathisch vermogen, maar tegelijkertijd dien je ook in staat te zijn om de problemen van cliënten van je af te kunnen zetten.

Praktijk en theorie
Schuldhulpverlener is een vak wat je vooral leert in de praktijk.
‘leren door doen’. Dit is een belangrijk component in deze opleiding.
Echter is het van belang dat er een goede theoretische basis is.
Onze opleiding schuldhulpverlener geeft voldoende handvatten om in de praktijk te kunnen starten. We volgen de opzet van de NEN 8048-2 Persoonscertificering Schuldhulpverlening.

Wat onderscheidt een door Learncare opgeleide Schuldhulpverlener van een gewone Schuldhulpverlener?
Een Learncare Schuldhulpverlener kan goed op zijn eigen handelen reflecteren. Hij is zich bewust van zijn eigen gedrag en de invloed hiervan op de omgeving (de cliënt). Hij durft zijn eigen handelen ter discussie te stellen en kijkt kritisch naar zijn eigen functioneren. Hij heeft oog voor het effect van zijn handelen op de cliënt. Bij een Learncare opgeleide Schuldhulpverlener staat het welzijn van de cliënt voorop.

Het gevaar van schulden
Een persoon met financiële zorgen (wat ook een effect heeft op het gezin) en met wie het steeds slechter gaat, heeft vaak niet de kracht en het vermogen zelf de draad weer op te pakken. Door niet oplosbare schulden of een faillissement kunnen mensen hun maatschappelijke status verliezen. Als een bepaalde grens eenmaal bereikt is, en de sneeuwbal van geldschaarste voortrolt, zijn de problemen niet meer te overzien. Niet alleen voor de persoon met schulden zelf, maar ook voor eventuele kinderen in het gezin. Zonder voldoende financiële middelen wordt de kans voor kinderen op een goede opleiding en vervolgens een goede baan steeds kleiner. En als kinderen geen kans krijgen zich te ontwikkelen, kan dat leiden tot een manier van leven die generaties kan voortduren. Helaas groeien steeds grotere groepen kinderen ook in Nederland op onder de armoedegrens.

  Deze praktische opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en/of gemeenten of andere belangstellenden die in de schuldhulpverlening werkzaam zijn of dat willen gaan doen.

Opleiding integrale schuldhulpverlening bij Learncare
Onze opleiding is mede gericht om optimaal te kunnen communiceren met cliënten middels inzicht in moderne communicatie technieken.
Deze integrale aanpak gericht op toekomstperspectief voor cliënten begint zijn vruchten af te werpen. Steeds meer organisaties gaan er toe over onze opleiding tot schuldhulpverlening in te kopen.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze opleiding is een HBO vooropleiding of aantoonbaar HBO denk- en werkniveau nodig. Mocht je niet zeker zijn dan kun je je C.V. per e-mail sturen naar: info@learncare.nl

Doelgroep en vooropleiding
Voor het volgen van deze opleiding is een HBO vooropleiding of aantoonbaar HBO denk- en werkniveau nodig.

Niveau
HBO niveau

Welke beroepsmogelijkheden zijn er?
Na het afronden van de opleiding kunt u als schuldhulpverlener bijvoorbeeld werken bij:

 • Schuldhulpverlener;
 • Budgetcoach;
 • Budgetbeheerder;
 • Casemanager schuldhulp.

U kunt ook werken bij:

 • Budgetcoach.nl;
 • Gemeenten;
 • Woningbouwcorporaties;
 • Ondernemingen;
 • Private schuldhulpbureaus;
 • Instellingen voor budgetbeheer;
 • Zorgcentra / instellingen.

Een goede schuldhulpverlener begint bij inzicht in eigen kwaliteiten en minpunten. Daarnaast is het van belang dat de communicatie helder en duidelijk verloopt, hier besteed ik veel aandacht aan. Door het begeleiden van mijn eigen klanten blijf ik op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn mijn lessen niet alleen theoretisch maar ook zeer praktijkgericht.Docent I. Schouten

Samen online leren

Tijdens de klassikale bijeenkomsten krijg je alle benodigde theoretische kennis aangereikt om aan de slag te gaan als Schuldhulpverlener. Samen met je medecursisten heb je de mogelijkheid om online aan de slag te gaan met opdrachten. Samen leren om zo nog beter resultaat te behalen. In de online omgeving ontvang je diverse examentrainingen en opdrachten om je extra goed voor te bereiden op de examens SHV I, II en III. Liever leren via mobiel of tablet? Dat kan met onze gratis memotrainer App. Dagelijks ontvang je vragen en heb je de mogelijkheid om een examendatum in te stellen om zo gericht te trainen.

 • 17 unieke webcolleges ter ondersteuning van het lesmateriaal
 • Inclusief handige memo trainer waarbij je dagelijks kunt oefenen met examenvragen
 • Samen leren met je medecursisten voor nog beter resultaat

Programma

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met de methodiek van ‘ervarend leren’. De opleiding vindt plaats in een praktische setting met gebruik van simulaties, cases uit de realiteit en oriëntatie op het werkveld. Ook literatuurstudies en het uitvoeren van verschillende opdrachten maken deel uit van de opleiding.

Doel van deze opleiding
Met deze opleiding doe je kennis op van de processen binnen het vakgebied schuldhulpverlening.
Tevens is deze opleiding een zeer praktijkgerichte voorbereiding op de examens Persoonscertificering Schuldhulpverlening Module SHV I, SHV II en SHV III van Kiwa Nederland B.V. en conform de eisen als omschreven in de NEN 8048.

Het staat voor een ieder vrij om deel te nemen aan de NEN 8048 examens. Als je geslaagd bent voor een examen SHV I, II of III heeft, certificeer je je persoonlijk als schuldhulpverlener en wordt je ingeschreven in het register Schuldhulpverlener van Kiwa Nederland B.V. Meer informatie over de NEN 8048 examen tref je hier aan.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
-Traject Inleiding en achtergronden

In deze bijeenkomst staat het proces van schuldhulpverlening centraal waarbij de focus ligt op het proces tot en met het intakegesprek. Ook worden ontstaansgeschiedenis van schulden, verschillende schuldensoorten en problematische schuldsituaties behandeld. Er is aandacht voor de wettelijke kaders waarin de schuldhulpverlener opereert en er wordt stilgestaan bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Ten slotte wordt er ingegaan op het incassotraject van schuldeisers en op de verschillende soorten schuldeisers.

Bijeenkomst 2:
-Manieren om schulden op te lossen
-Budgetcoaching

Deze dag komen we nog even terug op het berekenen van de afloscapaciteit. Verder wordt dieper ingegaan op diverse mogelijkheden om schulden op te lossen, zoals herfinanciering, schuldsanering en schuldbemiddeling conform het 120 dagenmodel en conform de Gedragscode Schuldregeling, betalingsvoorstellen etc. Ook budgetcoaching wordt deze dag behandeld. Aan de orde komt de vraag hoe je gedragsverandering kunt bewerkstelligen bij de cliënt. De systematiek van de Motiverende Gespreksvoering (ook wel Motivational Interviewing genoemd) komt hierbij aan bod.

Bijeenkomst 3
-Traject Schuldhulpverlener
-Vrij te laten bedrag
-Belastingen

‘s Ochtends krijgt de financieel technische kant van de schuldhulpverlening de aandacht. In deze ochtendmodule gaat het over het berekenen van het Vrij te laten bedrag (VTLB) en de afloscapaciteit volgens de Recofa rekenmethode. Welk inkomen reken je mee in je berekening en welk inkomen niet? Er wordt aandacht geschonken aan de beslagvrije voet en aan wettelijke en nominale correctieposten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van een betalingsvoorstel aan schuldeisers waarbij rekening gehouden wordt met de (wettelijke) richtlijnen die er zijn.

Een context voor wat betreft inkomstenbelasting wordt tijdens de middag aangebracht. Je krijgt praktische tips waarmee je het inkomen van de cliënt kunt beïnvloeden.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Het boxenstelsel;
 • Het begrip partnerregeling;
 • Persoonsgebonden aftrek;
 • De eigen woningregeling.

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen krijg je een theoretisch kader aangereikt dat in het belang is voor de schuldhulpverlening.

-De schuldhulpverlener in relatie tot zijn cliënt en derden

Deze dag staat geheel in het teken van de communicatie. Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten van een schuldhulpverlener. Naast de theorie over verschillende gesprekstechnieken, zoals grenzen stellen, het achterhalen van problemen, feedback geven, omgang met weerstanden, leren motiveren, slecht nieuws geven, wordt er ook veel geoefend om je vaardiger te maken in je communicatie.

