Persoonscertificering SHV 2

Klassikaal
Gemiddeld scoort Learncare Academy een 8.1 gebaseerd op 67 reviews in de afgelopen 12 maanden

In het kort

Studieduur
Examenduur: 165 minuten
Certificaat
Persoonscertificering
Prijs
€ 359,00
(her)examen, SHV I, II, III, opleiding schuldhulpverlener, schuldhulpverlening opleiding

Beschrijving

Beschrijving

Alle certificeringtoetsen kennen naast vragen over de betreffende Module tevens basisvragen omdat algemene kennis met betrekking tot schuldhulpverlening bij welke Module dan ook vereist is.

De certificeringtoets voor de module SHV II bestaat alleen uit een schriftelijk examen van 45 multiple-choice vragen met twee of drie keuze antwoordmogelijkheden en 3 cases.

Benodigde documenten examen

• ID: Een originele identiteitsbewijs dien je mee te nemen ter inzage naar het examen.

• VOG: getoetst op screeningsprofiel 95 financiële dienstverlener. Alleen nodig bij een eerste aanmelding van een examen en hercertificering.

Aanvragen van de VOG:

Een VOG kan je digitaal aanvragen via vogaanvraag@kiwa.nl.
Graag erbij vermelden dat het om de KIWA persoonscertificering schuldhulpverlener gaat.
De kosten hiervoor zijn €33,85 en kan je direct te voldoen via IDEAL.

Een kopie van de VOG stuur je één week voor de start van het examen per e-mail naar info@learncare.nl en graag de code rechts bovenin zichtbaar maken. Zonder VOG kun je helaas niet deelnemen aan het examen.

Definitieve uitslag examen

De definitieve uitslag van het schriftelijke examen SHV II wordt na controle binnen 2 tot 4 weken per e-mail verstuurd.

Certificaat vakbekwaamheid

Indien je het examen van schuldhulpverlener behaald ontvang je van KIWA een certificaat van vakbekwaamheid. Je wordt door KIWA in het register van schuldhulpverlener ingeschreven.
Door dit certificaat kun je je onderscheiden van de rest van de schuldhulpverleners.

Bekijk het Programma

Programma

Vakbekwaamheidsprofiel module SHV II: stabilisatie, budgetbeheer, betalingsvoorstel (herfinanciering, betalingsregeling), schuldregeling (saneringskrediet, schuldbemiddeling) en nazorg

Personen die actief zijn op het gebied van de bovenstaande onderdelen van het schuldhulpverleningsproces  moeten in staat zijn conform NEN 8048-1* om:

    1. Alle activiteiten uit te voeren die noodzakelijk worden geacht in het kader van het stabiliseren van de situatie van de cliënt.
    2. Alle activiteiten uit te voeren die noodzakelijk worden geacht in het kader van het beheren van de inkomsten van de cliënt en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen, e.e.a. in overeenstemming met de voorschriften van de Wft.
    3. De aanvraag te begeleiden (bij een daartoe in het kader van de Wft gekwalificeerd(e) persoon of organisatie), om de schulden te herfinancieren
    4. De aanvraag te begeleiden (bij een daartoe in het kader van de Wft gekwalificeerd(e) persoon of organisatie om door middel van het afsluiten van een kredietovereenkomst de schulden te saneren en uitvoering te geven aan het opzetten van deze schuldsanering)e.a. in overeenstemming  met de voorschriften van de Wft.
    5. Uitvoering te geven aan het opzetten van een schuldbemiddeling of 100% betalingsregeling en/door een overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser(s) op te stellen en te laten sluiten, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde vordering(en) van de schuldeiser(s) op de cliënt gedeeltelijk (bij een schuldbemiddeling) resp. volledig (bij een 100% betalingsregeling) wordt/ worden terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen.

Kosten

Kosten examen

€359,- vrijgesteld van btw. Inclusief afdracht Kiwa.
Een examen kan maximaal 90 dagen vooruit geboekt worden.

Wil je inschrijven of heb je een andere vraag?

Weet je nog niet helemaal welke opleiding bij jou past en wil je even sparren met één van onze opleidingsmanagers. Vraag dan geheel vrijblijvend gratis online advies aan.

Wat onze klanten vertellen