Masterclass sociale zekerheid

Klassikaal
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8 gebaseerd op 63 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
4 uur
Certificaat
PE certificaat
Prijs virtueel / klassikaal
€ 299,00€ 349,00

PE punten

Horus 4 punten
KIWA 4 punten
NVVBS 4 punten
WSNP 4 punten
Masterclass-sociale-zekerheid, cursus budgetcoach , schuldhulpverlening opleiding

Locaties en startdatum

Kies hieronder de gewenste locatie en startdatum.

Toon startdata voor:
E-learning budgetcoach NEN 8048 e-learning schuldhulpverlener

12 november 2024 in Virtual Classroom

Virtual classroom
Online lessen volgen vanuit huis
Startdatum: 12 november 2024

Planning

  • 12-11-2024 van 08:30 tot 12:30
Sluiten
Inschrijven

Beschrijving

Sociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.

Als er een onderwerp is waarbij de afgelopen jaren het nodige veranderd is en ook in de nabije toekomst nog zal veranderen, dan is dat de sociale zekerheid in Nederland wel. De invoering van de participatiewet is daar een duidelijk voorbeeld van.
Juist ook cliënten met financiële problemen, zijn voor het inkomen afhankelijk van de verschillende sociale uitkeringen en verzekeringen.
Voor veel financiële hulpverleners blijft het onderwerp taaie stof. Daarom komen gedurende deze masterclass de actuele en relevante ontwikkelingen voorbij, waarbij een vertaling gemaakt wordt naar de praktijk.

Er zijn onlangs ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg en de jeugdzorg. Van de AWBZ naar Wet Langdurige Zorg, Wmo en Zvw.
Ook introduceerde de overheid de Wet Werk en Zekerheid welke is bedoeld om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet.

Deelname certificaat

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt voor de masterclass online aangeboden. Als extra voorbereiding willen wij jou vragen om het lesmateriaal alvast door te lezen. Je zult de inloggegevens voor de start per e-mail ontvangen. Je hebt tot eind van het jaar toegang tot het lesmateriaal, alle nieuwe updates ontvang je ook en je kunt contact houden met de docent. Graag een laptop/Ipad meenemen naar de bijeenkomst.

Voorbereiding

Voorafgaand is het mogelijk om een casus op te sturen.
De casus kan één week voor de start van de bijeenkomst per e-mail worden doorgegeven aan: info@learncare.nl

Tijdsduur

De module wordt verzorgd in één dagdeel van 09:00 uur t/m 13:00 uur.

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15

Bekijk het Programma

Programma

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Als sociaal financiële hulpverlener is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze wijzigingen zodat je de cliënt optimaal kan begeleiden.

  • Volksverzekeringen – AOW, ANW, AKW, Wet Langdurige Zorg en ZVW;
  • Werknemersverzekeringen – WIA, WAO, WAZ, WW (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid) en de Ziektewet);
  • Sociale voorzieningen – (Participatiewet, Toeslagenwet, Bijzondere Bijstand);
  • Kostendelersnorm en het verschil tussen een partner en een kostendeler.

Kosten

Deelname kosten: Virtueel € 299,- en klassikaal € 349,-. Vrijgesteld van btw.

Wil je inschrijven of heb je een andere vraag?

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.

Wat onze klanten vertellen