Energieschuld en maatwerk

Geplaatst op

De stijgende energieprijzen rijzen de pan uit. Dit zorgt niet alleen voor veel onrust bij je cliënten, maar ook lang niet alle sociaal-financieel adviseurs weten hoe zij de eindjes aan elkaar moeten knopen voor hun cliënten. Er was veel onduidelijkheid wie er allemaal aanspraak kon maken op de energietoeslag, maar ook welke gevolgen die zou hebben. Veel gemeenten hebben inmiddels de energietoeslag uitgekeerd. Daarbij was ook nog eens onzeker of de energietoeslag buiten de boedel valt en zo ja, onder welke voorwaarden. Het besluit is nu genomen. Recofa heeft besloten dat de energietoeslag buiten de boedel valt en dat de extra energiekosten niet aangetoond hoeven te worden.

Schuldenaren tussen wal en schip

Een aantal schuldenaren zal mogelijk tussen wal en schip raken, omdat hen de toeslag niet wordt toegekend, maar zij wel te maken krijgen met fors gestegen voorschotten. Recofa geeft in haar bericht aan dat, indien nodig, deze (extra) kosten worden gecorrigeerd in de berekeningen van het vrij te laten bedrag. Het is en blijft maatwerk en er zal per zaak bekeken moeten worden en er zal toestemming gevraagd moeten worden aan de rechter-commissaris. 

Online voorjaarsbijeenkomst belastingdienst 02 juni

Tijdens het webinar van 2 juni neemt de belastingdienst je mee naar de afgelopen aangifteperiode, maar bespreken ook de ontwikkelingen rondom belastingen en toeslagen, machtigingen, samenwerken en invordering. Tijdens ons online congres in de week van het geld gaf Ellen Baas van de belastingdienst al een tipje van de sluier namelijk, dat er tijdens dit webinar een aantal belangrijke zaken rondom machtigingen voor bewindvoerders besproken gaan worden, een interessante webinar om bij aanwezig te zijn!

Aankomende masterclasses inclusief PE-punten

Masterclass Coachen en motiveren, 6 PE-punten, start 17 juni

Wil je niet langer discussiëren met een klant of stuk lopen op de houding van de cliënt?
Door het volgen van deze masterclass leer je hoe je door de juiste gesprekstechnieken te gebruiken sturing houdt in het gesprek, aan bewustwording werkt bij je cliënt en deze weer in beweging krijgt. Naast bewustwording draagt coaching bij aan de motivatie van de cliënt, een onmisbare stap bij gedragsverandering.
Meer informatie 

Masterclass Communicatiestijlen, 6 PE-punten, start 17 juni

Circa 90% van misverstanden, onbegrip, weerstand en irritaties tussen mensen ontstaan namelijk door een verschil in communicatiestijl. Het gaat er dan helaas niet meer om WAT er wordt gezegd, maar HOE iets is gezegd. Om een effectief en succesvol (zakelijk) gesprek te voeren is het noodzakelijk om meer te weten over de diverse communicatiestijlen en hoe je daar succesvol op in kunt spelen tijdens een gesprek.
Meer informatie 

Prima opleiding, goede docent en een mooie groep.

Kleine, maar leuke, groep, mooie locatie, uitstekende verzorging. De docent was zeer ter zake kundig en kon de stof goed overbrengen. Praktijkgericht. Kortom een welkome aanvulling op mijn werk.

Uitstekend!

Had hoge verwachtingen en die zijn uitgekomen. De docent(en) was goed. De klas was niet te groot niet te klein qua samenstelling.

Masterclass Effectief communiceren met cliënten, 6 PE-punten, start 23 juni

Gedrag speelt niet alleen een belangrijke rol in het ontstaan van schulden, het bepaalt ook op welke wijze de cliënt omgaat met de schuldenproblematiek. Voor een succesvol en resultaatgericht traject is gedragsverandering van de cliënt cruciaal. Opgelegde verandering blijkt niet te werken, het zelf tot inzicht komen waarom verandering belangrijk is wel. 
Meer informatie 

Masterclass Echtscheiding, 6 PE-punten, start 24 juni

Als sociaal financieel hulpverlener zal je met enige regelmaat te maken krijgen met echtscheidingen. Wist je dat uiteindelijk 34% van de huwelijken in een echtscheiding eindigt? In deze workshop wordt er met name aandacht besteedt aan de financiële gevolgen van het eindigen van het huwelijk, geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen.
Meer informatie 

Masterclass Psychologisch budgetgedrag, 8 PE-punten, start 24 juni 
Een erg populaire training: Nog maar 2 plekken

In deze training gaat het over het helder krijgen van de werkelijke redenen van het bestedingsgedrag van cliënten. Wat bepaalt op een dieper niveau de keuze van het wel of niet aanschaffen van een product? Welke psychologische processen vinden er plaats bij cliënten tijdens de aanschaf. Onmisbare kennis voor een financieel begeleider. Hoe kan je vanuit deze kennis en inzichten een cliënt begeleiden: de cliënt zich bewust laten worden van zijn of haar bestedingsgedrag.
Meer informatie

Masterclass Sociale zekerheid, 4 PE-punten, start 30 juni 

Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van.
Juist ook cliënten met financiële problemen, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen.
Voor veel financiële hulpverleners blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze masterclass de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de praktijk.
Combineer deze masterclass met de masterclass Zorgstelsel
Meer informatie

Masterclass Zorgstelsel, 4 PE-punten, start 30 juni 

Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van.
Juist ook cliënten met financiële problemen, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen.
Voor veel financiële hulpverleners blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze masterclass de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de praktijk.
Combineer deze masterclass met de masterclass Sociale zekerheid
Meer informatie

TIP: Inschrijven voor het STAP-budget voor het tijdvak van 01 juli kan nu al! Je ontvangt daarmee tijdig je STAP aanmeldingsbewijs. Meer informatie >>