Om goed aan te sluiten bij je eigen leervragen wordt er aan het begin van de les gevraagd, wat je eigen verbeterpunten zijn op het gebied van communicatie. Als je dit weet te verwoorden dan kan de trainer er rekening mee houden tijdens zijn programma, de lesinhoud daar op aanpassen, en je zo goed mogelijk trainen.

Examentraining Module SHV I:
Aanmelding, intake, crisisinterventie, informatie & advies, verwijzing naar derden, opstarten van de WSNP, stabilisatie, Duurzaam financiële dienstverlening (DFD en Budgetbeheer).

Inhoud examentraining:

 • Wet- en regelgeving;
 • Oefenen multiple choice vragen;
 • Oefenen casus schriftelijk;
 • Oefenen assessment.
Bijeenkomst 6: NEN 8048
Examentraining Module SHV II:
Stabilisatie, budgetbeheer, betalingsvoorstel (herfinanciering, betalingsregeling), schuldregeling (saneringskrediet, schuldbemiddeling) en nazorg.

Examentraining Module SHV III: NEN 8048
Communicatie en coaching binnen de schuldhulpverlening; budgetcoaching, informatie & advies en nazorg.

Inhoud examentraining:

 • Wet- en regelgeving;
 • Oefenen multiple choice vragen;
 • Oefenen casus schriftelijk.
 • Webcolleges ter ondersteuning van het lesmateriaal;
 • Inclusief handige memo trainer waarbij je dagelijks kunt oefenen met examenvragen;
 • Samen leren met medecursisten voor een nog beter resultaat;
 • 12 maanden toegang tot het online platform;
 • Contact met de docent;
 • Laptop/Ipad benodigd tijdens de bijeenkomsten. In het online platform staat het lesmateriaal welke te downloaden is.

Voorbereiding en studiebelasting
Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van huiswerkopdrachten dien je rekening te houden met een studiebelasting van ca. 5 – 10 uur per studiebijeenkomst.

Deelname certificaat
Als afronding van de opleiding is het maken van de scriptie Sociale Kaart een vereiste. Met een beoordeling van minimaal een 6 wordt het deelname certificaat uitgereikt.

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 14

Examen SHV I, II en III NEN 8048
Je kunt je persoonlijk certificeren als schuldhulpverlener met de Persoonscertificering Schuldhulpverlening voor het examen van Module SHV I, SHV II en SHV III.

 • Gemakkelijk online examen afleggen op één van de 19 locaties in Nederland.
 • Examens ook op zaterdag en in de avond
 • Examenlocaties door heel Nederland
Bekijk examens persoonscertificering

Kosten en data

Deelname kosten: € 2.499,-

Aanvullende kosten:

 • Digitaal lesmateriaal is gratis. Lesmateriaal thuis ontvangen €39,95.

De kosten voor de examens persoonscertificering:

 • SHV I: (theorie examen + praktijk-assessment) € 520,-
 • SHV II: (theorie examen) € 289,-
 • SHV III: (theorie examen) € 289,-
 • De kosten voor het aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is € 30,00. Belangrijk te weten is dat het aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) naar je wordt gestuurd na betaling van het examen. Het duurt ongeveer 3 tot 4 weken voordat je deze weer retour ontvangt van de gemeente.
 • De kosten voor het document NEN 8048-1:2013 is € 47,92. Aangezien dit niet een openbaar document is, dien je dit document te bestellen voor deze opleiding. Dit kun je doen via de website www.nen8048.nl.

Bovenstaande extra kosten zijn niet inclusief de opleiding


Inschrijven

Utrecht
22 maart 2018
09:00
17:30
+
Eindhoven
29 mei 2018
09:00
17:30
+
Amsterdam
11 september 2018
09:00
17:30
+
Alkmaar
10 oktober 2018
09:00
17:30
+
Utrecht
9 november 2018
09:00
17:30
+

Service na de opleiding

Wij vinden het belangrijk dat je na de opleiding er niet alleen voor staat.
Na de opleiding heb je de mogelijkheid om binnen 12 maanden een gratis webinar te ontvangen. Je hebt de keuze uit het webinar aanbod.
Het webinar aanbod is erg divers waardoor jij je nog eens extra kunt verdiepen in een onderwerp naar keuze.

Kennis- en expertisecentrum
Heb je na de opleiding nog vakinhoudelijke vragen? Dan kun je kosteloos terecht bij onze kennis- en expertisecentrum.


Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen