PE punten

KIWA 6 kennis- en 2 vaardigheidspunten
BPBI Bewindvoerders 8 punten
WSNP Bewindvoerders 6 kennispunten
NBPB Bewindvoerders 6 punten
VeWeWe Bewindvoerders


Masterclass schuldenbewind
Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte onderdeel voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schulden bewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om onder curatele- of – bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewind register. De rechter beoordeelt de geschiktheid als curator of bewindvoerder. Personen met specifieke conflicterende belangen mogen niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, zoals de Wsnp-bewindvoerder en bestuurders en werknemers van zorginstellingen. Met ingang van 1 april 2014 gelden de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren met drie of meer personen onder hun hoede. Die eisen betreffen onder meer de omgang met de betrokkene, de bedrijfsvoering en de opleiding. Voordat een bewindvoerder kan worden benoemd, moet hij een verklaring overleggen dat hij aan de gestelde eisen voldoet, en een verslag van de accountant over de bedrijfsvoeringseisen, en een verklaring over de jaarcijfers.

Alles wat je uit boeken kunt halen heb je mij niet voor nodig. Over de dagelijkse praktijk kan ik je alles vertellen.

Probeer ’t en je weet ‘t.
Docent C. Sonneveldt

Programma

In deze masterclass leggen we uit onder andere uit wat de taak van een schuldenbewindvoerder inhoudt. Wat verstaan we onder problematische schulden en wanneer het schulden tarief geldt. Er wordt gekeken naar het budget van de cliënt. We leggen de verschillende soorten oorzaken van schulden uit en welke belemmeringen er kunnen zijn alvorens er een schuldregeling opgestart kan worden. Daarnaast worden er diverse tools aangereikt om de cliënt zo snel mogelijk in de schuldregeling te krijgen.
Het is dan ook van belang dat je inzicht hebt in de verschillen van schuldeisers en hun positie.
Zo wordt er gekeken naar preferente en concurrente schuldeisers, krijg je inzicht in het incassotraject van schuldeisers. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende wijzen van beslagen. Daarnaast leer je wat een akte van cessie is. De verschillende aspecten van de minnelijke schuldhulpverlening worden ook verder uitgediept. Er zal nader worden ingegaan op de hoofdprocessen in de schuldhulpverlening en hun definities. Binnen elke activiteit in het proces gelden voorwaarden. Deze zullen ook worden behandeld. De verschillende aspecten van de wettelijke schuldhulpverlening (Wsnp) worden behandelt. Er zal nader worden ingegaan op het verloop van het Wsnp traject en de belangrijke uitgangspunten van de Wsnp.

  • Taken van een schuldenbewindvoerder;
  • Achtergronden schuldhulpverlening;
  • De minnelijke schuldhulpverlening;
  • Schuldeisers en het incassotraject
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  • Afloscapaciteit en Vrij te laten bedrag;
  • Cases & opdrachten.

Tijdsduur
De module wordt verzorgd in één bijeenkomst van 09:00 uur t/m 17:00 uur.

Deelname certificaat
Je ontvangt een deelname certificaat na het volgen van de masterclass Schuldenbewind.

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 8
Maximum aantal deelnemers: 15


Kosten en data

Deelname kosten: € 490,-

Inschrijven

Eindhoven
5 juni 2019
09:00
17:30
+
Utrecht
8 november 2019
09:00
17:30
+

Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen