PE punten

KIWA 4 kennispunten
BPBI Bewindvoerders 4 punten
WSNP Bewindvoerders 4 kennispunten
NBPB Bewindvoerders 4 studie uren
NVVBS 4 kennispunten

 • Klassikale bijeenkomst

 • 4 uur

 • PE certificaatMasterclass zorgstelsel

In 2015 is er veel in ons zorgstelsel gewijzigd. De AWBZ (Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten) is vervangen door de Wlz (Wet langdurige zorg), waarbij niet alleen de naam, maar er ook de inhoud is veranderd. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de AWBZ is dat de zorg dichter bij de cliënt is gebracht. Cliënten moeten zolang mogelijk in de thuissituatie ondersteund of begeleid worden. Deze vorm van zorg is overgedragen naar de gemeenten en zijn ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De wijziging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat de zorgverzekeraar langer financieel verantwoordelijk is voor mensen die langdurig ziek zijn. Hierdoor is er voor hen de prikkel ontstaan om meer preventief en gericht op herstel te werk te gaan.

Qua uitvoering geldt dat de Wlz door de overheid en gemeente wordt georganiseerd en dat alle zorg vanuit de Zvw en de aanvullende verzekeringen door de zorgverzekeraars wordt ingekocht en vergoed.

In deze masterclass wordt uitgelegd wie in aanmerking komt voor zorg, vanuit welke wet, wie de zorg levert, waar de zorg aangevraagd kan worden, of er sprake is van een eigen bijdrage en hoe je deze kan berekenen.

We behandelen hoe en wanneer iemand in aanmerking komt voor een indicatie en een persoonsgebonden budget

Voor wie
De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, schuldregelaars, bewindvoerders Wsnp, Civiele Bewindvoerders.

Deelname certificaat
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Bekijk alle klantervaringen

Programma

Met de wet WIZ moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven.
De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.
Daarnaast krijgen Gemeenten in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie).

De manier waarop je zorg inkoopt is onlangs met de persoonsgebonden budget (PGB) veranderd.
Kortom voldoende wijzigingen en aanpassingen om tijdens deze Masterclass de punten op de i te zetten.

De onderwerpen die behandelt worden:

 • Wet langdurige zorg(WLZ)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Persoonsgebonden Budget
 • Onverzekerden en wanbetalers
 • Alfahulp
 • Mantelzorg

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt voor de masterclass online aangeboden. Als extra voorbereiding willen wij jou vragen om het lesmateriaal alvast door te lezen. Je zult de inloggegevens voor de start per e-mail ontvangen. Je hebt tot 31 december 2019 toegang tot het lesmateriaal, alle nieuwe updates ontvang je ook en je kunt contact houden met de docent. Graag een laptop/Ipad meenemen naar de bijeenkomst.

Voorbereiding
Voorafgaand is het mogelijk om een casus op te sturen.
De casus kan één week voor de start van de bijeenkomst per e-mail worden doorgegeven aan: info@learncare.nl


Tijdsduur

De module wordt verzorgd in één dagdeel van 13:30 uur t/m 17:30 uur.


Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15


Kosten en data

Deelname kosten: € 189,-


Inschrijven

Utrecht
2 juni 2020
13:30
17:30
+
Alkmaar
15 september 2020
13:30
17:30
+
Utrecht
18 december 2020
13:30
17:30
+

Incompany

Wij kunnen voor u incompany kennismodules ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op uw praktijksituatie.

Uw winst: gemotiveerde werknemers en optimaal resultaat!

 • De inhoud wordt aangepast aan de vragen binnen uw eigen organisatie;
 • Uw medewerkers herkennen de inhoud en sluiten daardoor beter aan;
 • Uw medewerkers stimuleren de interactie;
 • De onderlinge betrokkenheid is hoger;
 • Geen extra reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Meerdere deelnemers van één organisatie geeft een prijsvoordeel.
Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen