PE punten

KIWA 4 kennispunten
BPBI Bewindvoerders 4 punten
NBPB Bewindvoerders 4 studie uren
NVVBS 4 kennispunten

 • Klassikale bijeenkomst

 • 4 uur

 • PE certificaatMasterclass WSNP

Als schuldhulpverlener probeer je een regeling te treffen, voor de cliënt, met de schuldeisers. Als alle schuldeisers vrijwillig akkoord gaan met de schuldenregeling, is er sprake van een minnelijke regeling. Voordat het wettelijke traject gestart kan worden, moet eerst het minnelijke traject geprobeerd zijn.

Lukt het niet om een dergelijke minnelijke regeling te treffen, dan is het mogelijk om naar de rechter te gaan om op die manier een regeling af te dwingen. In dat geval worden de schuldeisers gedwongen om aan de regeling mee te werken. Dit noemen we het wettelijke traject. De schuldenaar valt dan onder de Wet Schuldregeling Natuurlijke Personen (WSNP).

In deze masterclass worden de verschillende aspecten van de wettelijke schuldhulpverlening (WSNP) besproken. Er zal nader worden ingegaan op het verloop van het WSNP traject en de belangrijke uitgangspunten van de WSNP.

Voor wie
De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, schuldregelaars, bewindvoerders Wsnp, maar ook andere partijen zoals deurwaarders en crediteuren.

Bekijk alle klantervaringen

Programma

De wettelijke schuldsanering is vastgelegd in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze wet biedt schuldenaren wettelijke rechtsbescherming tegen hun schuldeisers. Een schuldenaar kan de rechter verzoeken om te worden toegelaten tot deze wettelijke schuldsanering. De rechter beslist of de schuldenaar tot dit wettelijke traject toegelaten wordt. Hij toetst onder meer of er, voorafgaand aan het verzoek, geprobeerd is in een minnelijk (buitengerechtelijk) traject tot een compleet akkoord te komen met de schuldeisers.

De voorwaarden binnen de Wsnp worden streng gehanteerd. De schuldenaar krijgt een bewindvoerder toegewezen die toeziet op correcte naleving van de voorwaarden die de rechter heeft opgelegd. Deze module is geschikt voor (sociaal) financiële professionals met ervaring in de WNSP.
Tijdens deze module wordt er een link gelegd tussen de wet en het faillissement. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Eisen aan de verzoekschriften en verklaring;
 • Uitspreken van de toepassing van de Wsnp;
 • Gevolgen van de toepassing;
 • Bestuur over de boedel;
 • Voorzieningen en taken van de bewindvoerder;
 • Verificatie;
 • Akkoord;
 • Vereffening van de boedel;
 • Termijnen en beëindiging;
 • Bijzondere bepalingen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt voor de masterclass online aangeboden. Als extra voorbereiding willen wij jou vragen om het lesmateriaal alvast door te lezen. Je zult de inloggegevens voor de start per e-mail ontvangen. Je hebt tot 31 december 2019 toegang tot het lesmateriaal, alle nieuwe updates ontvang je ook en je kunt contact houden met de docent. Graag een laptop/Ipad meenemen naar de bijeenkomst.

Voorbereiding
Voorafgaand is het mogelijk om een casus op te sturen.
De casus kan één week voor de start van de bijeenkomst per e-mail worden doorgegeven aan: info@learncare.nl


Tijdsduur

De module wordt verzorgd in één bijeenkomst van 10:00 uur t/m 14:30 uur.


Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15


Certificaat

Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname.


Kosten en data

Deelname kosten: € 189,-


Inschrijven

Utrecht
21 april 2020
10:00
16:30
+
Utrecht
12 november 2020
10:00
16:30
+

Incompany

Wij kunnen voor u incompany kennismodules ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op uw praktijksituatie.

Uw winst: gemotiveerde werknemers en optimaal resultaat!

 • De inhoud wordt aangepast aan de vragen binnen uw eigen organisatie;
 • Uw medewerkers herkennen de inhoud en sluiten daardoor beter aan;
 • Uw medewerkers stimuleren de interactie;
 • De onderlinge betrokkenheid is hoger;
 • Geen extra reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Meerdere deelnemers van één organisatie geeft een prijsvoordeel.
Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen