Wat is het verschil tussen de opleidingen Budgetcoach, Schuldhulpverlener en Bewindvoerder?

Geplaatst op

Als opleidingsinstituut dat zowel de opleiding Budgetcoach als opleiding Schuldhulpverlener en opleiding Bewindvoerder aanbiedt, is het één van de meest gestelde vragen die we krijgen: wat zijn de verschillen tussen de opleidingen? Alle drie leiden ze je op tot een financiële hulpverlener, waardoor er zeker overeenkomsten bestaan. Er bestaan echter ook (grote) verschillen, die we met dit artikel willen verduidelijken.

Het belangrijkste verschil tussen de opleiding Budgetcoach, Schuldhulpverlener en Bewindvoerder is wellicht wat voor werkzaamheden je kunt uitvoeren als je de opleiding hebt afgerond. Naast de specificaties, vereiste vooropleiding en opleidingsonderdelen, delen we daarom meer over wat een budgetcoach, schuldhulpverlener en een bewindvoerder doen en wat voor cliënten ze helpen.

Het hoofddoel van een budgetcoach is om budgettaire problemen bij cliënten op te lossen en om deze te voorkomen. Een budgetcoach wordt voornamelijk preventief ingezet bij geldzorgen als deze nog niet zijn uitgemond in (grote) financiële problemen. Het aantal mensen met geldzorgen is sinds de coronacrisis en later de hoge inflatie toegenomen, waardoor er een stijgende vraag naar budgetcoaches is te zien.

Als budgetcoach help je de cliënt weer balans te krijgen tussen de inkomsten en uitgaven. Dit doel bereikt een budgetcoach door de huidige financiële situatie te inventariseren en aan de hand daarvan adviezen en tips te geven om deze te verbeteren. Een budgetcoach kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een maand- en jaaroverzicht. Dit helpt een cliënt overzicht én inzicht in de eigen financiën te krijgen, en brengt er meer structuur in aan.

Belangrijk om te weten is dat een cliënt van een budgetcoach altijd zelf verantwoordelijk blijft. Er wordt bijvoorbeeld geen leefbudget opgesteld of andere verplichtingen opgelegd en een budgetcoach krijgt geen toegang tot het rekeningaccount om betalingsverplichtingen te voldoen.

Een budgetcoach heeft een strikt adviserende rol, de cliënt bepaalt zelf wat hij of zij met de informatie doet. Een budgetcoach gaat echt samen aan de slag met een cliënt.

Om een opleiding tot budgetcoach te volgen, heb je geen specifieke voorkennis nodig. De opleiding bij Learncare Academy vereist MBO werk- en denkniveau. Je sluit de opdracht af met een examen en een scriptie, waarin je ook een Sociale Kaart maakt. Vervolgens kun je je eventueel persoonlijk certificeren met het behalen van het Kiwa examen SHV III. Learncare biedt hiervoor een online examentraining aan. 

Na de opleiding tot budgetcoach kun je bijvoorbeeld aan de slag als vrijwilliger bij Humanitas, als zelfstandige budgetcoach of bij Budgetcoach.nl, de zusterorganisatie van Learncare Academy. 

Duur van de opleiding:

 • Klassikaal/virtueel: 4 bijeenkomsten van 09:00 tot 17:00 uur. Elke bijeenkomst vereist een studiebelasting van ongeveer 5 tot 10 uur per week. 
 • E-learning: de e-learning is in 2 maanden af te ronden bij een tijdinvestering van 15 uur in de week. Je kunt deze echter op eigen tempo afronden. Je hebt in totaal 12 maanden toegang tot de online omgeving.

Programma opleiding Budgetcoach:

De klassikale, virtuele en e-learning variant kennen dezelfde onderdelen:

 • Het beroep Budgetcoach en Budgetteren
 • Het werken met cliënten
 • Adviseren en begeleiden en traject Schuldhulpverlening
 • Belastingen, Vroegsignalering en het stappenplan voor budgetcoaching

Hier vind je meer informatie over de klassikale/virtuele opleiding en de e-learning.

Een schuldhulpverlener komt in beeld wanneer er sprake is van problematische schulden. Een problematische schuld houdt in dat een cliënt de vaste lasten niet meer kan betalen. Het hoofddoel van een schuldhulpverlener is dan ook om deze schulden op te lossen. Het is voor cliënten lastig om uit de schulden te komen. Daarnaast heeft het een grote impact op de mentale gezondheid, niet alleen bij de cliënt zelf, maar ook op de rest van het gezin. 

De eerste stap bij het oplossen van de schulden is om een overzicht van de financiële situatie, inclusief schulden, te verkrijgen. Aan de hand hiervan kan een betalingsvoorstel naar schuldeisers worden gestuurd en kunnen acties worden ondernomen die helpen bij het oplossen van de schulden. 

Ook in het geval van een schuldhulpverlener is de cliënt zelf verantwoordelijk; hij of zij blijft de probleemeigenaar. Doordat een schuldhulpverlener de schuldbemiddeling kan bewaken, gaat dit wel verder dan een adviserende rol. De schuldhulpverlener kan wel een dwingende voorwaarde opleggen. Het blijft echter een vrijwillige beslissing of de cliënt zich hieraan houdt.

De opleiding tot schuldhulpverlener vereist bij Learncare Academy HBO werk- en denkniveau. Ook deze opleiding sluit je af met een examen, waarvoor je een certificaat ontvangt. Je kunt je vervolgens nog verder certificeren met het behalen van de Kiwa examens SHV I, II en/of III. Hiervoor biedt Learncare een online examentraining aan.

Na de opleiding gaan de meeste cursisten aan de slag bij een gemeente. Je kunt je ook als zelfstandige laten detacheren. Het laten detacheren is hierbij cruciaal: het is verboden om geld te vragen aan een cliënt. Dit is wettelijk vastgelegd.

Duur van de opleiding:

 • Klassikaal/virtueel: 5 bijeenkomsten van 09:00 tot 17:00 uur. Daarnaast vereist de opleiding Schuldhulpverlener een studiebelasting van 8 tot 10 uur per week.
 • E-learning: de e-learning is in 3 maanden af te ronden en vereist een studiebelasting van 15 uur in de week. Ook hier heb je echter maximaal 12 maanden de tijd; zo lang is de e-learning toegankelijk. 

Programma opleiding Schuldhulpverlener:

De klassikale, virtuele en e-learning variant kennen allemaal hetzelfde programma:

 • Inleiding schuldhulpverlening en achtergronden
 • Manieren om schulden op te lossen en gedragsverandering
 • Traject Schuldhulpverlener, Vrij te Laten bedrag en Belastingen
 • De Schuldhulpverlener in relatie tot zijn cliënt en derden
 • Vroegsignalering en stappenplan

Hier vind je meer informatie over de klassikale/virtuele opleiding en de e-learning.

Als we de rol van een bewindvoerder zouden vergelijken met budgetcoach en schuldhulpverlener, zou je een bewindvoerder ‘de overtreffende trap’ kunnen noemen. Het hoofddoel van een bewindvoerder is namelijk om de gehele financiële situatie van een cliënt te beheren, omdat de cliënt niet (langer) in staat is dit zelf te doen, bijvoorbeeld vanwege een verslaving of psychische problemen.

Een bewindvoerder beheert dit vermogen op een aparte rekening. Hiermee kan hij of zij het budget stabiliseren. Ook optimaliseert de bewindvoerder het inkomen. 

Alleen de cliënt van een bewindvoerder is niet meer zelf verantwoordelijk. De rechtbank heeft de bewindvoerder verantwoordelijk gemaakt, wat betekent dat hij of zij de probleemeigenaar en aansprakelijk is.

In tegenstelling tot de opleiding tot budgetcoach en schuldhulpverlener, kun je de opleiding tot bewindvoerder niet zomaar volgen als je over het juiste werk- en denkniveau beschikt. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet. Dien daarom voordat je aan de opleiding begint een opleidingstoets in bij het CBM. Na de opleiding kun je aan de slag bij een bewindvoerderskantoor of via de kantonrechter. 

Duur van de opleiding:

 • Klassikaal/virtueel: 6 bijeenkomsten van 09:00 tot 17:00 uur. Elke bijeenkomst vereist een studiebelasting van ongeveer 8 tot 10 uur per week. 
 • E-learning: de e-learning is in 4 maanden af te ronden met een studiebelasting van 15 uur in de week, maar ook hier heb je 12 maanden toegang tot de online leeromgeving. Let op: de e-learning is alleen te volgen voor mensen die al benoemd zijn als bewindvoerder en behoefte hebben aan extra informatie. Dit is sinds 1 januari 2022 een vereiste. 

Programma opleiding Bewindvoerder:

Ook bij de opleiding Bewindvoerder kennen de klassikale, virtuele en e-learning variant dezelfde onderdelen:

 • Het werk van de Civiele Bewindvoerder
 • De Civiele Bewindvoerder aan het werk
 • Kennisvelden van de Civiele Bewindvoerder
 • De Civiele Bewindvoerder en zijn klanten
 • Nog enkele belangrijke puzzelstukjes

Het verschil is dat je bij de klassikale/virtuele opleiding aan het einde een assesment-examen aflegt: een rollenspel waarin je intakegesprek houdt met een ‘cliënt’.

Hier vind je meer informatie over de klassikale/virtuele opleiding en de e-learning.

Nu je meer informatie hebt over de verschillende opleidingen, zie je meteen wat de verschillen zijn tussen de opleiding Budgetcoach, Schuldhulpverlener en Bewindvoerder. Na het afronden van elke opleiding ga je aan het werk met of voor cliënten om ze te helpen met hun financiën. De intensiteit van de hulp, en daarmee ook van de opleiding, neemt echter toe: waar een cliënt bij een budgetcoach zelf de volledige regie behoudt, neemt een bewindvoerder de rol van probleem-eigenaar over van de cliënt.

Twijfel je toch nog bij het maken van de juiste keuze? Wij ondersteunen je daar graag bij. Vraag een gratis online adviesgesprek aan en/of volg een proefles

Wanneer je eenmaal gekozen hebt voor een opleiding, wacht je nog een keuze: klassikaal, virtueel of online? We schreven ook een artikel voor iedereen die twijfelt tussen een klassikale of virtuele opleiding, of een e-learning.

Binnenkort starten de klassikale en virtuele opleidingen voor Budgetcoach, Schuldhulpverlener en Bewindvoerder weer. Voor de klassikale opleiding tot budgetcoach die op 9 februari 2024 van start gaat, zijn nog maar vier plekken beschikbaar. Schrijf je dus snel in!

Overige startdata:

 • 12 februari 2024: Virtuele opleiding tot budgetcoach 
 • 15 februari 2024: Virtuele opleiding tot schuldhulpverlener
 • 11 maart 2024: Klassikale opleiding tot bewindvoerder

Bekijk de pagina’s van de verschillende opleidingen voor alle mogelijke startdata: opleiding Budgetcoach, Schuldhulpverlener en Bewindvoerder.